11.09.2012 13:00

Sołectwo Pęcice – doroczne zebranie mieszkańców

15
10 września odbyło się w świetlicy w Pęcicach zebranie mieszkańców. Prowadził je Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy.
Zebranie odbyło się w budynku miejscowej świetlicy. Uczestniczyło w nim 12 osób, i rozpoczęło się w drugim terminie, ponieważ uczestniczyło w nim niespełna 5 procent mieszkańców. We wsi Pęcice mieszka około 300 osób. Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku mieszkańcy zdecydowali, na co przeznaczą pieniądze z funduszu sołeckiego. W tym roku, zgromadzeni na zebraniu mieszkańcy, jednogłośnie zdecydowali, aby całą kwotę, czyli prawie 23 tysiące, przeznaczyć na modernizację placu zabaw.
Plac zabaw znajduje się nieopodal świetlicy i często korzystają z niego miejscowe dzieci. Mieszkańcy zaproponowali, aby powiększyć teren placu zabaw i wyposażyć go w nowe zabawki.
Wcześniej Waldemar Widlicki, sołtys, przeczytał sprawozdanie z działań Rady Sołeckiej oraz podziękował mieszkaćom, którzy tradycyjnie przygotowali piękny wieniec dożynkowy na tegoroczne święto plonów.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku mieszkańcy zdecydowali, aby kwotę funduszu sołeckiego przeznaczyć na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Pęcic. Ta inwestycja wykonana została prawie w całości. Jedynie odcinek około 200 metrów za cmentarzem wojskowym nie został jeszcze zmeliorowany. Dlatego Krzysztof Grabka, wójt gminy, zaproponował, aby to zadanie wpisać do projektu przyszłorocznego budżetu gminy.
W drugiej części zebrania, we wnioskach w niesionych, mieszkańcy podnosili sprawę budowy ścieżki rowerowej do Reguł. Krzysztof Grabka zapewniał, że temat ten, może powoli, ale systematycznie jest „popychany do przodu”. Obecnie ważną sprawą jest odrolnienie terenów ornych. Tylko wtedy ścieżka rowerowa będzie mogła powstać.
Mieszkańcy poruszyli też temat ulicy Wąskiej, która po większych deszczach jest zalewana. Krzysztof Grabka powiedział, że remont tej ulicy zostanie wpisany do zadań w przyszłorocznym budżecie.
Poruszony został również temat usuwania eternitu z dachów domów. Wójt potwierdził, że gmina może dofinansować te działania. Informacje szczegółowe na temat usuwania eternitu znajdują się na stronie gminy: www: michalowiece.pl