05.09.2018 22:00

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KOMORÓW

448
Zebranie mieszkańców sołectwa Komorów rozpoczęło wrześniowy cykl spotkań z mieszkańcami w naszej gminie. Odbyło się w poniedziałek, 3 września. Zwołał i prowadził je Artur Kostera, sołtys, a także Katarzyna Parzyńska, radna. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy.

W zebraniu uczestniczył także Piotr Pacyna, pracownik urzędu, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, a także radni z terenu naszej gminy i powiatu. Bardzo licznie uczestniczyli w nim mieszkańcy sołectwa,  w głosowaniu wzięło udział ponad pięćdziesiąt osób.

 

Jednym z punktów zebrania mieszkańców było rozdysponowanie funduszu sołeckiego na kolejny – 2019 rok.

Propozycja przedstawiona przez sołtysa i radę sołecką oraz radną spotkała się z jednomyślnym przyjęciem, głosowanie przebiegło bardzo sprawnie. I tak fundusz sołecki sołectwa Komorów na 2019 rok, w wysokości 68 410, 50 zł został, poprzez głosowanie mieszkańców, przeznaczony na następujące działania:

- zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów – 22 710, 50 zł;

- zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów – 6 500 zł;

- wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego – 20 000 zł;

- zakupy sprzętu sportowego: plenerowa gra w piłkarzyki  – 5 200 zł;

- zakupy związane z działalnością i utrzymaniem świetlicy sołeckiej – 4 000 zł;

- zakupy środków żywności  - organizacja imprez kulturalnych – 2 000 zł;

- zakupy na wyposażenie świetlicy: ekspres do kawy, maszyna do popcornu i waty cukrowej, talerze i szklanki – 8 000 zł.

 

Kolejnym ważnym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności pracy sołtysa i rady sołeckiej od września 2017 do września 2018 roku. Przedstawił je Artur Kostera. Sołtys powiedział, że w okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane imprezy dla mieszkańców: zabawa - pożegnanie lata, impreza taneczna – Wianki, wycieczka do Białegostoku „Śladem trzech kultur” i wycieczka do Oświęcimia – Bochni i Chęcin, zabawa karnawałowa, przedstawienia teatralne dla dzieci, zajęcia „laboratorium małego chemika” wyjazd dzieci do parku rozrywki „Magiczne ogrody” z okazji Dnia Dziecka i wiele innych wydarzeń, które już na stałe weszły do kalendarza imprez sołectwa Komorów.

Sołtys dodał, że rada sołecka w minionym roku spotkała się dwanaście razy, podczas spotkań omawiane były zagadnienia związane z zagospodarowaniem funduszu. Dodatkowo z funduszu finansowana była siłownia plenerowa (zamontowane zostały kolejne elementy) i stół do ping-ponga (nad zalewem) oraz uzupełnione zostało wyposażenie świetlicy (zakupiono talerze).

  

Liczba wniosków zgłoszonych przez sołtysa do urzędu gminy wskazuje na jego duże zaangażowanie. Został wykonany między innymi remont ulicy Wschodniej i Polnej, położona została nowa nawierzchnia, wykonano kanalizację w ulicy Zielnej i Starej Drodze. Wymieniony został drewniany mostek na Utracie, w strefie rekreacji nad zalewem. Zlikwidowane zostały cztery muldy na ulicy Bugaj, wymieniono trzy wiaty przystankowe. Dzięki zaangażowaniu sołtysa, rady i radnej zostały zamontowane nowe pojemniki na suche pieczywo w strefie rekreacji nad zalewem oraz w kaliszowym gaiku. Wymienione zostały deski w ławkach i pergole w kaliszowym gaiku, wykonano także zadaszenie piaskownicy w strefie rekreacji.

 

Drugą część zebrania stanowiły propozycje mieszkańców do budżetu gminy na rok 2019. Katarzyna Parzyńska, radna, po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami, wnioskowała o przeprowadzenie modernizacji ulic: Niecałej, Południowej, Kaliszany, przedłużenia ulicy Polnej i Bugaj. A także oświetlenie ul. Stare Sady i ul. Miodowej. Mieszkańcy wnioskowali także o budowę boiska w strefie rekreacji, modernizację placu zabaw – wzbogacenie o huśtawki dla najmłodszych. Mieszkańcy poruszyli też temat bezpieczeństwa na trenie wsi. Obecni na zebraniu policjanci prosili, aby informować ich o wszystkich podejrzanych zjawiskach, które dzieją się w najbliższym otoczeniu.   

 

Podobne tematy: Sołectwo Komorów

Zobacz także