09.09.2013 12:00

Spotkanie z mieszkańcami Pęcic Małych

25
W piątek, 6 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Pęcic Małych. Zebranie zwołał sołtys Zdzisław Krupa. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, Paweł Rajski, radny rady gminy i Piotr Pacyna, pracownik Urzędu Gminy z Referatu Inwestycji i Remontów.
Celem zebrania było rozdysponowanie środków sołectwa na rok 2014. Przypomnijmy, że w naszej gminie, mieszkańcy kolejny raz decydują, na jakie zadania, chcieliby przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego (fundusz ten nie jest obligatoryjny i nie istnieje we wszystkich gminach).
W roku 2014 fundusz sołectwa Pęcice Małe wyniesie 32 918 zł. Zanim jednak mieszkańcy zdecydowali, na jaki cel zostaną przeznaczone pieniądze sołectwa, Zdzisław Krupa odczytał sprawozdanie z działalności rady sołeckiej, jak również przedstawił rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego za obecny rok.
Sołtys przypomniał, że w latach ubiegłych z funduszu sołeckiego zakupiona została pompa do odwadniania terenów, jak również kosiarka spalinowa, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.
W sprawozdaniu przypomniał, że w ubiegłym roku mieszkańcy przeznaczyli prawie osiem tysięcy na zajęcia kulturalno-integracyjne dla społeczności lokalnej. Z tych funduszy zorganizowane zostało spotkanie wigilijne, połączone z zabawą dla dzieci. Uczestniczyło w nim przeszło 50 osób. W czerwcu odbył się również piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Sołtys powiedział też, że od kwietnia istnieje strona internetowa. Stronę prowadzi Grzegorz Śliwiński, mieszkaniec Pęcic Małych. Adres strony: www.pecicemale.pl
W drugiej części zebrania mieszkańcy zdecydowali o rozdysponowaniu środków sołectwa na przyszły rok. I tak: na prowadzenie strony internetowej przeznaczono 2700 zł, na utrzymanie czystości na terenie placu zabaw – 1300 zł. Na wydarzenia integrujące mieszkańców przeznaczono 12 tys. zł. Postanowiono również, aby przy placu, na końcu ulicy Brzozowej, gdzie obecnie jest miejsce zabaw dla dzieci, a w przyszłości zostanie wybudowana świetlica, postawić stojaki na rowery. Na ten cel przeznaczono 3 tys. zł. Natomiast reszta funduszy czyli 13 918 zł została przeznaczona na rozbudowę placu zabaw dla dzieci – zakup zabawek wraz ich montażem.
W głosowaniu uczestniczyło 14 mieszkańców, jedna osoba była przeciwna, reszta mieszkańców głosowała za przedstawionymi propozycjami.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała