21.03.2011 09:00

Wybory w Suchym Lesie

70
Suchy Las to kolejna miejscowość, w której odbyły się wybory. 18 marca, w piątek, mieszkańcy na sołtysa wybrali Henryka Bargiela, a do rady sołeckiej weszli: Władysław Kwaśny, Beata Wieciech i Agnieszka Sztyk. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy i Paweł Rajski, przewodniczący rady gminy i jednocześnie radny z terenu Suchy Las.
Suchy Las to miejscowość, w której mieszka około stu osób, uprawnionych do głosowania były 72 osoby. W zebraniu wyborczym uczestniczyło 16 osób. Reprezentacja mieszkańców była całkiem spora, uczestniczyło w wyborach przeszło 20 procent mieszkańców Suchego Lasu. Nowym sołtysem został Henryk Bargiel, wszyscy zebrani zgodnie oddali na niego swój głos. Do rady weszli: Władysław Kwaśny, Beata Wieciech i Agnieszka Sztyk.
Zanim rozpoczęło się głosowanie, Anna Kwaśna, sołtys Suchego Lasu w latach 2007 – 2011 złożyła sprawozdanie z prac sołtysa i rady sołeckiej. Podziękowała za dobrą współpracę członkom rady, a także Pawłowi Rajskiemu, radnemu z terenu Suchego Lasy oraz Krzysztofowi Grabce, wójtowi gminy. Powiedziała, że za jej kadencji udało się zakończyć instalacje kanalizacyjne, w tej chwili już wszyscy mieszkańcy wsi mają dostęp do kanalizacji. Zostało zainstalowane oświetlenie uliczne, poprawione zostały nawierzchnie dróg. Anna Kwaśna powiedziała, że trzykrotnie udało się zorganizować wiejską wigilię. I ma nadzieje, że wigilie mieszkańców Suchego Lasu będą odbywały się każdego roku. Wspomniała również, że w okresie świątecznym wieś była pięknie oświetlona. Mieszkańcom bardzo się to podobało. Dodała jeszcze, że powstały nowe tablice ogłoszeń, a pieniądze z funduszu sołeckiego na rok 2011 zostaną przeznaczone na projekt odwodnienia ulicy Parkowej od strony lasu.
Już po wyborach, Paweł Rajski, przewodniczący rady gminy i radny z Suchego Lasu powiedział, że podobnie jak na poprzednich zebraniach, tak i mieszkańcom Suchego Lasu pragnie przekazać informację odnośnie stopnia zaawansowania prac nad studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Powiedział, że już niebawem studium będzie przedmiotem głosowania na sesji Rady Gminy Michałowice i ma nadzieje, że zostanie przegłosowane i przyjęte. Wtedy uzyska status prawomocnego dokumentu. Krzysztof Grabka, wójt gminy, podkreślił, że prace nad studium trwały wiele lat. Podczas projektowania zdarzało się tak, że mieszkańcy zgłaszali do studium sprzeczne uwagi. Niemożliwe było zaspokojenie wszystkich dążeń – powiedział wójt. Ale pracowaliśmy nad tym, aby jak największa liczba mieszkańców była zadowolona. To studium to kompromis – powiedział wójt. Obecnie prace zostały ukończone i jest to dobry moment, aby przyjąć i zatwierdzić na sesji rady studium zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.