06.06.2011 14:30

Otwarte Ogrody – W Komorowie - Wynalazkowie

10
W Komorowie – Wynalazkowie taki tytuł miała gra terenowa, którą organizatorki ze Stowarzyszenia K40 przygotowały w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody. Gra odbyła się w sobotę, 4 maja. Festiwal Otwarte Ogrody współfinansuje Gmina Michałowice.
Podobnie jak występy uczniów w ogrodzie komorowskiej biblioteki, tak również gry terenowe są stałym punktem Festiwalu Otwarte Ogrody. W tym roku grę przygotowała Monika Chrzczonowicz i miała ona tytuł „W Komorowie Wynalazkowie”.

Zadaniem uczestników, było przejście, w jak najkrótszym czasie, wyznaczonej trasy i odszukanie ośmiu punktów oraz odpowiedzenie na zadane w karcie gracza pytania. Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć przy kolejnych punktach – stacjach gry terenowej
Gra rozpoczęła się przy stacji kolejki WKD i oczywiście pierwsze pytanie brzmiało: Z jakiej stacji i kiedy odjechał pierwszy pociąg EKD? (Odp. Stacja w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej, 11 grudnia 1927 roku). Następnie uczestnicy gry odwiedzili bibliotekę, siedzibę kowala przy ulicy Norwida, przeszli do kortów. Gra zakończyła się przy ulicy Berylowej 34, gdzie Stowarzyszenie K40 ma swoją siedzibę. W czasie wędrówki gracze mieli za zadanie odpowiedzieć na wiele pytań. Jak choćby wymienić wynalazki, które napotkali w czasie spaceru, a były to: wynalezienie koła, wynalezienie czcionki, maszyny parowej, silnika parowego i kinematografu. Autorka gry zapytał uczestników również o polskich noblistów.
W grze terenowej uczestniczyły cztery drużyny.
W najkrótszym czasie trasę gry oraz prawidłowo odpowiedziała na wszystkie pytania drużyna „Koledzy”. W drużynie było trzech chłopców i jeden tata. Oni zajęli pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęła drużyna Dagohert Chips (dwie dziewczynki i mama), trzecie miejsce zajęła drużyna - Wiedźmy. Pan Wojciech Oksieńciuk przyszedł jako ostatni do siedziby K40, prawidło odpowiedział na wszystkie pytania i powiedział, że miał piękny spacer. Warto dodać, że w grze terenowej uczestniczył kolejny raz.
Po przyznaniu punktacji i wręczeniu nagród, a także chwili relaksu, uczestnicy wzięli udział w wspólnych warsztatach projektowania. Każdy z uczestników skonstruował dowolny wynalazek. Wszystkie zaprojektowane wynalazki zostały połączone. Stworzyły jeden wspólny wynalazek – robota.
To była świetna i bardzo twórcza zabawa. Zapraszamy w przyszłym roku!
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała