16.09.2011 13:00

Zebranie mieszkańców Osiedla Komorów (Komorów, Granica)

28
We czwartek, 15 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Osiedla Komorów (Komorów, Granica). Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy.
Wrześniowe zebranie z mieszkańcami Komorowa i Granicy zorganizował Zarząd Osiedla. Prowadziła je Agnieszka Kaczorowska-Budek, przewodnicząca. Głównym celem zebrania było podjęcie uchwały dotyczącej rozdysponowania funduszu mieszkańców Osiedla na rok 2012. W tym roku fundusz ten wynosi 42 531,70.
Zanim jednak doszło do głosowania, poszczególni członkowie Zarządu przedstawili sprawozdania z realizacji działań wyznaczonych w roku ubiegłym. I tak Michał Jeżewski powiedział, że fundusze przeznaczone w roku ubiegłym dla harcerzy zostały już częściowo wykorzystane na remont harcówki, która ostatecznie znajdować się będzie na terenie szkoły. Obiecał też, że do końca roku każdy mieszkaniec Komorowa i Granicy otrzyma broszurę, tzw. kompendium, jak żyć w Komorowie i Granicy, żeby było nam lepiej. W broszurze tej będzie mowa o bezpieczeństwie, będą znajdować się w niej ważne numery telefonów, itd. Na to działanie zostało zarezerwowane w ubiegłym roku 7 tys zł.
Wystąpiła również Małgorzata Brykalska, która mówiła o problemach dotyczących segregowania śmieci, a także Elżbieta Wyżycka, która powiedziała, że po wielu staraniach, w końcu dało się usunąć z centrum Komorowa „budkę” warzywną, która stała w przejściu przy starej poczcie. Dodała, że tymczasowy namiot, w którym również odbywa się handel, będzie funkcjonował do 30 listopada.
Sprawozdania ze swoich dokonań zaprezentowali również inni członkowie Zarządu. Najwięcej emocji wywołał temat zagospodarowania Placu Paderewskiego. Wystąpiła Marta Lewin, członek Zarządu, która powiedziała, że wstępna koncepcja zagospodarowania została już przygotowana. Zaakceptował ją Zarząd, obecnie została przekazana do Urzędu Gminy. Mieszkańcy posesji przylegających do placu Paderewskiego, podczas zebrania, wnioskowali, aby wprowadzić tylko niezbędne zmiany. Najwięcej emocji budziła droga wokół placu. Droga ta istnieje w planach miejscowego zagospodarowania. Mieszańcy jednak wnioskowali, aby jej nie było. Temat ten wywołał taż dużo głosów i opinii, że wspólnie ustalono, aby dyskusję przenieść na inny termin. Jednocześnie przewodnicząca Agnieszka Kaczorowska-Budek podała termin zebrania, którego tematem będzie właśnie zagospodarowanie placu Paderewskiego. Zebranie to odbędzie się 11 października, w szkole w Komorowie.
W drugiej części zebrania członkowie Zarządu, przedstawili propozycję zagospodarowania funduszu Osiedla Komorów i Granica.
I tak: administrowanie stroną www.komorow.net kosztować będzie w 2012 roku – 1800 zł, dotacja dla Związku Emerytów wyniesie 2 tys. zł, opieka nad zwierzętami – 2 tys. zł. Na uporządkowanie terenu i wiaty turystycznej przy pomnikach przyrody: 300-letnim dębie i 200-letniej lipie (ul. Dębowa i okolice Dębowej/Cisowej) przeznaczono 3 tys. zł. Zakup kolorowej drukarki, tonerów, papieru, mat biurowych i publikacji – 2001,70 zł. Zarząd przedstawił również pomysł, aby w 2012 roku zorganizować konkurs na najlepiej zagospodarowaną posesję, na ten cel przeznaczono 2 tys. zł. Kolejne propozycje Zarządu to: propagowanie zajęć sportowych i gier towarzyskich, na ten cel przeznaczono 3 tys zł. Dla UKS Komorów, na zakup profesjonalnych piłeczek i osprzętu do tenisa stołowego przeznaczono 1 tys. zł. Zaproponowano również, aby z tego funduszu przeznaczyć pieniądze na promocję zdrowia, na ten cel wyznaczono 4230 zł. Przeznaczono również pieniądze na zakup dodatkowych posiłków dla dzieci. O te pieniądze ((kwota 1500 zł) wystąpiła Rada Rodziców. Największą kwotę, bo 20 tys zł Zarząd zaproponował, aby przeznaczyć na udział w obchodach 100-lecia Komorowa.
W zebraniu uczestniczyło ponad pięćdziesiąt osób. Jednak, gdy przyszedł moment głosowania na sali obecnych było jedynie 30 osób. Wszyscy jednak głosowali za zaproponowanym przez Zarząd budżetem. Tak więc, fundusz przypadający na Osiedle Komorów i Granica, w kwocie 42 531,70 na rok 2012, został jednogłośnie zatwierdzony przez mieszkańców.