30.09.2014 11:50

Zebranie Mieszkańców Osiedla Granica

416
29 września odbyło się zebranie Mieszkańców Osiedla Granica. W zebraniu uczestniczyło 60 osób, a także Krzysztof Grabka, wójt gminy i radni z terenu gminy Michałowice.

Celem wrześniowych spotkań z mieszkańcami jest rozdysponowanie środków budżetów osiedli i sołectw. Również mieszkańcy Osiedla Granica zdecydowali na jaki cel przeznaczą pieniądze z funduszu osiedlowego na 2015, w tym roku wynosi on 49 080,60.

Podczas zebrania mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, aby pieniądze rozdysponować w następujący sposób:

- 11 000 zł przeznaczyć na zakup zamykanych tablic ogłoszeniowych i tablic z mapą osiedla Granica.

-  9 000 zł przekazać na organizację zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców 

-  24 080,60 zł przeznaczyć na organizację imprez aktywizujących mieszkańców.

-  5 000 zł  wydać na zakup urządzeń nagłaśniających na imprezy.

 

Zebranie zwołała i prowadziła Dominika Małgowska, przewodnicząca Zarządu Osiedla Granica. Zebranie odbyło się w szkole w Nowej Wsi.

Ważnym punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla. Przewodnicząca powiedziała, że inicjatyw było bardzo wiele. Wspólnie z radnym Przemysławem Majtyką udało się zrealizować wiele zdań. Została ogrodzona i uporządkowana działka gminna, na której w przyszłości zostanie wybudowana świetlica. Działka ta znajduje się przy ulicy Pruszkowskiej, naprzeciwko „Granickiej polanki” -  placu zabaw dla dzieci. W czerwcu Zarząd zorganizował festyn z okazji Dnia Dziecka. Wtedy też nastąpiło oficjalne otwarcie placu zabawa dla dzieci. We wrześniu była wystawa zdjęć upamiętniająca 70. rocznicą Powstania Warszawskiego. 

 

Przewodnicząca przypomniała też, że złożony przez Zarząd wniosek o uporządkowanie ścieżki dydaktycznej wokół starego dębu i starej lipy został przyjęty i wykonany. Informację tę potwierdzili mieszkańcy. Terem wokół starych drzew, które są pomnikami natury jest uporządkowany i zadbany. Jest to jedno z piękniejszych miejsc na terenie Osiedla Granica – powiedziała Dominika Małgowska. 

Przewodnicząca poinformowała, że ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszą się zajęcia sportowe. Obecnie organizowane są dwa razy w tygodniu, przychodzi na nie zawsze ponad 30 osób. Wielu mieszkańców deklaruje swoje uczestnictwo. Dlatego na cel przeznaczono dwa razy więcej funduszy. Zajęcia są bezpłatne i mogą uczestniczyć w nich wszyscy mieszkańcy Granicy.

 

Następnie Agnieszka Paradowska, członek Zarządu, zgłosiła propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2015. Powiedziała, że Zarząd wnioskuje między innymi o przebudowę ulicy Warszawskiej, Skośnej i Okrężnej, wymianę nawierzchni w  ulicy Kalinowej, Cichy leśnej i Orzechowej. A także o budowę świetlicy osiedlowej.

 

Mieszkańcy zgromadzeni na zebraniu wnioskowali o budowę siłowni plenerowych (zewnętrznych).

Wrócił temat dotyczący wykonania wspólnie ze starostwem powiatowym inwestycji  polegającej na wymianie światła pulsującego na pełną trój-świetlną  sygnalizację uruchamianą manualnie przez przechodniów przy przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowej Wsi (ul. Główna), a także wykonanie, również wspólnie ze starostwem i zarządem WKD, projektu na przebudowę ulicy Warszawskiej wraz z przejściem dla pieszych do ulicy Pruszkowskiej (przy ulicy Warszawskiej).Temat ten okazał się złożony, ponieważ właścicielem części drogi jest kolej. Podczas zebrania mieszkańcy podpisywali petycję do prezesa WKD, aby jak najszybciej doprowadzić do wydania pozwoleń na przebudowę i remont tej drogi.

 

W sprawach wniesionych mieszkańcy zgłaszali indywidualne spostrzeżenia i uwagi. Jedna z mieszkanek wnioskowała, aby wyraźnie oznakować miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy prosili też, aby nie likwidować miejsc  parkingowych, na przykład w centrum Komorowa. Mówiono też o organizacji ruchu, na przykład o konieczności zmiany ruchu na jednokierunkowy w ulicy Dębowej.

Dominika Małgowska, przewodnicząca dziękowała mieszkańcom i gościom za przybycie. Szczególnie podziękowała Przemysławowi Majtyce, radnemu z Granicy za zgodną i konstruktywną współprace, a także Krzysztofowi Grabce, wójtowi gminy, za przychylność i wyrozumiałość w dążeniach Zarządu do osiągania celów. Krzysztof Grabka, powiedział, że z radością obserwuje działania Zarządu, z cała pewnością można powiedzieć, że  Osiedle żyje, a na dodatek dynamicznie się rozwija. Dla nas, to oznacza więcej pracy, ale jest to dobry kierunek. Tak trzymać – powiedział Krzysztof Grabka,

 

Warto dodać, że w konkursie koszy dożynkowych podczas Dożynek Gminnych, kompozycja  dożynkowa z Granicy zajęła I miejsce. Gratulujemy!  

Podobne tematy: Osiedle Granica, zebranie

Zobacz także