05.03.2012 00:00

Siedem tajemnic Chopina

23
W sobotę 3 marca z inicjatywy rady sołeckiej w Nowej Wsi odbył się spektakl teatralny zatytułowany Siedem tajemnic Chopina .
Przedstawienie odbyło się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. Wśród przybyłych gości był wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka z małżonką. Wszystkich widzów przywitała radna gminy Michałowice Elżbieta Biczyk. Spektakl sfinansowany został z funduszu miejscowej rady sołeckiej, której jednym z głównych celów jest działalność kulturalna skierowana do szerokiej społeczności. Sobotnie przedstawienie przybliżyło wszystkim sylwetkę wielkiego polskiego kompozytowa i pianisty Fryderyka Chopina. Oparte zostało na listach muzyka i ukazywało mniej znane fakty z jego życia. Widzowie poznali osoby bliskie sercu Chopina, takie jak: Ludwika Jędrzejewiczowa i Emilia Chopin (siostry muzyka), Jan Białobłocki (przyjaciel z lat studenckich), Wojciech Żywny (nauczyciel), Konstancja Gładkowska (niespełniona miłość Chopina), Justyna Chopin (matka), Maria Wodzińska (narzeczona kompozytora), George Sand (ostatnia towarzyszka życia). W rolę Fryderyka Chopina wcielił się Piotr Wróbel, natomiast pozostałe postaci zagrali: Alina Małachowska, Władysław Alechno oraz Małgorzata Krasowska-Gajownik – mieszkanka Nowej Wsi, równocześnie autorka scenariusza i reżyserka sztuki. Widzowie z dużym zainteresowaniem oglądali spektakl i zgodnie stwierdzili, że takie wydarzenia to inicjatywa godna kontynuacji. Na zakończenie wójt Krzysztof Grabka podziękował pomysłodawcom, wręczył kwiaty aktorom oraz zaznaczył jak istotne dla rozwoju i integracji lokalnej społeczności jest celowe i właściwe zagospodarowanie funduszu sołeckiego.
Autor: Anna Bąkowska
Opublikowany przez: Anna Bąkowska