26.09.2012 12:00

Zebranie mieszkańców Komorowa Wsi

86
We wtorek, 25 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Komorowa Wsi. Zebranie zwołał Tadeusz Listosz, sołtys miejscowości. Prowadził je Tadeusz Chruściak, radny. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, a także Ewa Borzymowska i Anna Olak- Popko, radne gminy.
Celem zebrania, które zwołał Tadeusz Listosz, sołtys Komorowa Wsi, było rozdysponowanie środków sołectwa na rok 2013. Po przywitaniu gości sołtys oddał głos Tadeuszowi Chruściakowi, radnemu z Komorowa Wsi, który poprowadził zebranie wiejskie.
Tadeusz Chruściak przypomniał, że w ubiegłym roku mieszkańcy cały fundusz sołecki w wysokości około 42 tysięcy, przeznaczyli na budowę świetlicy. Była to zgodna decyzja zarówno Rady Sołeckiej jak i mieszkańców. Za te pieniądze został wykonany projekt świetlicy. Obecny na zebraniu wójt, Krzysztof Grabka, przedstawił mieszkańcom projekt planowanej świetlicy. I powiedział, że prace związane z wykonaniem tego zadania są w trakcie realizacji. Dlatego dla wszystkich obecnych na zebraniu było oczywiste, że również kolejny fundusz sołecki, czyli fundusz na rok 2013, również zostanie przeznaczony na realizację zadania o nazwie „Budowa świetlicy w Komorowie Wsi”. Ostatecznie mieszkańcy zdecydowali, aby z funduszu sołeckiego, który na rok 2013 wynosi 42 076,57 przeznaczyć 35 tysięcy na wyposażenie świetlicy, drugą część tej kwoty, czyli 7 076,57 przeznaczyć na zajęcie kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Komorów. Za przyjęciem takiego wniosku głosowało 21 osób, dwie osoby wstrzymały się, jedna była przeciwna. Po przegłosowaniu budżetu sołectwa, Krzysztof Grabka powiedział, że budynek świetlicy najprawdopodobniej będzie oddany do użytku w połowie przyszłego roku.
Przypomnijmy, budynek świetlicy będzie usytuowany na działce gminnej, która przylega do Kaliszowego Gaiku. Teren tam jest uzbrojony i zagospodarowany. Wiele lat temu mieszkańcy na rzecz gminy przekazali 16 tyś m2. Na tym terenie dziś znajduje się miedzy innymi Kaliszowy Gaik.

W drugiej części zebrania było składanie wniosków do budżetu gminy na kolejny rok. Tadeusz Chruściak w imieniu rady i sołtysa przedstawił przygotowane wnioski. Raz jeszcze wnioskował o budowę świetlicy i wystąpił z wnioskiem o doposażenie jej. Następnie mówił o konieczności modernizacji ulicy Głównej, Bugaj i Słonecznej. Następnie powiedział o konieczności wykonania oświetlenia i utwardzenia ścieżki nad Zalewem. Kolejny wniosek dotyczył wybudowania wodociągu i kanalizacji w ulicy Miodowej, remontu ulicy Polnej i Kaliszany, a także dokończenia remontu ulicy Południowej. Następny wniosek dotyczył dokończenia modernizacji oświetlenia w całej miejscowości. Przypomniał, że poprzednich funduszy sołeckich została zmodernizowana część oświetlenia w miejscowości. Pozostała do oświetlenia ulica Stara droga i ulica Tęczowa. Kolejny wniosek dotyczył oczyszczenia oczka wodnego w Kaliszowym Gaiku, a także wykonania przejścia dla pieszych w okolicy sklepu w Alei Starych Lip. Wszystkie wymienione wnioski do budżetu zostaną przez sołtysa Tadeusza Listosza złożone w Urzędzie Gminy.
Kolejnym punktem zebrania były sprawy wniesione. W tej części mieszkańcy rozmawiali z wójtem Krzysztofem Grabką o odwodnieniu Starej Drogi, sprawach związanych ze zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, rozbudowie szkoły w Komorowie, a także o odblokowaniu ulicy Wschodniej i udrożnieniu ulicy Starego Dębu.