14.11.2011 14:00

Pieśnią uczczono Dzień Niepodległości w Komorowie

8
Po raz trzeci, śpiewem pieśni patriotycznych, mieszkańcy Granicy i Komorowa uczcili rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na scenie, na Placu Paderewskiego wystąpił chór Ad Choc. Pieśni patriotyczne i legionowe śpiewali wszyscy zebrani. W imprezie uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.
Zwyczaj ten w 2009 roku zainicjowało Towarzystwa KOMOROWIANIE i od trzech lat – trzy organizacje pozarządowe: K40, Kulturalny Komorów i KOMOROWIANIE wspólnie organizują imprezę niepodległościową.
Scena, każdego roku, ustawiana jest na placu Paderewskiego, nieopodal historycznego dębu niepodległości, który zdaniem Lidii Kulczyńskiej- Pilich, prezesa Stowarzyszenia „Komorowianie” został zasadzony 11 XI 1935 roku.
Podobnie jak w latach poprzednich tak również 93 rocznica odzyskania niepodległości została uczczona śpiewem. Chór Ad Choc składający się z mieszkańców Granicy i Komorowa oraz wszyscy zebrani śpiewali znane jak również mniej popularne pieśni.
Koncert „Ja z tobą, ty ze mną” prowadzili: Zuzanna Dobrucka-Mendyk, Witold Błaszczyk i Andrzej Jerzyński. Wystąpił także – Mateusz Bąkowski – fortepian, i Tomasz Kirszling - trąbka. Zaprezentowały się również dzieci, wystąpiła Zofia Pilich, grała na wiolonczeli i Piotr Warsztocki – trąbka.
Nieopodal sceny zorganizowane zostało stoisko. Stara Cukiernia serwowała grzane wino i grochówkę. Towarzystwo Komorowianie rozprowadzało nowe śpiewniki, a także aktualny i archiwalne numery kwartalnika „Miejsce”.
Dużym zainteresowaniem, podobnie jak w roku ubiegłym, cieszyły się litografie autorstwa Andrzeja Pilicha. Artysta przygotował prace, które przedstawiały ciekawe miejsca w Komorowie. Jak choćby ulicę Mazurską, przedwojenną willę państwa Zawadzkich (obecnie przedszkole przy ulicy Kolejowej) czy starą, drewnianą szkołę.
11 listopada, w tym roku, był dniem bardzo słonecznym i przyjemnym, dlatego po zakończeniu koncertu, mieszkańcy jeszcze chętnie pozostali na placu Paderewskiego i rozmawiali.
Również w komorowskiej szkole została uczczona rocznica odzyskania niepodległości. 11 listopada jest dniem wolnym, dlatego dzień wcześniej w szkole odbył się uroczysty apel, który przygotowali uczniowie klasy III a Szkoły Podstawowej. Dzieci, pod opieką wychowawczyni Ewy Ciechomskiej, prezentowały wiersze, teksty historyczne i pieśni legionowe na tle dekoracji i slajdów. W przygotowaniu uroczystości pomagali rodzice uczniów.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała