12.04.2013 12:00

Podróż po Podlasiu Nadbużańskim i rodzinnych albumach - spotkanie w Klubie Podróży w Komorowie

55
Po zimowej przerwie ruszył Klub Podróży w Komorowie. Wiosenne spotkanie było poświęcone Podlasiu Nadbużańskiemu, opowiadał o nim Rafał Zubkowicz. Spotkanie odbyło się 11 marca w Piwnicy Artystycznej Stowarzyszenia K40.
Gości powitał Piotr Kamiński, pomysłodawca Klubu Podróży M50, w ramach którego już od dwóch lat zebrani mają możliwość odwiedzania różnych zakątków Polski i świata. Nawiązał do pierwszego spotkania, którego gościem był właśnie Rafał Zubkowicz, opowiadający wówczas o białoruskim i ukraińskim Polesiu. Pokazywał slajdy i zebranych zachwycił swoją wiedzą o tych terenach.

Pierwsze w tym roku spotkanie było podróżą po Podlasiu Nadbużańskim. Prowadzący powiedział ,że jest mu ono szczególnie bliskie sercu , ponieważ jego rodzina stamtąd pochodzi. Niedawno otrzymał w spadku dom rodzinny, który wszelkimi siłami stara się odremontować z zachowaniem dawnych charakterystycznych szczegółów.

Rafał Zubkowicz swoją opowieść o Podlasiu rozpoczął od powiedzenia Józefa Piłsudskiego, który powiedział, że Polska jest jak obwarzanek. Najciekawsze miejsca znajdują się na jej obrzeżach – granicach. Do takich miejsc niewątpliwie należy Podlasie. Piłsudski mówiąc „najciekawsze” miał na myśli miejsca, gdzie stykają i mieszają się wpływy różnych kultur. Do takich miejsc zalicza się niewątpliwie Podlasie. Tu ścierały się różnorodne wpływy polityczne, kulturowe i religijne: polskie, ruskie, tatarskie, niemieckie, żydowskie, a granice tej ziemi były częstokroć granicami umownymi.

Podlasie jest też najbardziej zróżnicowanym regionem w Polsce pod względem etnicznym i kulturowym. Od stuleci sąsiadują tu różne narodowości i wyznania. Poza ludnością polską mieszkają tu Białorusini, Litwini, Tatarzy, Rosjanie, Ukraińcy, Romowie i Żydzi. A prawosławie jest drugą po katolickiej religią na tym terenie. W Grabarce znajduje się ośrodek pielgrzymek prawosławnych.

W drugiej części spotkania Rafał Zubkowicz prezentował stare fotografie, które gromadzi od lat. Fotografie te przedstawiają ludzi zarówno podczas pracy, przy swoich codziennych czynnościach, jak na przykład darcie pierza, żniwa, prace w polu czy ze zwierzętami. Bardziej jednak popularnymi fotografiami były te, które utrwalały ważne momenty z życia, jak choćby śluby i wesela, pogrzeby czy zdjęcia z wojska. Na tych zdjęciach zachowane zostały ulotne chwile i szczegóły, które dziś coraz trudniej jest odtworzyć. Jak choćby stroje, sprzęty, domy i gospodarstwa chłopskie oraz te elementy krajobrazu, które decydującą o specyfice Podlasia.

Rafał Zubkowicz z wielkim upodobaniem podróżuje krętymi i pełnymi wybojów drogami (historii) Polesia i Wołynia. Prowadzi wycieczki na Białoruś, Ukrainę i do Rosji. Autor i współautor kilku przewodników turystycznych oraz publikacji o charakterze regionalnym i reportażowym (m.in. „Polityka”). Jest redaktorem naczelnym LAS POLSKI – dwutygodnika leśników i przyjaciół lasu.

Spotkania w Klubie Podróży są dotowane przez Gminę Michałowice w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała