14.06.2012 20:00

Zagospodarowanie Alei Jana Pawła II W Komorowie

29
W ostatnich dniach , w niedzielę, 10 czerwca, po każdej mszy świętej w komorowskiej parafii oraz w czwartek, 14 czerwca, w szkole podstawowej, odbyły się spotkania, których celem było zaprezentowanie mieszkańcom koncepcji zagospodarowania Alei Jana Pawła II w Komorowie, autorstwa Jerzego Kaliny.
Rada Gminy Michałowice uchwałą z dnia 10. 10. 2005 r. nadała nazwę Aleja Jana Pawła II działce w pasie zieleni pomiędzy ulicami Spacerową i NadarzyGńską w Komorowie. W tym też czasie powstała koncepcja zagospodarowania tej przestrzeni autorstwa artysty Jerzego Kaliny.
Obecnie stowarzyszenia i ludzie popierający tę koncepcję artystyczną postanowili zaprezentować mieszkańcom zarys projektu i w ten sposób otrzymać informację zwrotną na temat tego przedsięwzięcia.

10 czerwca, pod zadaszeniem kościoła p.w.Piusa X zostały zaprezentowane plansze prezentujące Aleję Jana Pawła II po realizacji projektu. Po każdej mszy świętej, autor – Jerzy Kalina, rozmawiał z mieszkańcami, odpowiadała na ich pytania i przekonywał do swojego pomysłu. Zarys tego projektu poparło ponad 500 osób.

A koncepcja zakłada powstanie drogi różańcowej, której podstawą będą ogromne głazy kamienne (2-3 metrowe). Jest to idea zorganizowania w pasie zieleni przestrzeni w formie różańca. Różańcowe głazy były by umieszczone bezpośrednio w trawie, w nieco różniących się od siebie odległościach. Na niektórych kamieniach wykute były by fragmenty modlitwy oraz cytaty z homilii Ojca świętego. Dosadzone były by kwiaty i krzewy. Roślinność została by starannie wybrana, tak by po latach nie rozrosła się nadmiernie. Wśród kwiatów dominowały by byliny, jak również krokusy, przebiśniegi i lilie. Ważna była by symbolika tych kwiatów. Jak podkreśla autor projektu przestrzeń różańcowa miałaby charakter otwarty. Były by wkomponowane ławki i miejsca odpoczynku. Droga różańcowa będzie rozpostarta na całej długości alei.

Natomiast we czwartek, 14 czerwca, w szkole w Komorowie odbyło się kolejne spotkanie, którego celem było również zaprezentowanie koncepcji Jerzego Kaliny. Nie doszło jednak do prezentacji tego projektu, ponieważ znaczna część mieszkańców sprzeciwiła się tej inicjatywie. Uznali, że skoro jest to teren publiczny, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni oznaczony jest jako teren rekreacyjno- sportowy, to nadużyciem jest zagospodarowanie tej przestrzeni na cele sakralno -wyznaniowe. Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu domagali się, aby tę inicjatywę uznać za „nieistniejącą”. W zebraniu uczestniczyło ponad 150 osób, w dużej części obecni byli mieszkańcy mający domy przy ulicy Nadarzyńskiej i Spacerowej oraz mieszkający w najbliższym otoczeniu.

Inicjatywa zagospodarowania Alei Jana Pawła II wywołała wiele emocji i pokazała że w naszej społeczności istnieje duża rozbieżność zdań i opinii na ten temat.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała