29.09.2011 13:00

Spotkanie z mieszkańcami Pęcic Małych

9
W poniedziałek, 26 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Pęcic Małych. Zebranie zwołała Aleksandra Warsztocka, sołtys Pęcic Małych. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, Paweł Rajski, przewodniczący Rady Gminy i Jarosław Sobol, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego.
Celem zebrania, które zorganizowała Aleksandra Warsztocka, sołtys Pęcic Małych, było rozdysponowanie środków sołectwa na rok 2012. Przypomnijmy, że w naszej gminie, mieszkańcy już po raz trzeci decydują, na jakie zadania, chcieliby pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczyć (fundusz ten nie jest obligatoryjny i nie istnieje we wszystkich gminach). Często są to wydatki na cele inwestycyjne, np. odwodnienia ulic, konserwacja rowów melioracyjnych. W innych miejscowościach mieszkańcy uważają, że pieniądze należy wydać na integrację i poprawienie komunikacji wśród mieszkańców i wtedy przeznaczane są pieniądze na pikniki, ogniska, gry i zabawy.

W roku 2012 fundusz sołectwa Pęcice Małe wyniesie 26 880,02 zł. Na zebraniu w Pęcicach Małych mieszkańcy zdecydowali, aby tę kwotę przeznaczyć na: zakup pompy do odwadniania terenu – 4 600 zł, zakup podkaszarki – 4000. Wieś Pęcice Małe dysponuje terem gminnym - jest nim plac na którym rośnie trawa, znajdują się stoły, które są zadaszone. Na zakup budek lęgowych dla ptaków przeznaczono 700 zł. Mieszkańcy na zebraniu zdecydowali również, aby 4 tysiące przeznaczyć na organizację warsztatów dla dzieci. Na zakup akcesoriów do integracji mieszkańców i produktów potrzebnych na spotkania integracyjne mieszkańców przeznaczono 6 800 zł. Na budowę strony internetowej Pęcic Małych i utrzymanie jej oraz na zakup domeny (miejsca na serwerze) przekazano 4730 zł. Na zakup urządzeń i sprzętu na plac zabaw uczestnicy zebrania uznali, że warto przeznaczyć 1 050 zł. Kwotę 1000,02 zł zabezpieczono na zakup urządzeń i materiałów biurowych. Takie rozdysponowanie pieniędzy, które zaproponowała sołtys Aleksandra Warsztocka zostało przyjęte poprzez głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 20 osób, 19 - poparło propozycję sołtys, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Zaraz po przegłosowaniu odezwał się Michał Dzięgielewski, który wyraził nadzieję, że po roku integracji mieszkańców, na kolejne zebranie, nie przyjdzie 20 osób, ale dużo więcej i wtedy uda się, aby fundusz sołecki, choć nieduży, to jednak przeznaczyć je coś poważniejszego. Powiedział, że konieczne jest wypracowanie wizji rozwoju miejscowości, a wtedy będzie oczywiste, na co wydatkować pieniądze.
Głosowanie było najważniejszym punktem zebranie. Jednak zanim do niego doszło sołtys odczytała sprawozdanie z zebrania wyborczego, które odbyło się w ubiegłym roku, a także odczytała sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej. Najwięcej emocji wzbudził punkt zebranie – wolne wioski. Mieszkańcy wnioskowali, aby do budżetu gminy na rok 2012 zapisać wniosek dotyczący koncepcji odwodnienia miejscowości. Zebrani wnioskowali również o równomierne rozdysponowywanie środków.
Zastrzeżenia zebranych mieszkańców budził również sposób, w jaki prowadzony jest remont ulicy Konopnickiej i Brzozowej. Zdaniem mieszkańców ulice są zbyt wysoko wyniesione. Zebrani sprawdzali mapy (projekt remontu), z których wynikało, że remont został zaprojektowany właściwie. W tej sprawie ma odbyć się spotkanie z pracownikami urzędu.
Ostatnim elementem zebrania było zaproszenie na Piknik Pieczonego Ziemniaka, który odbędzie się w Sokołowie, w niedzielę, 2 października. Aleksandra Warsztocka prosiła o przekazanie informacji, tak, by jak najwięcej mieszkańców uczestniczyło w tej imprezie. Pęcice Małe są współorganizatorem tego święta. Zapraszamy!
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała