14.09.2022 10:20

Z kart historii - POWSTAŃCY WARSZAWSCY Z MICHAŁOWIC

33
Michałowice mają swoich bohaterów walczących za Naszą wolność w Batalionie "Kiliński", którymi są: Zbigniew Maliński, Witold Janikowski i Józef Ostrowski, w Batalionie "Harnaś" - Czesław Ostrowski oraz w Zgrupowaniu "Kryska" - Czesław Kiciński. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją pt. "Powstańcy Warszawscy z Michałowic", przygotowaną przez Juliana Lenarda - ucznia klasy 8 Szkoły Podstawowej w Michałowicach.

PREZENTACJA 

 

Batalion AK „Kiliński”

obraz prezentujacy członków Batalionu

Batalion został utworzony w styczniu 1940 r. Początkowo nosił nazwę „Vistula”, 21 marca 1943 r. przemianowaną na „Batalion im. Jana Kilińskiego”. Walczył w Powstaniu Warszawskim w rejonie Śródmieścia i częściowo na Woli. Oddziały IX Zgrupowania Batalionu uczestniczyły w zdobyciu wieżowca Prudential i opanowaniu placu Napoleona (dziś Powstańców Warszawy) (1 sierpnia), gmachu Poczty Głównej (2 sierpnia), gmachu Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej – PAST-y (20 sierpnia).

 

Kwatera na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, upamiętniająca poległych żołnierzy z Batalionu

Kwatera na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, upamiętniająca poległych żołnierzy z Batalionu „Kiliński”

Logo Batalionu AK

Logo Batalionu AK „Kiliński”

 

Zbigniew Maliński „Sławicz”

Zbigniew Maliński

W Powstaniu Warszawskim brał udział w wieku 19 lat. Oddział: Armia Krajowa – Batalion „Kiliński” – 2. kompania „Szare Szeregi”. Po 17 sierpnia Zgrupowanie „Hal” – kompania szturmowa – I pluton. Miał stopień podporucznika. Zmarł 23 września 1944 r. w wyniku odniesionych ran. Szlak bojowy: Śródmieście Północ.

Zbigniew Maliński w dzieciństwie

Zbigniew Maliński w dzieciństwie 

Zbigniew Maliński

Zbigniew Maliński (w hełmie, w środku)

 

Witold Janikowski „Vis”

Najmłodszy uczestnik Powstania Warszawskiego z Michałowic, miał 16 lat jak wstąpił do AK. Oddział: Armia Krajowa – Batalion „Kiliński” –  1. kompania „Wigry” – pluton 162. Od 17 sierpnia Zgrupowanie „Hal” – kompania szturmowa – I pluton. Szlak bojowy: Śródmieście Północ. Po Powstaniu trafił do niewoli niemieckiej. Numer jeniecki: 103334

Witold Janikowski

 

Józef Ostrowski „Kartacz”

W Powstaniu Warszawskim wziął udział w wieku 18 lat. Oddział: Armia Krajowa – Batalion „Kiliński” – 1. kompania „Wigry” – pluton 162. Od 17 sierpnia Zgrupowanie „Hal” – kompania szturmowa – I pluton. Został postrzelony, zmarł 22 sierpnia 1944 r. Do Powstania poszedł z ojcem Czesławem Ostrowskim. Miał stopień starszego strzelca. Szlak bojowy: Śródmieście Północ.

Józef Ostrowski

 

Czesław Ostrowski „Czesław”

Najstarszy michałowicki uczestnik Powstania Warszawskiego. Przed wojną pracował w banku, w latach 30. zakupił ziemię od hrabiny Barbary Grocholskiej i wybudował dom. 1 sierpnia 1944 r. pan Ostrowski poszedł z najstarszym, 18-letnim synem Józefem walczyć w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie Czesław Ostrowski został dyrektorem jednego z wydawnictw „Ruchu” (później RSW „Prasa – Książka – Ruch”) – na stanowisku tym pracował do emerytury, czyli do drugiej połowy lat 60. ubiegłego stulecia.

grafika Gustawa

 

Czesław Kiciński "Mars" 

Do Powstania Warszawskiego poszedł w wieku 18 lat. Oddział: Armia Krajowa – Zgrupowanie „Kryska” – 3. kompania – pluton 1140. Szlak bojowy: Górny Czerniaków. Odniesione rany: Ranny 15.09.1944 r. Przeżył Powstanie, zmarł w roku 2000.

Odznaka Zgrupowania

Odznaka Zgrupowania "Kryska"

 

20 sierpnia 1944 r. żołnierze Batalionu „Kiliński”, przy wsparciu innych oddziałów powstańczych, pokonali silnie uzbrojonych Niemców i zdobyli PAST-ę.

Zdobycie PAST-y 20 sierpnia 1944 r.

Gmach Poczty Głównej zdobyty 2 sierpnia 1944 r.

Gmach Poczty Głównej zdobyty 2 sierpnia 1944 r. 
 
Walki na Placu Napoleona

Walki na Placu Napoleona 

Zdobycie Prudentialu

Zdobycie Prudentialu m.in. przez Batalion "Kiliński"

Zdobycie Prudentialu

Zdobycie Prudentialu m.in. przez Batalion "Kiliński" 

Chwała Bohaterom!

 

źródła: Biblioteka w Michałowicach, wikipedia "Batalion Kiliński", strona internetowa Stowarzyszenia Pamięci Powstania warszawskiego 1944

Opublikowany przez: Damian Bojarski
Podobne tematy: z dziejów gminy

Zobacz także