25.09.2012 14:00

Zebranie mieszkańców Osiedla Komorów

201
W poniedziałek, 24 września, odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Komorów. Prowadziła je Agnieszka Kaczorowska-Budek przewodnicząca Zarządu Osiedla Komorów. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz wielu radnych z naszej gminy.
Podczas zebrania, które zwołała Agnieszka Kaczorowska-Budek, nastąpiło rozdysponowanie budżetu Zarządu Osiedla Komorów na rok 2013 jak również wybrano dwóch, nowych członków do Zarządu Osiedla. Przypomnijmy w ubiegłym roku nastąpił podział Osiedla Komorów, Komorów Granica, na dwie jednostki pomocnicze: Osiedle Komorów i Osiedle Granice. Tak więc, osobom, które mieszkają w Granicy i jednocześnie były członkami Zarządu Osiedla Komorów, Komorów Granica wygasły mandaty. Dlatego wczoraj odbyły się wybory uzupełniające.
Do Zarządu zostały zgłoszone dwie osoby: Hanna Barlak i Elżbieta Raczkowska. Obie kandydatury były rekomendowane przez Zarząd Osiedla Komorów: Agnieszkę Kaczorowską – Budek, Małgorzatę Brykalską, Elżbietę Wyżycką, Marka Biskota i Michała Jeżewskiego. Obie panie z podobnym poparciem, głosowały 23 osoby, zostały członkiniami Zarządu.
Hanna Barlak od 24 lat mieszka w Komorowie-Ostoi, jest psychiatrą dziecięcym, założycielka zespołu Kumy, jest mężatką, ma dwoje dorosłych dzieci.
Elżbieta Raczkowska w Komorowie-Ostoi mieszka od 19 lat, ekonomistka, pracuje w branży ubezpieczeniowej, mężatką, również ma dwoje dorosłych dzieci. Obie panie w Zarządzie planują zająć się sprawami społecznymi.
Drugim punktem zebrania było przegłosowanie budżetu Zarządu Osiedla Komorów na rok 2013. Po ciekawej dyskusji, propozycję Zarządu odnośnie rozdysponowania pieniędzy przyjęto prawie jednogłośnie. Za propozycją Zarządu zagospodarowania budżetu Osiedla Komorów w kwocie 43 557, 50 zł głosowały 22 osoby, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
A oto przegłosowany budżet Zarządu. Został on podzielony na trzy kategorie wydatków
Pierwsza pozycja - Dotacje. Otrzymały je: Koło Emerytów – 500 zł, Stowarzyszenie chorych na chorobę Parkinsona – 2000 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Komorowie – 3000, dotację otrzymały organizacje sportowe – 1500 zł, a także ZHR – 1000 zł. W sumie 8000 zł.
Druga pozycja – Imprezy. Pieniądze przeznaczono na: Współorganizację Otwartych Ogrodów – 3000 zł, II Konkurs na najładniejszy ogród – nagrody i dyplomy – 1500 zł, II Rajd Rowerowy o Puchar Zarządu (drewno na ognisko, kiełbaski, woda, puchar, inne nagrody) – 800 zł, Dzień komorowskiego psa i kota – 1000 zł, II Turniej gry w scrabble’a – nagrody – 500 zł. Razem 6 800 zł.
Trzecia pozycja – Pozostałe zakupy: Pieniądze przeznaczono na ustawienie stojaków na rowery w centrum Komorowa, przed sklepami, na stacji WKD – 19 500 zł, przeznaczono również na działania na rzecz ochrony środowiska – 4 000 zł, administrowanie stroną komorow.pl – 1 800 zł, zmiany graficzne na stronie komorow.pl (w celu odróżnienia od strony komorow.net) – 900 zł, materiały biurowe, tonery, papier, zszywacz tapicerski do zamieszczania ogłoszeń na tablicach Zarządu, wszywki tapicerskie, druk. (komplet tonerów do zarządowej kopiarko-drukarki kosztuje min. ok. 700-1000 zł) - 1757,50, na cele reprezentacyjne m.in. wiklinowy duży kosz dożynkowy, wkład do kosza przeznaczono – 800 zł. W sumie daje to kwotę - 43 557, 50 .
W zebraniu uczestniczyli radni z terenu naszej gminy: Ewa Borzymowska, Aurelia Zalewska, Hanna Brzeska-Kalczuk, Przemysław Majtyka, Tadeusz Chruściak i Anna Olak-Popko.