02.06.2010 13:00

PRZY DŹWIĘKACH CHOPINA

163
W tym roku minęła 200 rocznica urodzin Wielkiego Polaka – kompozytora - Fryderyka Chopina, dlatego rok 2010 został ogłoszony Rokiem Chopinowskim. Z tej okazji w całym kraju odbywają się liczne uroczystości, koncerty, wystawy i konkursy. Także i nasza gmina włączyła się w organizację uroczystości będących wyrazem uznania dla talentu wielkiego polskiego romantyka.
Wójt Gminy Michałowice –Pan Krzysztof Grabka i Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi - Pani Ewa Dymura, chcąc podkreślić wkład światowej sławy kompozytora w rozwój polskiej kultury i sztuki, zorganizowali Gminny Konkurs Recytatorski, Plastyczny i Literacki oraz Grafiki i Animacji Komputerowej - „Przy dźwiękach Chopina” -przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.Uroczysty finał, który odbył się 14 maja br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi, był poprzedzony wieloma różnorodnymi działaniami dyrektorów szkół i nauczycieli mających na celu przybliżenie postaci Fryderyka Chopina i piękna jego muzyki. W szkołach organizowano spotkania z muzyką Chopina dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych. Dużym uznaniem młodzieży gimnazjalnej cieszyły się koncerty: „Chopin na jazzowo” w wykonaniu filharmoników warszawskich, a także popis pianistyczny jednego ze studentów Warszawskiej Akademii Muzycznej. Odbyły się one w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi, a zostały zorganizowane m.in. dzięki współpracy pani Iwonki Bamburskiej i księdza Andrzeja Kamińskiego. Dzięki nauczycielom muzyki we wszystkich szkołach pobrzmiewały dźwięki utworów Chopina. Poloniści, w ramach zajęć pozalekcyjnych, przybliżali uczniom osobowość Fryderyka Chopina, czytając i analizując mniej i bardziej znane utwory literackie o kompozytorze. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej cieszył się film pt. „Chopin – pragnienie miłości”, który ukazywał nieco inne, bardziej życiowe, oblicze Wielkiego Polaka. Film, wiersze, opowiadania i anegdoty zainspirowały młodych, zdolnych i pełnych zapału twórców do podejmowania własnych, nierzadko pierwszych prób literackich. Dzięki nim powstały konkursowe wiersze, eseje i opowiadania twórcze napisane zarówno przez uczniów szkól podstawowych, jak i gimnazjalistów. Uczniowie klas IIa i Ia Gimnazjum w Nowej Wsi, ze względu na program działalności koła teatralnego, dokładniej niż inni zdobyli wiedzę o związkach Fryderyka Chopina z wielkimi polskimi romantykami. Inną, bardzo ciekawą formą zdobywania i poszerzenia wiedzy o biografii kompozytora był udział gimnazjalistów w grze miejskiej pt. „Zagraj w Chopina” czy też wyjazd do teatru na spektakl „Chopin w Ameryce”. Dzięki nim uczniowie dowiedzieli się co się wydarzyło, i , co mogło się wydarzyć w życiu młodego Fryderyka. Obcowanie z muzyką, portretami, a także wyjazdy do Żelazowej Woli i innych miejsc pobytu kompozytora – realne i wirtualne - inspirowały dzieci i młodzież do tworzenia animacji komputerowych, prezentacji multimedialnych i prac plastycznych pod okiem nauczycieli informatyków i plastyków, którzy zorganizowali pokaz i wystawę prac.

Wszystkie działania poprzedzające zakończenie konkursu zaktywizowały uczniów do działań twórczych i dały im możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas uroczystego finału Gminnego Konkursu Literackiego, Recytatorskiego, Plastycznego oraz Grafiki i Animacji Komputerowej, który odbył się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowej Wsi, w obecności organizatorów, a jednocześnie gospodarzy uroczystości: Wójta Gminy Michałowice i Dyrektora Zespołu w Nowej Wsi. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Przewodniczący Rady Gminy Michałowice – Pan Sławomir Walendowski, Dyrektor ZOEAS-u – Pani Alina Żakowska, Skarbnik Gminy Michałowice – Pani Anna Jankowska, Dyrektorzy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie: Pani Małgorzata Głodowska, Pan Wojciech Bentyn i Pan Sławomir Rymuza, Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowicach- Pani Monika Mikunda oraz nauczyciele, dzieci i młodzież ze Szkół w Komorowie i w Michałowicach.

W pogodny nastrój uroczystości finałowych wprowadziły wszystkich dźwięki Chopinowskiego „Preludium”, które zagrała Agata Flis –uczennica klasy Ia Gimnazjum w Nowej Wsi. Następnie Pani Dyrektor powitała zgromadzonych gości i po krótkim przemówieniu oddała głos laureatom I miejsc Konkursu Literackiego. Byli to uczniowie Gimnazjum w Nowej Wsi:

Ola Gołaszewska z kl. IIa– w kat. esej,
Łukasz Loska – kl. Ib w kat. – wiersz i
Kasia Piątkowska z kl. IIIc – w kat. opowiadanie twórcze.Odczytali oni swoje prace, dzięki czemu przybliżyli wszystkim widzom postać Fryderyka Chopina. Po wręczeniu nagród wszystkim laureatom i wyróżnionym w Konkursie Literackim uczennica klasy IIa w telegraficznym skrócie opowiedziała o wszelkich działaniach nauczycieli i uczniów naszej szkoły związanych z obchodami Roku Chopinowskiego.
Uczniowie z niecierpliwością oczekiwali na spektakl teatralny pt. „Balladyna przy dźwiękach Chopina”; przygotowywany wcześniej przez członków koła teatralnego z klas IIa i Ia, na podstawie tragedii J. Słowackiego, według scenariusza i w reżyserii pani Doroty Planety. Uczniowie klasy Ia we wstępie do „Balladyny” opowiedzieli wszystkim „Krótką historię pewnej znajomości”, wyjaśniając, skąd wziął się pomysł połączenia utworów dwóch wybitnych polskich romantyków: wieszcza i kompozytora. Połączenia, które jak się później okazało, było bardzo dobrym pomysłem. Różnorodna muzyka Fryderyka Chopina stanowiła doskonałe tło wydarzeń i uczuć wyrażanych gestem i słowem przez młodych aktorów i była jedną z odpowiedzi na pytanie: dlaczego Chopin i Słowacki? Warto dodać, że opracowanie muzyczne spektaklu przygotowała zupełnie samodzielnie uczennica z klasy Ia - Agata Flis, która grając na pianinie podczas inscenizacji, zainteresowała wszystkich muzyką Chopina. W przedstawieniu udział wzięli: Ada Niewiadomska, Ada Gregorek, Aneta Karczmarczyk, Hubert Dębski, Dominika Matysiak, Kasia Lorenc, Paweł Aksamit, Kuba Szymański, Patrycja Protasiuk oraz Karolina Tutaj, Karol Jaworski, Michał Makowiecki i Magda Piłasiewicz. Wszyscy odegrali swoje role perfekcyjnie. W przerwie między dwoma aktami Ania Kukwa i Ola Jasińska z klasy IIa poprzez taniec współczesny zaprezentowały „Historię Balladyny” przy muzyce Chopina. Kto wie, czy przyszłoby nam do głowy, że możliwe jest takie połączenie: Chopin, Słowacki i taniec współczesny, gdyby nie obchody Roku Chopinowskiego w naszej szkole?

W opinii wielu widzów była to szkolna premiera na wysokim poziomie. Dostarczyła wielu wrażeń i refleksji o życiu, o miłości i nienawiści, o prawdzie i kłamstwie, o zgubnych skutkach zachłanności i nieuczciwego dążenia do władzy, o związkach muzyki i literatury. Połączenie muzyki Chopina, tekstu Słowackiego, niemalże profesjonalna gra młodych aktorów i piękna scenografia skupiły uwagę publiczności i zostały na zakończenie nagrodzone gromkimi brawami i słowami uznania od Pani Dyrektor. Po przedstawieniu Wójt Gminy Michałowice - Pan Krzysztof Grabka wręczył pamiątkowe książki wszystkim młodym wykonawcom i realizatorom przedstawienia.
Następnie wręczono nagrody książkowe pozostałym laureatom- gimnazjalistom Konkursu Literackiego. Warto dodać, że do Konkursu Literackiego przystąpiło bardzo wielu uczniów z Nowej Wsi. Najchętniej pisali wiersze ( 19) i opowiadania twórcze o kompozytorze ( 8), często w nawiązaniu do poznanych anegdot, najtrudniejszy i najmniej popularny okazał się esej z elementami charakterystyki (4 prace). Nagrodzono najlepsze prace:

Gimnazjum

w kategorii wiersz
II miejsce – Patrycja Protasiuk – kl.IIa Nowa Wieś,
III miejsce – Basia Kubiak – kl. IIIc Nowa Wieś,
wyróżnienia: Aleksandra Płoska – kl.Ic Nowa Wieś; Paulina Włodek –IIIb Nowa Wieś, Iza Kaczyńska – Komorów

w kategorii opowiadanie i esej
II miejsce – Paweł Planeta – kl. IIIc – Nowa Wieś
III miejsce – Zosia Utri – kl. IIb -Nowa Wieś
Wyróżnienia: Krystyna Filcek – Komorów, Ada Karbowiak – Nowa Wieś

Kolejnym punktem uroczystości finałowych był Konkurs Recytatorski dla gimnazjalistów , którzy recytowali m.in. znany wszystkim „Fortepian Chopina”, a także mniej znane utwory o kompozytorze. Recytatorów było wprawdzie niewielu, a ich poziom bardzo wyrównany. Po wysłuchaniu recytacji i krótkiej naradzie komisja przyznała nagrody, które wręczał Wójt Gminy Michałowice.

I miejsce – Patrycja Protasiuk – Nowa Wieś
II miejsce – Alicja Tokarska -Nowa Wieś
III miejsce – Weronika Wierzbowska – Komorów
Wyróżnienie – Weronika Fornalik – Nowa Wieś

Po recytacji można było oglądać prace laureatów Konkursu Grafiki i Animacji Komputerowej. Prace informatyczne były niezwykle różnorodne, a najlepsze z nich zostały nagrodzone:

I miejsce – Rafał Gołos –IIIb, Monika Rzepa IIIc – Nowa Wieś
II miejsce – Paweł Kłapsa IIIb, Ania Wrzeszcz –IIIb, Ula Bojanowska – IIIa
III miejsce – Patrycja Karbowiak IIIa, Basia Kubiak IIIc – Nowa Wieś
Wyróżnienia: Ola Gołos, Paweł Lewek, Ola Filimon, Karolina Kaźmierak, Paulina Włodek, Paweł Rumniak, Ania Wągrodzka, Konrad Tyszko, Kasia Piątkowska, Kuba Wojewódzki.

Jeszcze przed przerwą wręczono nagrody tym uczniom, którzy nadesłali najpiękniejsze prace plastyczne przedstawiające miejsca pobytu kompozytora, jego portrety lub pomniki czy też ilustracje do wskazanych melodii Chopina. Pan Jacek Kaczmarek i pani Grażyna Cyrkler przygotowali wystawę wszystkich prac plastycznych nadesłanych do konkursu. Okazało się, że najchętniej dzieci i młodzież malowały portret Chopina. Najwięcej prac plastycznych nadesłali uczniowie z Zespołu Szkół w Komorowie i w Michałowicach. Poniżej przedstawiam wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego dla wszystkich typów szkół. Niżej wymienieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe za swoje prace.

Gimnazjum

Kategoria „Ilustracja do utworu muzycznego Fryderyka Chopina”
I miejsce Julia Kosk kl Ia
II miejsce Natalia Łowczak kl Ib Komorów
III miejsce Iwona Polesinek kl Ib i Izabela Kaczyńska IIIa Komorów

Kategoria „Portret Fryderyka Chopina”
I miejsce Kinga Jadacka IIIc Michałowice i Klaudia Jasińska IIIa
II miejsce Dominik Dąbek kl IIb Michałowice

Kategoria „Miejsca związane Fryderykiem Chopinem”
I miejsce Dagmara Walczak kl Ia Michałowice
II miejsce Patrycja Karbowiak kl IIIa Nowa Wieś
wyróżnienia dla Gabrysi Domaradzkiej z kl I b i Pauliny Winterot z kl IIb z Michałowic

Szkoły Podstawowe klasy IV-VI

Kategoria „Miejsca związane z Fryderykiem Chopinem”
I miejsce Jakub Kołodziejak kl VIc Komorów
II miejsce Julia Michalska kl VIc Michałowice

Kategoria „Ilustracja muzyczna do utworu Chopina”
I miejsce Magdalena Dunicz Komorów
II miejsce Julia Rycerska kl VIa Michałowice
III miejsce Jagoda Krupa kl VIa Michałowice

