29.03.2010 12:00

Wielkanocny Salon Poezji w Komorowie

66
W niedzielę, 28 marca, jak zwykle w Dworze Polskim w Pęcicach odbyło się kolejne spotkanie w Krakowskim Salonie Poezji w Komorowie. W programie "Wróbla Wielkanoc" usłyszeliśmy Aleksandrę Justę i Wojciecha Malajkata. Gminę Michałowice reprezentował Krzysztof Grabka wraz z żoną.
W Wielkanocnym Salonie Poezji artyści czytali wiersze Jana Lechonia, Leopolda Staffa, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. I były to utwory poetyckie polskich poetów tak dobrane i skomponowane, że w cudowny sposób wprowadzały słuchacza w atmosferę Wielkiego Postu: męki i ukrzyżowania Chrystusa, a potem jego zmartwychwstania. A znakomita interpretacja Aleksandry Justy i Wojciecha Malajkata, aktorów Teatru Narodowego w Warszawie, sprawiała, że był to czas zadumy i wyciszenia, a także zetknięcia się z sprawami ostatecznymi. Artystom na gitarach towarzyszyli Adam Świtała i Wojciech Błażejczyk. Śpiewała Maja Olenderek.
Muzycy występują w wielu salonach poezji i zawsze muzyka, którą grają jest świetnie dopasowana do tematyki konkretnego salonu.

Ewa Telega ze Stowarzyszenia K40, witając zebraną publiczność, zachęciła zebranych, aby rozliczając swój dochód za 2009 roku przekazali 1 procent podatku na Stowarzyszenie K40. I przypomniała, że stowarzyszenie od lat organizuje właśnie Salony Poezji, Festiwal Otwarte Ogrody, warsztaty dla dzieci i młodzieży, działa na rzecz osób niepełnosprawnych, organizuje przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy pomoc dla najuboższych mieszkańców. Na zakończenie podziękowała Krzysztofowi Grabce, wójtowi gminy, za wsparcie finansowe, a także wszystkim zebranym złożyła najserdeczniejsze życzenia. Życzyła spokoju i radości w czasie świąt Wielkanocnych.

Salony Poezji finansuje Gmina Michałowice, dzięki czemu wstęp na wszystkie salony poezji jest bezpłatny. Zaproszenia na poszczególne salony można odbierać w kwiaciarni "Elżbieta" i kawiarni "Art. Cafe" w Komorowie. Od samego początku sponsorami spotkań w Salonie Poezji jest właścicielka kwiaciarni „Elżbieta”, która przekazuje artystom piękne kwiaty oraz właściciel kawiarni "Art Cafe", który zaprasza na znakomitą kawę.
Kolejny salon poezji odbędzie się w maju, w ramach festiwalu Otwarte Ogrody. W salonie wystąpi Danuta Stenka. Zapraszamy!
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała