10.08.2010 12:00

Uroczystości patriotycznie w 66 rocznicę Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach

29
8 sierpnia w kościele pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła i przy Pomniku-Mauzoleum w Pęcicach odbyła się uroczystość upamiętniająca 66 rocznicę Powstania Warszawskiego oraz bitwę i egzekucję powstańców. Uroczystość upamiętniała także 64 rocznicę pogrzebu i poświecenia Pomnika-Mauzoleum. Obchody rocznicowe zorganizowane były pod patronatem Gminy Michałowice. Uczestniczył w nich Minister Jan Stanisław Ciechanowski, Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice, a także przedstawiciele samorządów, rodziny pomordowanych i kombatanci.
Uroczystość rozpoczął koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Allegrezza del Canto. Artyści zaśpiewali między innymi „Serce w plecaku”, „Deszcz jesienny”, a także trzy utwory z Powstania Warszawskiego: „Czuwaj wiara”. „Warszawskie dzieci ” i „Marsz Mokotowa”. Na zakończenie artyści zaśpiewali jeszcze Modlitwę obozową i Pierwszą brygadę.
Po występie chóru rozpoczęła się msza święta koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz Grzegorz Jasiński Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach, koncelebrantem był ksiądz Mariusz Zaorski z Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Michałowicach-Opaczy. Na początek zabrzmiała pieśń Gaude Mater w wykonaniu chóru. W homilii ksiądz Grzegorz Jasiński mówił o bohaterstwie i ofierze powstańców warszawskich i orląt pęcickich, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny. Przywoływał słowa z wielu polskich pisarzy i poetów, jak choćby Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Kazimierza Wierzyńskiego, Adama Asnyka. Mówił o wierze, sensie cierpienia, patriotyzmie i umiłowaniu Ojczyzny. Homilię zakończył słowami wieszcza narodowego Adama Mickiewicza: „Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska będzie Polską, a Polak Polakiem”.
Po mszy nastąpił przemarsz uczestników, w asyście kompani reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz Orkiestry Garnizonu z Siedlec, na cmentarz powstańczy, pod Pomnik-Mauzoleum.
Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu narodowego, prowadził ją płk Lech Pietrzak.
Po słowie wstępnym zebranych uczestników uroczystości przywitał Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice. Serdecznie powitał Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jagodę Miszewską Dyrektora Biura Wojewody Mazowieckiego, Waldemara Roszkiewicza członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, rodziny pomordowanych w bitwie pod Pęcicami, kombatantów i przedstawicieli organizacji, a w śród nich między innymi: Halinę Jędrzejowską Wiceprezes Związku Powstańców Polskich, Wojciecha Marcinkiewicza Przewodniczącego Środowiska Żołnierzy AK IV Obwodu Warszawa Ochota, Macieja Krokosa Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obrony Ojczyzny, Jerzego Pamrów Prezesa Klubu PTTK Varsovia, Tadeusza Martusewicza Prezesa Oddziału Stołecznego PTTK, Marzenę Grochowską Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, a także Stanisława Krakowskiego Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa. Na uroczystość w Pęcicach licznie przybyli przedstawiciele samorządów. Obecny był między innymi: Jan Starzyński Prezydent Miasta Pruszkowa, wraz ze swoim zastępcą Andrzejem Kurzelą, Agnieszka Kuźmińska Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn, Janusz Rajkowski Wójt Gminy Raszyn, Krzysztof Turek, Wójt Gminy Stare Babice, Bogdan Olesiński Burmistrz Dzielnicy Warszawa Ursus. Był również obecny Claudio Guerriero, Burmistrz Gminy Vico Nel Lazio, z którą gmina Michałowice utrzymuje blisko kontakty. Naszą gminę reprezentowali również radni i pracownicy Urzędu Gminy w Michałowicach.
Za zasługi na rzecz upamiętniania i kultywowania tradycji powstańczej na terenie naszej gminy Minister Jan Stanisław Ciechanowski, na wniosek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obrony Ojczyzny, odznaczył medalem "Pro Memoria" Krzysztofa Grabkę Wójta Gminy Michałowice, Pawła Rajskiego radnego Rady Gminy Michałowice oraz Ewę Dymurę Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi i Elżbietę Gąsior nauczycielkę szkoły w Nowej Wsi.
W dalszej części uroczystości podporucznik Rafał Szadnia odczytał apel pamięci poległych żołnierzy, po nim nastąpiła salwa honorowa i złożenie wieńców. Na zakończenie rodziny pomordowanych zapaliły znicze.
Uroczystość pod Pomnikiem – Mauzoleum w Pęcicach odbywa się każdego roku i gromadzi wielu ludzi – mieszkańców naszej gminy, którzy odwiedzają to miejsce w kolejne rocznice Powstania Warszawskiego i rocznice bitwy pod Pęcicami. Oddają hołd, tym, którzy poświęcili swoje życie w walce o wolność Polski. W mogile Pomniku-Mauzoleum spoczywa 91 powstańców. Pochowani zostali w miejscu, gdzie walczyli i polegli. Ponad połowa z nich nie miała skończonych 20 lat.