20.09.2018 16:20

Zebranie mieszkańców osiedla Komorów

512
Zebranie mieszkańców osiedla Komorów odbyło się w szkole. Prowadził je Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów.
W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy osiedla, goście z poszczególnych miejscowości gminy Michałowice, a także Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni gminy i radni powiatu pruszkowskiego.

W zebraniu uczestniczyli także pracownicy urzędu gminy: Piotr Pacyna i Andrzej Łuszczyński. Prowadzący zebranie Michał Jeżewski poinformował o porządku zebrania, a następnie powiedział, że zasadniczym powodem spotkania jest rozdysponowanie funduszu Osiedla Komorów na rok 2019. 

W tym roku jest to kwota 68 695, 63 zł. Przewodniczący, zaproponował, wspólnie z zarządem, aby pieniądze przeznaczyć:

44 000 zł -  na organizację wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców,

8 500 zł -  na organizację wydarzeń sportowych,

13 000 zł na - urządzenia sportowo – rekreacyjne,

3 195, 63 zł -  na dokarmianie i sterylizację bezdomnych psów i kotów. 

Zanim jednak doszło do przegłosowania zaproponowanego wydatkowania funduszu wniosek, poparty ponad 15  podpisami, złożyła mieszkanka osiedla Komorów. Wnioskowała, aby pieniądze przeznaczyć na konkretne działania. Zaproponowała, aby organizowane były zajęcia sportowe dla mieszkańców (gimnastyka, pilates, zajęcia fitness), a także spotkania z ciekawymi ludźmi, oraz wyjazdy m.in. do Karolina – na występ zespołu Mazowsze. Jej propozycja zyskała duże poparcie. Jednak z uwagi na zbyt krótki czas (wniosek został złożony na godzinę przed zebraniem) nie zyskał on wystarczającego poparcia. Mieszkańcy, poprzez głosowanie, nie  przyjęli tego wniosku. Głosy rozłożyły się mniej więcej po połowie. Jednak zrozumienie dla tej inicjatywy było duże. Jeden z mieszkańców wnioskował, aby zarząd uwzględnił zgłoszone propozycje. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zostały przesunięte kwoty wydatkowane na poszczególne działania.

Ostatecznie zatem zgłoszona przez zarząd propozycja wydatkowania funduszu osiedla Komorów na rok 2019 była następująca:  

36 000 zł przeznaczyć na organizację wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców,

16 500 zł wydatkować na organizację wydarzeń sportowych,

13 000 zł na urządzenia sportowo – rekreacyjne,

3 195, 63 zł  na dokarmianie i sterylizację bezdomnych psów i kotów.

Po uzgodnieniu kwot w poszczególnych punktach nastąpiło głosowanie mieszkańców. Wiosek zaproponowany przez przewodniczącego zostały poparty przez 47 mieszkańców, jedna osoba była przeciwna, a 6 wstrzymało się od głosu.

Ważnym punktem zebrania było sprawozdanie przewodniczącego i zarządu z wydatkowania funduszu osiedla za rok 2018. Michał Jeżewski wspomniał o stałych wydarzeniach, które organizowane są przez zarząd, czyli pikniku letnim Zielono mi, imprezie sportowej Aktywny Komorów, turnieju scrabble, koncertach przy stacji kolejki WKD: koncert piosenek powstańczych i koncercie bluesowym. A także warsztatów bębniarskich, Twórcza kobieta oraz koncertów dla dzieci – gordonki. Przewodniczący wspomniał, że zarząd wsparł działalność Stowarzyszenia Kulturalny Komorów w zakresie funkcjonowania komorowskiego chóru i inscenizacji widowiska muzycznego Mesjasz. Z funduszu osiedlowego były organizowane (od września będzie kontynuacja) zajęcia plastyczne oraz kurs tańca dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się w szkole. Z funduszu został również zakupiony namiot, który wykorzystywany jest podczas imprez plenerowych. Jak również plac Markiewiczów (przy ulicy Kolejowej) został wyposażony w kolejne urządzenia stanowiące siłownię plenerową.

Podczas zebrania omawianych było wiele tematów. Dyskutowano o modernizacji centrum Komorowa. Po raz kolejny podjęty został temat remontu ul. Alei Marii Dąbrowskiej. Modernizacja tej ulicy jest przygotowywana w wielką starannością (był rozpisany konkurs na modernizację). Obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy stronami. Droga jest ulicą powiatową. Jednak gmina uczestniczy we wszystkich etapach prac związanych z modernizacją ulicy, jak również znacząco wesprze finansowo tę inwestycję.  

Innym, wzbudzającym ogromne zainteresowanie mieszkańców, tematem są zagadnienia związane z lasem. Otóż okoliczny las, w pewnej części jest własnością prywatną. Jednak większą część  stanowią lasy państwowe. Należą do Nadleśnictwa Chojnów. Na terenie lasów państwowych doszło do wycięcia wielu drzew. Mieszkańcy interweniowali do nadleśnictwa i uzyskali odpowiedź, że w najbliższym czasie nie są planowane kolejne wycięcia. Mieszkańców niepokoi los pobliskiego lasu. Wskazują, że jest to obszar dla wszystkich bardzo ważny i w ogromnym stopniu stanowi o atrakcyjności Komorowa i okolic.

W wolnych wnioskach mieszkańcy zgłosili następujące sprawy: oświetlenie łącznika między ulicą Kolejową a Akacjową, wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Alei Marii Dąbrowskiej na wysokości ulicy Śląskiej, ustawienie znaku ograniczającego prędkość na ulicy Ryszarda, modernizacja (odwodnienie) ulicy Ryszarda i Topazowej, ustawienie luster przy drogach wyjazdach do ul. Alei Marii Dąbrowskiej. Jedna z mieszkanek zwróciła się do mieszkańców, aby składali deklaracje korzystania ze światłowodu. Obecnie trwa proces przygotowania, budową światłowodu na terenie naszej gminy zajmuje się firma Orange. 

Na zebraniu obecny był również Mariusz Szymanek, dzielnicowy, który wysłuchał uwag mieszkańców związanych bezpieczeństwem w miejscowości. 

Zebranie trwało blisko cztery godziny.


 

Zobacz także