30.12.2013 18:00

Wigilia w Suchym Lesie

47
Mieszkańcy Suchego Lasu bardzo licznie przybyli na spotkanie świąteczne. Zorganizowała je sołtys Joanna Jabłońska-Sztyk wraz z Radą Sołecką. W wigilii uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy i radni, a także ksiądz Grzegorz Jasiński.

Spotkanie świąteczne rozpoczęło się od przeczytania przez księdza Grzegorza Jasińskiego, proboszcza parafii w Pęcicach, fragmentu z Pisma świętego o narodzeniu Jezusa Chrystusa oraz życzeń. Ksiądz Grzegorz Jasiński, życzył mieszkańcom Suchego Lasu, aby wzmacniali swoją wiarę, a także by stali na straży rodziny, która jest fundamentem życia człowieka. 
Świąteczne życzenia złożył mieszkańcom również Krzysztof Grabka, wójt gminy.
Po życzeniach nastąpiło dzielenie się opłatkiem, mieszkańcy życzyli sobie zdrowia, radości i szczęścia. 
Niepostrzeżenie przyszła paczka od Mikołaja… wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki.
A potem był czas na poczęstunek, na stole pojawiły się świąteczne potrawy: barszcz, pirogi i oczywiście ryby: karpie i śledzie. Suchy Las jest małą miejscowością, mieszkańcy świetnie się znają. Przy świątecznych stołach od razu zapanowała miła, świąteczna atmosfera.

Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała