12.12.2012 14:00

Wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego dla GOPS Michałowice

0
21 listopada to dzień w którym swoje święto obchodzą pracownicy socjalni. Z tej okazji przedstawicielom instytucji pomocy społecznej województwa mazowieckiego podczas konferencji „rola pracy socjalnej w aktywnej integracji” organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zostały wręczone nagrody i wyróżnienia.
W gronie wyróżnionych instytucji znalazł się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Ośrodek otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz został uhonorowany znakiem „Zawsze pomocni” jako instytucja realizująca dobre praktyki w aktywnej integracji społeczności lokalnych we wspieraniu osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

GOPS

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji