30.09.2019 09:35

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA KOMORÓW

236
Zebranie mieszkańców osiedla Komorów odbyło się 25 września w komorowskiej szkole. Zwołał i prowadził je Michał Jeżewski, przewodniczący zarządu osiedla, uczestniczyła w nim Małgorzata Pachecka, Pani Wójt Gminy Michałowice, Beata Rycerska, przewodnicząca rady oraz radni z osiedla Komorów.

W zebraniu uczestniczyło blisko pięćdziesiąt osób. Głównym celem zebrania było przyjęcie i przegłosowanie budżetu osiedla Komorów na 2020 rok.

Zanim jednak doszło do przyjęcia budżetu, Michał Jeżewski przedstawił sprawozdanie z pracy zarządu i przewodniczącego za mijający okres, czyli od września 2018 roku do września 2019 roku. Powiedział, że zarząd organizował dla mieszkańców: zajęcia z malarstwa i rysunku  dla dzieci, zajęcia z jogi dla dorosłych, zajęcia z zumby, warsztaty  z tańca towarzyskiego, spotkanie sąsiedzkie na Placu Markowiczów, w grudniu 2018 roku, turniej scrabble, wernisaż prac dzieci z zajęć plastycznych w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice oraz wykonany został montaż czterech elementów siłowni zewnętrznej na Placu Markowiczów. Przewodniczący powiedział, że poza warsztatami odbyły się trzy  pokazy filmowe, jeden plenerowy pokaz filmu na Placu Paderewskiego. Wiosną odbyło się sprzątanie Komorowa. Zarząd współorganizował wiosenną imprezę „Topienie Marzanny” na zalewie komorowskim, współorganizował także festyn „Zielono Mi” na Placu Paderewskiego, „Wianki” w Michałowicach i koncert „Biały śpiew” oraz imprezę sportową „Aktywny Komorów”.

Dodał, że od września organizowane są następujące zajęcia: ceramika dla dzieci (poniedziałki, co dwa tygodnie, o godz. 17:00, Komorów -"Warsztat"), latino solo (poniedziałki, o godz. 18:00, sala rekreacyjna dawnego gimnazjum w Komorowie), joga dla dorosłych (poniedziałki, o godz. 20:00, Komorów -"Warsztat"), zdrowy kręgosłup (wtorki, o godz. 10:00, Klub Fitness Impuls), plastyka dla dzieci (wtorki, o godz. 17:00 grupa I i 18:00 grupa II, s. 216 ZSO), taniec dla młodzieży (środy 18:00, sala rekreacyjna bud. 4 ZSO), zumba (środy 20:45, sala rekreacyjna dawnego gimnazjum w Komorowie), pilates (piątki, o godz. 8:30, Klub Fitness Impuls), klub filmowy (piątki, o godz. 19:30, Komorów - "Warsztat"), animacje kulturalne dla dzieci i młodzieży (soboty, o godz. 14:00, Komorów - "Warsztat").

Małgorzata Wejtko, członek Zarządu Osiedla Komorów, odpowiedzialna za komunikację, prosiła, aby mieszkańcy zapisywali się na listę mailingową (newsletter), wtedy będą informowani o wszystkich aktualnych wydarzeniach w Komorowie. Od września planowane są również warsztaty fotograficzne dla młodzieży powyżej 15-go roku życia, jak również warsztaty kulinarne dla dzieci.

Najważniejszym punktem zebrania było uchwalenie i przegłosowanie przez mieszkańców budżetu osiedla Komorów na 2020 rok. W tym roku jest to suma 76 100 zł. Przewodniczący po konsultacjach z zarządem, radnymi i mieszkańcami zaproponował, aby kwotę tę podzielić i przeznaczyć na następujące działania:

1. Organizacja wydarzeń sportowych

 •  zajęcia  z jogi  - 4500 zł;
 •  zajęcia gimnastyczne "zdrowy kręgosłup" - 3600 zł;
 •  zajęcia z zumby - 3000 zł;
 •  zajęcia z pilatesu - 3500 zł;
 •  festyn sportowy "Aktywny Komorów" - 8000 zł.

2. Organizacja wydarzeń kulturalnych

 •  warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych - 6000 zł;
 •  zajęcia plastyczne z dziećmi - 7400 zł;
 •  warsztaty taneczne dla dorosłych - 4000 zł;
 •  warsztaty taneczne dla młodzieży - 3000 zł;
 •  warsztaty fotograficzne - 5500 zł;
 •  warsztaty tanga argentyńskiego - 4500 zł;
 •  organizacja Klubu Filmowego - 4500 zł;
 •  całoroczne sobotnie zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat w "Warsztacie" -10 000 zł  (na zmianę pokazy filmowe, animacje, spektakle teatralne, gry planszowe);
 •  turniej Scrabble - 1000 zł;
 •  potańcówki z muzyką na żywo - 5100 zł;

3. Dokarmianie  bezdomnych zwierząt – 2500 zł.

Mieszkańcy jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Michała Jeżewskiego projekt rozdysponowania budżetu osiedla Komorów na 2020 rok.

Kolejnym punktem zebrania było złożenie propozycji radnych z osiedla Komorów i Zarządu Osiedla Komorów do budżetu gminy 2020. Zostały zgłoszone następujące wnioski:

 • projekt i rozpoczęcie budowy Centrum Inicjatyw Kulturalnych na Placu Markowiczów,
 • modernizacja Al. Marii Dąbrowskiej,
 • remont ulicy Sieradzkiej, Okrężnej, Bankowej, Ryszarda i fragmentu ulicy Kasztanowej,
 • rewitalizacja Al. Jana Pawła II - projekt i wykonanie,
 • wymiana nawierzchni  boiska przy szkole,
 • montaż systemu płatnego parkowania w centrum Komorowa,
 • projekt i wykonanie parkingu rowerowego  na terenie starej poczty - utwardzenie terenu, stojaki, zadaszenie, oświetlenie, monitoring,
 • montaż systemu monitoringu na Placu Paderewskiego i w okolicach pergoli, wymiana ławek na Placu Paderewskiego wraz z utwardzeniem podłoża,
 • odwodnienie skrzyżowania Berylowej i Turkusowej,
 • montaż elementów uspokajających ruch na ulicy Podhalańskiej, Ireny oraz Ryszarda,
 • trzy nowe zamykane tablice informacyjne,
 • budowa muszli koncertowej w miejscu betonowego podium (teren szkoły), przy Bankowej,
 • finansowanie plenerowych pokazów filmowych na Placu Paderewskiego.

Obecni na zebraniu mieszkańcy wnioskowali między innymi o:

 • budowę trzech tężni na terenie gminy,
 • monitoring parkingu rowerowego w okolicy ulicy Matejki,
 • uporządkowanie ulicy Leśnej.  

Zostały również złożone wnioski, które wykraczają poza teren osiedla Komorów. Były to:

 • podjęcie prac nad drogą Wypędy – Dwór Polski, czyli obwodnicą Sokołowa i Pęcic, 
 • podjęcie prac nad ścieżką pieszo-rowerową łączącą ul. Szkolną w Michałowicach z ul. Rodzinną w Sokołowie
 • oraz rewitalizacja terenu wokół zalewu w sołectwie Komorów.

W sprawach wniesionych mieszkańcy mówili m.in.:

 • o konieczności kontrolowania jakości powietrza w Komorowie i gminie
 • oraz o stworzeniu jednolitego systemu identyfikacji w oznakowaniu ulic i domów.

Małgorzata Pachecka, Pani Wójt Gminy Michałowice, odpowiadała na wszystkie pytania mieszkańców. Odnosząc się do czystości powietrza, powiedziała, że niebawem zostaną zamontowane kolejne czujniki badające stopień zanieczyszczenia powietrza. Zachęcała też mieszkańców, aby byli aktywni i zgłaszali do urzędu, wszelkie wątpliwości, gdy uważają, że palone są śmieci lub inne niewłaściwe materiały. Na początku zebrania Pani Wójt podziękowała wszystkim mieszkańcom, jak również radnym i członkom zarządu, za pomoc przy organizacji dwóch imprez sportowych, które odbyły się 21 września w Komorowie – Festyn "Aktywny Komorów" i "Półmaraton oraz bieg na 5 km". Wręczyła medale i upominki osobom, które w szczególny sposób były zaangażowane w organizację tych wydarzeń. Odbiór mieszkańców był bardzo pozytywny. Szczególnie balon widokowy nad Komorowem podczas "Aktywnego Komorowa" cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Organizatorzy już zapowiedzieli kontynuację tego pomysłu. Tak więc, te osoby, którym w tym roku nie udało się oglądać Komorowa z wysokości 50 metrów, będą miały możliwość zrobić to w przyszłym roku.        

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także