15.11.2023 08:00

Uroczyste odsłonięcie popiersia Ignacego Jana Paderewskiego w Komorowie

307
Jesteśmy Narodem, który doświadczył niewoli. Niepodległość nie zawsze była nam przynależna. Niejednokrotnie, w jej obronie, rzucaliśmy na stos, swój życia los. Na stos. – Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka.

11 listopada, w 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w gminie Michałowice odbyła się szczególna uroczystość - odsłonięcie popiersia jednego z twórców Niepodległej Polski, Ignacego Jana Paderewskiego.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy, z wójt gminy Michałowice, Małgorzatą Pachecką oraz działaczami ze społeczności lokalnej: Lidią Kulczyńską-Pilich,Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”, Komorowskim Towarzystwem Śpiewaczym, Kołem Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” oraz Zarządem Osiedla Komorów, jak również zaproszeni goście, w tym posłowie na sejm: Piotr Kandyba i Maciej Lasek, radna sejmiku województwa mazowieckiego - Dorota Stalińska, przewodnicząca rady gminy, Beata Rycerska z radnymi, przedstawiciele rady powiatu pruszkowskiego: przewodniczący Rafał Sieradzki, wiceprzewodniczący Paweł Zacny, radny Adrian Ejssymont, a także wiceprzewodniczący rady miasta Pruszkowa, Piotr Bąk oraz ppłk Bartosz Dubyk – Zastępca Komendanta Ośrodka Reprezentacyjnego MON w Helenówku, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie, młodszy inspektor Michał Spychaj oraz Wiesław Dąbrowski – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego wspólnie odsłonili popiersie, które zostało wzniesione ze środków Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice 2023. 

Ta niespotykana rzeźba dłuta Doroty Dziekiewicz-Pilich, mieszkanki gminy, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, autorki m.in. statuetki Nagrody Muzycznej Fryderyka, stanęła w wyjątkowym miejscu gminy. 

Plac im. Ignacego Jana Paderewskiego w Komorowie, na którym stanęło popiersie twórcy Polskiej Niepodległości, jest szczególnym miejscem, ponieważ mieszkańcy gminy Michałowice, jako pierwsi w kraju i na świecie, nazwali plac jego imieniem już w 1935 roku.

Sobotnia uroczystość była także spełnieniem wieloletnich oczekiwań mieszkańców Komorowa, którzy z ogromnym zaangażowaniem starali się o budowę pomnika.

Podczas ceremonii odsłonięcia, w dniu Święta Niepodległości, wójt Małgorzata Pachecka skierowała do mieszkańców gminy specjalne przesłanie. 

Wystąpienie Wójt Gminy Michałowice, Małgorzaty Pacheckiej

Od 1795 roku na mapach Europy nie było Polski.

Pierwsze powstanie polskie – Konfederacja Barska, zbrojny związek szlachty polskiej zaprzysiężony w 1768 roku w obronie wiary i niepodległości Rzeczpospolitej uwiecznił Juliusz Słowacki w „Pieśni Konfederatów Barskich”. Jej słowa: „Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi” zawsze dodawały otuchy, były manifestem wiary katolickiej, wyrazem miłości do Ojczyzny oraz symbolem nieugiętej odwagi w walce o wolność. W czasie rozbiorów był to Hymn Polaków.

Pozwoliły przetrwać klęskę Powstania Listopadowego, Wielką Emigrację, Powstanie Styczniowe i wiele innych chmurnych wydarzeń, które złożyły się na 123 lata niewoli.

Idea Niepodległości była żywa.

Różnie ją rozumieliśmy i różnie o nią walczyliśmy.

Józef Piłsudski jest symbolem walki Polaków o odzyskanie niepodległości ojczyzny, gdyż przez całe życie pragnął jednego – wolnej, silnej i niezależnej Polski. Był zwolennikiem walki zbrojnej, mówił „cała nadzieja w wojnie”.

Ta wojna wybuchła w 1914 roku i żołnierze Legionów Polskich usłyszeli od swojego Komendanta słowa: „Od tej pory jedynym znakiem dla was jest Orzeł Biały”.

Roman Dmowski – twórca myśli narodowej pisał wtedy „Jestem Polakiem – więc całą rozległą stroną ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami i potrzebami, dążeniami i aspiracjami” Pisał to wtedy, kiedy Polski od ponad 100 lat nie było na mapie Europy. Lecz wierzył, że na tę mapę wróci. Mówił” „Żaden z Was nie myśli o tym, że Polska Niepodległa będzie potrzebowała ministrów, urzędników politycznych, dyrektorów policji, dyplomatów. Nie będziemy przecież sprowadzać fachowców z zagranicy. Trzeba się nam na wszelki wypadek przygotować do tych funkcji, które mogą spaść jeszcze na nasze pokolenie”.

Ignacy Jan Paderewski. Ten wybitny kompozytor i pianista stał się mężem stanu i Wielkim Dyplomatą. Już jako mały chłopiec postanowił, że zostanie kimś wybitnym, aby pomóc Polsce rozdartej przez zaborców. Stał się więc wybitnym pianistą i kompozytorem. W czasie I wojny światowej Paderewski angażował się w działania charytatywne i przedsięwzięcia na rzecz niepodległości Polski. Międzynarodowy Autorytet Paderewskiego, znajomość z głowami Państw Ententy i dyplomatyczne działania podejmowane wspólnie z Romanem Dmowskim na konferencji paryskiej doprowadziły do uznania Polski za Państwo Niepodległe.

Walka zbrojna, myśl narodowa i sprawna dyplomacja przywróciły Polskę na mapę Europy. Polonia Restituta!

Każdy z nas ma swoją Polskę. Tak, jak ją rozumie najlepiej.

Przykład współpracy trzech wybitnych postaci pokazuje, że Mamy też wspólną Polskę. Tę jedną Polskę, którą mamy, bo nie mamy żadnej innej. Ona jest nasza, należy do Nas. Trzeba ją rozumieć, kochać i wspierać w sposób mądry. To będzie bardziej nasz wspólny kraj im lepiej będziemy w nim żyć, uczyć się i pracować. To będzie bardziej Polska, im bardziej będziemy wzajemnie się wspierać, szanować i darzyć zwykłą, ludzką, życzliwością. 

Z okazji Twojego Święta - wszystkiego najlepszego Polsko!

Ignacy Jan Paderewski kochał Polskę w sposób niezwykły. Wielki filantrop, wirtuoz, czarujący tłumy na koncertach, wybitny pianista i kompozytor, twórca jedynej polskiej opery wystawionej w Metropolitalna Opera l, całe swoje życie miał Polskę w sercu.
Polsce podporządkował swoje plany i działania, w kluczowych momentach odsuwając na bok swoje plany i marzenia artystyczne potrzebom ojczyzny. I Narodowi.
Urodzony w czasie zniewolenia Polski tęsknił do niej pielęgnując jej idealistyczny obraz, kraju wybitnych ludzi i bogatej kultury.
I wojna światowa jeszcze bardziej wyzwoliła w nim chęć niesienia pomocy Rodakom, także materialnej, a z drugiej strony uczyniła marzenie o wolnej Polsce realnym celem, do którego z pasją, mądrością i konsekwencją dążył.
Jego mądrości, erudycji, kulturze osobistej i szacunkowi, jakim był otaczany na całym świecie i wielu staraniom w czasie konferencji pokojowej w Wersalu zawdzięczamy powrót Polski na mapę Europy.
Był najlepszym, a zarazem najskromniejszym ambasadorem Polski w jej historii.
I choć doświadczył bolesnego zderzania ideałów z rzeczywistością, nie przestał nigdy działać na jego rzecz. Nie lubiący polityki, siłę państwa i narodu widział we wspólnym działaniu. Dobru publicznemu także służył całe życie. Był Pierwszym Obywatelem Idei Polski Sprawiedliwej i Obywatelskiej.
Także dzisiaj Paderewski jest inspirujący. Pokazuje bowiem, że prawdziwymi wartościami są te, które służą Narodowi. To praca, nauka, kultura i miłosierdzie, solidarność.
Z okazji 105-lecia niepodległości życzę nam wszystkim, abyśmy ZAWSZE żyli w niepodległej i wolnej Polsce - Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka.

Film z uroczystości - TUTAJ.

List od Marszałka Województwa, Adama Struzika

Święto Niepodległości 2023 Miachałowice
Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także