25.09.2013 15:00

Zebranie mieszkańców Osiedla Komorów

15
We wtorek, 24 września, odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Komorów. Prowadziła je Agnieszka Kaczorowska-Budek przewodnicząca Zarządu Osiedla Komorów. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz wielu radnych z naszej gminy.
W zebraniu uczestniczyło ponad 80 mieszkańców Komorowa. Zasadniczym powodem zebrania było rozdysponowanie funduszu Osiedla Komorów na rok 2014. W tym roku jest to kwota 50 028, 10 zł.
Zanim jednak doszło do propozycji zagospodarowania tego funduszu, mieszkańcy wypowiadali się na temat funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów. Zgodnie uznano, że system ten jest sprawny i działa nienagannie.

Kolejnym punktem zebrania była prezentacja modernizacji Alei Marii Dąbrowskiej i centrum Komorowa na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Berylowej. Prezentacji dokonał architekt Wojciech Bagiński. Powiedział, że głównym przesłaniem tej koncepcji było stworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom, a także przestrzeni, która będzie nawiązywać do tradycji miasta – ogrodu.
Powrócił także temat zagospodarowania Placu Paderewskiego. Przypomnijmy, to zagadnienie było szczegółowo omawiana na zebraniach w 2011 roku. Ale wczorajsza dyskusja dowiodła, że zagospodarowanie Placu Paderewskiego ma swoich zwolenników jak również przeciwników. Podały głosy mieszkańców, aby do tematu wrócić.

W kolejnej części zebrania, Agnieszka Kaczorowska-Budek, przewodnicząca Zarządu Osiedla, przedstawiła propozycje zagospodarowania funduszu na kolejny rok. I tak zaproponowała, aby największą kwotę, czyli 22 tysiące przeznaczyć na zakup i usługi związane z pielęgnacją i uzupełnieniem zieleni oraz małej architektury i elementów związanych z rekreacją w przestrzeni publicznej Komorowa. Kwotę 6 tysięcy przeznaczyć na pozyskiwanie i redagowanie tekstów, ilustracji, fotografii, filmów, wydawanie newslettera i administrowanie stroną www.komorow.pl.
Kwotę 2 328, 10 przeznaczyć na materiały biurowe, tonery i materiały informacyjne.
Na wsparcie bezdomnych psów i kotów – inicjatywę Hanny Dąbrowskiej – przekazać 3700 zł.
Ważnym punktem budżetu była organizacja imprez. I tak na III edycję Rajdu Rowerowego przeznaczono – 3 tysiące zł. Na konkurs na najładniejszy komorowski ogród „Pamiętajmy o ogrodach” – przeznaczono 2 tysiące zł. Na organizację turnieju gry w scrabble’a – 1 tysiąc zł, a także na współorganizację Festiwalu Otwartych Ogrodów – 4 tysiące zł.
Kolejnym punktem budżetu były zakupy, na które przeznaczono 2 tysiące zł i usługi – 4 tysiące zł.
Propozycję Zarządu rozdysponowania funduszu osiedla przegłosowano. 43 osoby były za przestawionym budżetem, 10 osób wstrzymało się od głosu. Nikt nie sprzeciwił się.


W sprawach wniesionych mieszkańcy zgłaszali indywidualne spostrzeżenia i problemy. Wśród nich mówiono o przycinaniu drzew, które zagrażają liniom elektrycznym, zabezpieczeniu szkolnego boiska, ponieważ często zdarza się, że piłka wypada na ulicę lub na pobliskie posesje.
Została również poruszona sprawa rozbudowy miejscowej szkoły. Obecni na zebraniu mieszkańcy – rodzice dzieci – wnioskowali, aby starannie wybrać koncepcję rozbudowy i rozpisać konkurs na jej rozbudowę. Zbierali podpisy pod takim wnioskiem.

Podczas zebrania wystąpił również Michał Jeżewski, członek Zarządu, który przedstawił wzór stojaka rowerowego. Przypomnijmy, że w ubiegłorocznym budżecie przeznaczono 19 500 zł na ustawienie stojaków na rowery w centrum Komorowa, przed sklepami, na stacji WKD . Zostaną ustawione jeszcze w tym roku.

W zebraniu oprócz Krzysztofa Grabki, wójta gminy, Józefa Kawiorskiego i Józefa Łuszczyńskiego, pracowników Urzędu Gminy, uczestniczyli radni z terenu naszej gminy: Ewa Borzymowska, Hanna Brzeska-Kalczuk, Przemysław Majtyka i Anna Olak-Popko.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała