20.05.2013 12:00

Taneczny Festiwal Przedszkolaków

22
11 maja br. dzieci z gmin i miast zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazowia” uczestniczyły w Tanecznym Festiwalu ,,Tańczę....... więc jestem - MAZOVIA 2013". Naszą gminę reprezentowało Gminne Przedszkole w Michałowicach oraz Przedszkole Sióstr Służebniczek z Komorowa.
Organizatorem festiwalu była gmina Błonie. W imprezie uczestniczyło 13 zespołów z różnych przedszkoli. W sumie 132 młodych tancerzy przyjechało na występ. Oprócz reprezentantów z naszej gminy, na scenie sali widowiskowej błońskiego Centrum Kultury, zaprezentowały się przedszkolaki z Milanówka, Otrębus, Podkowy Leśnej, Zaborowa, Bieniewic, Radzikowa oraz Błonia.
Zespoły losowały kolejność występów przed pokazem. Grupy taneczne były poddane ocenie jury: bezpośrednio po prezentacji wszystkich tańców.
Kryteria, jakie były brane pod uwagę to:
- dobór repertuaru,
- choreografia,
- technika wykonania zgodna z charakterem tańca,
- dobór kostiumów i rekwizytów oraz
- ogólne wrażenie artystyczne.
Celem Festiwalu było:
- zachęcanie dzieci do uczestnictwa w tańcach różnego rodzaju,
- rozwijanie u dzieci poczucia rytmu,dynamiki i tempa poprzez taniec oraz
- współdziałanie w zespole rówieśników.

Wśród wyróżnionych przez jury znalazły się cztery zespoły, w tym obydwa reprezentujące gminę Michałowice : Gminne Przedszkole Publiczne w Michałowicach z tańcem „Bajka o smoku” oraz Przedszkole Sióstr Służebniczek z Komorowa z tańcem „Polonez”, a także Przedszkole nr 1 „Pod dębowym listkiem” w Milanówku, które zaprezentowało taniec „Tanecznym krokiem przez dżunglę” i Ośrodek dla cudzoziemców w Dębaku z tańcami „Czeczeńska Lezginka” oraz „Gruzińskie Haczaruli”,
Wyróżnieni otrzymali puchary, medale , dyplomy oraz nagrody.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!


Opracowano na postawie relacji Marii Krasowskiej - nauczyciela Gminnego Przedszkola w Michałowicach oraz notatki zamieszczonej na stronie Stowarzyszenia Mazowia www.mazovia-sgzm.pl

Gminne Przedszkole Publiczne w Michałowicach z tańcem „Bajka o smoku”

Przedszkole Sióstr Służebniczek z Komorowa z tańcem „Polonez"


żródło : www.mazovia-sgzm.pl


żródło : www.mazovia-sgzm.plAutor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji