09.08.2011 08:00

Upamiętnienie 67. rocznicy Powstania Warszawskiego – uroczystość w Pęcicach

26
7 VIII 2011r. w kościele pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła i przy Pomniku-Mauzoleum w Pęcicach odbyły się uroczystości upamiętniające 67. rocznicę Powstania Warszawskiego oraz bitwę i egzekucję powstańców w Pęcicach. Uroczystości tradycyjnie, od 45 lat, noszą nazwę „Rajdu Po Kamienistej Drodze”. Zapoczątkowane były przez Klub PTTK „Varsovia” i środowiska kombatantów, a od dłuższego czasu główny ciężar organizacji wzięła na siebie Gmina Michałowice
Uroczystości rozpoczął koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Warszawskiego Chóru „Polonia” im. Ignacego Jana Paderewskiego. Zabrzmiały znane pieśni patriotyczne z czasu Powstania Warszawskiego: „Czuwaj wiara”, „Warszawskie dzieci ”, „Marsz Mokotowa” i współczesna pieśń, autorstwa Zofii Jasnoty, „Pokolenia odchodzą w przeszłość”.
Po występie chóru rozpoczęła się msza święta, której przewodniczył ksiądz Grzegorz Jasiński, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach.
Ksiądz Grzegorz Jasiński podczas homilii mówił o bohaterstwie i ofierze krwi powstańców warszawskich i „orląt pęcickich”, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny. Przypominał jak ważna jest znajomość historii własnego narodu. Przestrzegał przed laicyzacją, wzywał do patriotyzmu i kultywowania tradycji narodowych. Ksiądz Jasiński swoją homilię zakończył słowami wieszcza narodowego Adama Mickiewicza: „Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska będzie Polską, a Polak Polakiem”.
Po mszy nastąpił przemarsz uczestników, w asyście kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz orkiestry wojskowej, na cmentarz powstańczy pod Pomnik-Mauzoleum.
Uroczystość, którą prowadził płk Lech Pietrzak z Dowództwa Wojsk Lądowych,
rozpoczęła się od hymnu narodowego. Zebranych uczestników uroczystości przywitał Wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka. Serdecznie powitał panią Karolinę Kaczorowską – żonę nieżyjącego prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i jej córkę Jagodę, Michała Szweycera – przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP, Jacka Dziubę – przedstawiciela Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dariusza Abramciów – przedstawiciela Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ppłk Mariusza Maciuszka z Dowództwa Wojsk Lądowych, a przede wszystkim kombatantów, rodziny pomordowanych w bitwie pod Pęcicami i przedstawicieli organizacji, a w śród nich między innymi: Halinę Jędrzejowską – Wiceprezes Związku Powstańców Polskich, Małgorzatę Bojanowską – dyrektor Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. Do Pęcic licznie przybyli przedstawiciele samorządów. Obecny był między innymi: Jan Starzyński – Prezydent Miasta Pruszkowa, Sławomir Walendowski – zastępca Burmistrza Brwinowa, Krzysztof Smalaga – zastępca Burmistrza Piastowa. Gminę Michałowice reprezentował również Przewodniczący Rady Gminy Paweł Rajski, radni i pracownicy Urzędu Gminy w Michałowicach.
Michał Szweycer, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, odczytał list od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który raz jeszcze przypomniał tragiczne losy warszawskich powstańców i ich bohaterską śmierć.
Dariusz Abramciów w imieniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa odznaczył pięć osób medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Medale otrzymali: Krzysztof Grabka – Wójt Gminy Michałowice, Maciej Krokos – Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny, Jerzy Pamrów – Prezes Klubu PTTK „Varsovia”, Włodzimierz Majdewicz – Viceprezes Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK, projektant wszystkich znaczków pamiątkowych „Raju Po Kamienistej Drodze” oraz Stefan Pastewka – żołnierz IV Obwodu AK Ochota, chorąży w poczcie sztandarowym.
Zebranych wzruszył apel pamięci poległych żołnierzy i salwa honorowa. Złożono wieńce i zapalono znicze.
Do kultywowania pamięci o stoczonej bitwie i egzekucji w Pęcicach, w drugim dniu Powstania Warszawskiego, władze naszej gminy przywiązują dużą wagę. Specjalnie na tę uroczystość został przygotowany folder Pęcice 2011, w którym przedstawiony jest przebieg bitwy pod Pęcicami, a także historia Pomnika-Mauzoleum. Wójt Krzysztof Grabka zwrócił się do wszystkich zebranych, a szczególnie do kombatantów i zaprosił na jesienny Szkolny Rajd Pęcicki, który w tym roku odbędzie się 6 października. Rajd ten, to inicjatywa nauczycieli i młodzieży gimnazjalnej z Nowej Wsi, którzy w ten sposób pragną uczcić poległych w boju pod Pęcicami..
W mogile Pomniku-Mauzoleum spoczywa 91 powstańców. Pochowani zostali w miejscu, gdzie walczyli i polegli. Najmłodszy powstaniec miał 14 lat, ponad połowa z nich nie skończyła 20.
Spotkanie zakończyła „żołnierska grochówka”, którą serwowali... strażacy z Nowej Wsi.


List od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
List od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika