20.05.2015 11:15

Święto Patrona Szkoły – uroczystość w komorowskiej szkole

289
19 maja bieżącego roku minęła 50. rocznica śmierci Marii Dąbrowskiej patronki Zespołu Szkół w Komorowie. Z tej okazji odbyła się msza święta w intencji pisarki oraz uroczysty apel. W wydarzeniach rocznicowych uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, zaproszeni gości, nauczyciele i uczniowie szkoły.

Uroczystość z okazji 50 rocznicy śmierci Marii Dąbrowskiej, pisarki i jednocześnie patronki szkoły w Komorowie, rozpoczęła się mszą świętą w jej intencji. Mszę odprawił ks. Bartłomiej Urbanowicz, uczestniczyła w niej młodzież. Ksiądz Bartłomiej zwracając się podczas homilii  do zebranych wspominał postać pisarki i jednocześnie modlił się za jej duszę.

 

Następnie rozpoczął się uroczysty apel. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście, a wśród nich między innymi Katarzyna Walichnowska, dyrektor komorowskiej biblioteki im. Marii Dąbrowskiej,  Lidia Kulczyńska-Pilich, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie” i Lucyna Terlecka, która przyjaźniła się z Marią Dąbrowska w latach, gdy pisarka mieszkała w Komorowie.

 

Obchody rocznicowe otworzyła Małgorzata Głodowska, dyrektor szkoły, która przypomniała postać patronki szkoły i zaprosiła uczniów do występów. Młodzież gimnazjalna przygotowała część artystyczną uroczystości, były to występy taneczne jak również inscenizacje teatralne fragmentów z powieści „Noce i dnie” oraz opowiadania „Marcin Kozera”. Odbył się również konkurs wiedzy o Marii Dąbrowskiej i jej twórczości. 

 

Marię Dąbrowska wspominała Lucyna Terlecka, która opowiadała o wizytach w domu pisarki, o wspólnych spacerach po Komorowie  oraz jej miłości do zwierząt, a w szczególności do psów i ptaków.

 

Zmarła w 1965 roku pisarka, Maria Dąbrowska, w testamencie przekazała mieszkańcom na bibliotekę dom w którym mieszkała i tworzyła w latach 1957-1965. Obecnie w ulubionym pokoju autorki "Nocy i Dni" urządzono „Pokój pisarki Marii Dąbrowskiej”, w którym znajdują się pamiątki po niej: meble, osobiste drobiazgi, obrazki malowane jej ręką, prezenty jakie otrzymała od znajomych i mieszkańców. 

 

Uroczystość rocznicową w dniu 19 maja poprzedziły konkursy: plastyczny i multimedialny. Najciekawsze prace plastyczne były prezentowane podczas apelu. Krzysztof Grabka wręczył nagrody wyróżnionym uczestnikom wszystkich konkursów. Wszyscy uczniowie otrzymali w prezencie od Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie” publikację rocznicową, która zawiera fragmenty z Dzienników Marii Dąbrowskiej dotyczące Komorowa. Wyboru dokonała Lucyna Terlecka.

 

Na zakończenie uroczystości Wojciech Bentyn, dyrektor komorowskiego gimnazjum podziękował wszystkich za wkład w organizację Dnia Patrona, serdecznie dziękował Krzysztofowi Grabce, za ufundowanie nagród oraz młodzieży za duże zaangażowanie. Zaprosił wszystkich na poczęstunek.

 

W organizację Dnia Patrona w komorowskiej szkole włączeni byli następujący nauczyciele: Joanna Noska, Daniel Wolborski, Edyta Pająk, Ania Górska, Agata Hołody, Kasia Wołek, Ula Osińska, Ewa Filimon, Ewa Libiszewska, Ela Mrowiec.   

 

Zespól Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie jest współuczestnikiem projektu  pn. "Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice".  

 

'

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: szkoła w Komorowie

Zobacz także