17.02.2016 09:00

Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły podstawowej w Komorowie

1149
„Nowoczesna, dobrze wyposażona szkoła daję szansę pełnego rozwoju i dobrego przygotowania do życia we współczesnym świecie”. Tymi słowami dyrektor, Małgorzata Głodowska powitała zaproszonych gości podczas uroczystego otwarcia nowego budynku szkoły podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

Punktualnie w południe, 15 lutego br. rozpoczęła się uroczystość, tak oczekiwana przez społeczność uczniowską, nauczycieli, i rodziców.

Na zaproszenie wójta gminy Michałowice, Krzysztofa Grabki i dyrektor zespołu szkół, Małgorzaty Głodowskiej przybyło wielu gości, a wśród nich byli: ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, wicestarosta powiatu pruszkowskiego, Krzysztof Rymuza, mazowiecki kurator oświaty, Dorota Sokołowska, ksiądz prałat Andrzej Perdzyński, przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk, radni gminy Michałowice, przedstawiciele jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, przewodnicząca rady rodziców, rodzice oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń. 

 

Jak  mówiła dyrektor Małgorzata Głodowska – otwarcie nowej szkoły, na którą tak bardzo wszyscy czekali, nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie i poświęcenie wielu osób, dzięki którym powstała. Dyrektor szkoły podziękowała Krzysztofowi Grabce, wójtowi gminy Michałowice, za przychylność i zrealizowanie projektu, za wiarę w konieczność tej inwestycji. Radnym gminy Michałowice dziękowała za wsparcie w głosowaniach nad budżetem, a wykonawcom prac budowlanych – konsorcjum firm: Lider – Piotr Zakrzewski i Partner – AS BUD Albert Śpiewakowski za staranne wykonanie budynku oraz uporządkowanie terenu wokół szkoły.   

 

Wójt gminy, Krzysztof Grabka podkreślił, że remont i rozbudowa szkoły o nowy budynek, w którym uczniowie otrzymali 11 nowych klas wraz zapleczem, jest dużym gminnym przedsięwzięciem. Jednak dla młodzieży oraz wszystkich tych którzy będą z nich korzystali było warto i nawet przez moment nie było wątpliwości co do celowości realizacji tego projektu.

 

Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy w swoim wystąpieniu zapewniła, iż władzom samorządowym zależy na tym, aby stworzyć jak najlepsze warunki nauki dla dzieci i życzyła im, żeby z przyjemnością uczyły się w nowej szkole oraz wspaniałych wyników w nauce.

 

Liczni goście w swych przemówieniach przekazywali wyrazy sympatii, a także życzenia wielu sukcesów i wspaniałego rozwoju placówki.

 

W części artystycznej wystąpili min : zespół muzyczny Gradus ad Parnassum pod kierunkiem dyrektora Sławomira Rymuzy, Julia Dawid zaśpiewała utwór grupy The Runnaways „Cheery Bomb”, Aleksandra Kamińska z utworem Sama Smitha  „Writing’s on the Wall” oraz Maja Sadłowska, która zaśpiewała utwór Eltona Johna „Can you feel the love tonight”. Nie zabrakło również akcentów sportowych, które zaprezentowali: Trio gimnastyczne UKS Komorów pod kierunkiem Magdaleny Kwasiborskiej i Beaty Jaroszewskiej, akrobaci Kajetan Olędzki i Martyna Żaboklicka oraz  Akademia Koszykówki UKS Komorów pod czujnym okiem trenera Grzegorza Tomaszewskiego.

 

Po uroczystej gali ksiądz kardynał Kazimierz Nycz poświęcił sale, w których będą się uczyły dzieci, a następnie zaproszeni goście wraz dyrekcją szkoły symbolicznie przecięli wstęgę i tym samy nowy budynek szkoły został oficjalnie otwarty.

 

Rozbudowa placówki w Komorowie była kolejną gminną inwestycją, która poprawiła stan infrastruktury społecznej - w ubiegłym roku zakończyła się rozbudowa gminnego przedszkola w Michałowicach, które powiększyło się o 3 oddziałowy budynek; nieco wcześniej – zostały rozbudowane gminne szkoły w Nowej Wisi i Michałowicach. W komorowskiej placówce sala gimnastyczna została powiększona o trybuny i zaplecze szatniowo-magazynowe, wymieniono w niej parkiet. Zostało dobudowane dodatkowe, trzykondygnacyjne  skrzydło z salami lekcyjnymi, przeznaczonymi dla uczniów klas 4-6. W ramach inwestycji została wykonana także termomodernizacja dotychczasowego budynku oraz przebudowano kuchnię i stołówkę, zmodernizowano łazienki. Cały budynek jest  dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nowych przepisów przeciw pożarowych. W obiekcie znajduje się także winda. Z kompleksu oświaty w Komorowie (największego w gminie) korzystają dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego. 

Prace rozpoczęły się w maju 2014 r, zakończyły z końcem 2015 r.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: szkoła w Komorowie

Zobacz także