Kategoria „Portret Fryderyka Chopina”
I miejsce Julia Gluźniewicz kl V Nowa Wieś
II miejsce Julia Korycka kl IVa Michałowice i Maciek Kosiński kl Vc Komorów
III miejsce Magda Grudzień kl Vb Komorów, Weronika Sawicka kl IVa Nowa Wieś, Julia Reklewska klVIa Komorów
Wyróżnienie specjalne dla Zosi Pilich z kl IVa w Nowej Wsi za przestrzenny projekt pomnika Fryderyka Chopina (rzeźba).Po krótkiej przerwie przystąpiono do drugiej części uroczystości, w której udział brali głównie uczniowie ze Szkół Podstawowych Gminy Michałowice. Ta część rozpoczęła się koncertem muzyki Chopina w wykonaniu młodego pianisty – studenta Warszawskiej Akademii Muzycznej - Damiana Klonowskiego. Trzeba przyznać, że choć wrażeń było dużo, zarówno gimnazjaliści, jak i młodsi uczniowie słuchali melodyjnie unoszących się dźwięków: preludiów, ballad, a także innych mniej znanych utworów.

W dalszej części odbył się Konkurs Recytatorski dla uczniów SP, w którym przynano następujące miejsca:

Klasy IV –VI
I miejsce – Teresa Tomczak kl. V Nowa Wieś
II miejsce – Julia Tokarska kl. IVb Nowa Wieś
III miejsce – Kacper Leśniewski kl. VI nowa Wieś
Klasy I- III
I miejsce – Monika Gurak kl. IIa Nowa Wieś
II miejsce – Karolina Fornalik kl. IIIb Nowa Wieś
III miejsce – Ala Jasińska kl. IIIa
Wyróżnienie – Małgorzata Jędral kl. IIIa

Wyniki Konkursu Literackiego.
Uczniowie szkół podstawowych pisali wiersze o Fryderyku Chopinie. W tej kategorii konkursu nagrody otrzymali:

Klasy IV –VI
I miejsce – Maciek Kozłowski Nowa Wieś
II miejsce – Wioletta Wierzbicka Nowa Wieś
Wyróżnienie – Julia Tokarska Nowa Wieś
Klasy I- III
I miejsce – Kaja Jaguś IIIa Nowa Wieś
II miejsce – Gabrysia Loska IIIb Nowa Wieś
III miejsce – Małgorzata Jędral IIIa Nowa Wieś
Wyróżnienie Marysia Kłusek IIIa

Następnie wręczono nagrody za udział w Konkursie Grafiki Komputerowej
I miejsce – Jagoda Maciak i Maciej Sobczyński
II miejsce – Michał Szmyd
Wyróżnienia: Michał Niewiadomski, Ludwika Piotrowska, Kacper Leśniewski

Wójt Gminy Michałowice wręczał nagrody laureatom wszystkich konkursów przy dźwiękach muzyki Chopina, a tło stanowiły barwne prezentacje prac najmłodszych uczniów.Na zakończenie uroczystości organizatorzy Gminnego Konkursu podziękowali wszystkim dyrektorom szkół i nauczycielom, wręczając im pamiątkowe dyplomy i książki. Kilka minut trwał jeszcze koncert „na żywo” podczas którego każdy, kto potrafił , mógł zagrać na pianinie dowolny utwór Chopina. Był to nieprzewidziany w programie, ale bardzo miły, spontaniczny akcent uroczystości. Wbrew pozorom okazało się, że wśród nas jest wielu, którym nieobca jest gra na pianinie i muzyka Chopina.

Myślę, że zaktywizowanie dzieci i młodzieży do działań twórczych zainspirowanych twórczością Wielkiego Polaka ujawniło ich wrażliwość emocjonalną, talenty literackie, recytatorskie, plastyczne i aktorskie. Poziom prac literackich potwierdził zdobytą przez uczniów wiedzę o Fryderyku Chopinie, a piękne prace plastyczne i multimedialne oraz zainteresowanie muzyką wielkiego romantyka świadczą o wrażliwości dzieci i młodzieży gimnazjalnej.

W imieniu organizatorów Gminnego Konkursu „Przy dźwiękach Chopina” pragnę nadmienić, że kolejny etap – międzygminny, odbędzie się jesienią tego roku. Przystąpią do niego wszyscy laureaci Gminnego Konkursu.

Wójt Gminy Michałowice – Pan Krzysztof Grabka serdecznie dziękuje dyrektorom szkół, nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom, którzy swoim zaangażowaniem i pracą przyczynili się do upowszechnienia wiedzy o Fryderyku Chopinie w naszym środowisku lokalnym i zwrócili uwagę na piękno jego muzyki.

Dorota Planeta
polonistka z Gimnazjum w Nowej Wsi
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji