29.12.2022 17:05

SENIORALNY BON REHABILITACYJNY

273
29 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia bonów rehabilitacyjnych dla uczestników „Konkursu wiedzy o znaczeniu profilaktyki zdrowotnej”.

Zorganizowany przez Gminę Michałowice i Klinikę Rehabilitacji Promotus Podlasiński i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Granicy jest jednym z elementów gminnej polityki senioralnej, która została uchwalona przez radę gminy w 2021 roku. Niestety okres pandemiczny, a co za tym idzie związane z nim ograniczenia uniemożliwiły wdrożenie przyjętych zadań. O czym mówiła podczas uroczystości wręczenia bonów rehabilitacyjnych wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka. 

Rok 2022 jest tak naprawdę pierwszym, w którym działania w ramach przyjętej polityki senioralnej są realizowane w zgodnie z planem. Ponad 1 250 000,00 zł w 2022 r. zostało przeznaczone na osiem zadań związanych z takimi tematami jak: zdrowie, sprawy społeczne, sport i rekreacja, kultura, ekologia, edukacja, mieszkalnictwo i transport.

Pomysł na bony rehabilitacyjne dla seniorów zrodził się podczas konsultacji, które odbyły się przy tworzeniu programu polityki senioralnej gminy Michałowice. Był to także temat podnoszony przez mieszkańców podczas spotkań i rozmów bezpośrednich z wójt Małgorzatą Pachecką.

Równie ważne jak zdrowie jest ważne to, jak o nie dbać. Dlatego też z myślą o seniorach powstawała idea „Konkursu wiedzy o znaczeniu profilaktyki zdrowotnej”, w którym to nagrodami były bony rehabilitacyjne. 

W konkursie, który trwał od 1 do 16 grudnia 2022 r., udział mogli wziąć wyłącznie mieszkańcy gminy Michałowice powyżej 60. roku życia, posiadający aktualną Kartę Mieszkańca gminy Michałowice. Trzeba było również pisemnie odpowiedzieć na 10 ważnych, ale zarazem bardzo prostych pytań, związanych z profilaktyką zdrowotną i zdrowym stylem życia. Konkurs był konkursem jednoetapowym, a zwycięzcami zostały osoby z największą liczbą prawidłowych odpowiedzi.

Każdy bon rehabilitacyjny wręczony seniorom podczas czwartkowej uroczystości, która odbyła się w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice to pakiet 4 indywidualnych zabiegów, na których realizacje mieszkańcy naszej gminy mają czas aż do 22 grudnia 2023 r. 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także