10.09.2019 09:40

Zebranie mieszkańców Sołectwa Komorów

547
5 września Artur Kostera, sołtys sołectwa Komorów, zwołał zebranie mieszkańców. Uczestniczyło w nim blisko 40 osób. Obecna na zebraniu była Małgorzata Pachecka, Pani wójt gminy Michałowice, jednocześnie mieszkanka sołectwa.

W zebraniu uczestniczyła także Katarzyna Parzyńska, radna gminy Michałowice, oraz radni gminni z innych miejscowości.

Zebranie rozpoczęło się od rozmowy z Mariuszem Szymankiem, dzielnicowym Sołectwa Komorów, który poinformował mieszkańców o tym, że zidentyfikowani zostali sprawcy kradzieży na miejscowym cmentarzu. Jednocześnie podziękował mieszkańcom za pomoc w poszukiwaniu sprawców. Dodał także, że w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca ma dyżur w świetlicy. Zachęcał też mieszkańców do kontaktowania się telefonicznie z komendą, gdy widzą niepokojące ich sytuacje i ludzi.

Zasadniczym powodem zebrania było rozdysponowanie i przegłosowanie przez mieszkańców funduszu sołeckiego na 2020 rok. Sołtys i rada sołecka, po konsultacjach z mieszkańcami, zaproponowali, aby kwotę budżetu w wysokości 76 100 zł przeznaczyć na następujące działania: zajęcia plastyczne dla dzieci – 2 720 zł; laboratorium juniora – 3 060 zł; joga – 4 900 zł; zdrowy kręgosłup – 2 800 zł; pilates – 2 640 zł; koncerty – 12 800 zł; teatrzyki – 3 600 zł; warsztaty artystyczne – 2 800 zł, zakupy związane z utrzymaniem świetlicy – 3 780 zł; zakup artykułów spożywczych – 3 000 zł; wyposażenie świetlicy (piekarnik) – 2 500 zł; organizacja imprez kulturalnych – 31 500 zł.  Po przedstawieniu propozycji wydatkowania funduszu sołeckiego nastąpił moment głosowania. Głosowanie było jednomyślne, wszyscy zebrani mieszkańcy głosowali za przyjęciem tego budżetu. Wzięło w nim udział 38 osób.

Kolejnym ważnym punktem zebrania było sprawozdanie sołtysa z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od 3 września 2018 roku do 5 września 2019 roku.  I tak, w okresie sprawozdawczym zorganizowane zostały następujące imprezy dla mieszkańców: wyjazdy związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego do Gdańska, Malborka, Muzeum Powstania Warszawskiego i na Powązki. Odbyła się impreza plenerowa „Pożegnanie lata”, warsztaty bożonarodzeniowe i wigilia, zabawa karnawałowa, warsztaty wielkanocne i spotkanie wielkanocne z poświęceniem pokarmów, impreza plenerowa „Wianki”, a także koncerty: „Wieczór w Paryżu”, „Piosenki Marka Grechuty” i koncert „Bułat Okudżawa”.

Artur Kostera dodał, że wraz z radą sołecką uczestniczył w dwunastu zebraniach, które odbywały się w celu zagospodarowania funduszy dla sołectwa. Z funduszu sołeckiego zostało zakupione wyposażenie świetlicy – dokupiono 13 krzeseł i ekspres do kawy. W świetlicy sołeckiej prowadzone były zajęcia dla mieszkańców: w poniedziałki zajęcia kulinarne, we wtorki pilates, w środy zajęcia plastyczne i joga, w piątki laboratorium małego chemika i zajęcia „Zdrowy kręgosłup”. Zajęcie te opłacane były z funduszu sołeckiego.

Warto dodać, że Robert Skirski, członek rady sołeckiej za darmo prowadzi stronę internetowa: www:sołectwo.komorow.pl.   

Sołtys przedstawił również prace naprawcze i interwencyjne, które podejmował w okresie sprawozdawczym. Wykonano między innymi betonową palisadę przed świetlicą, wymieniono nawierzchnię na placu zabaw w „Kaliszowym Gaiku”, zawieszono siedem budek dla ptaków i dwie sztuki owadowników na terenie „Kaliszowego Gaiku”, wycięto krzewy zasłaniające kamery w strefie rekreacji nad zalewem oraz wiele innych działań.

Ważnym punktem zebrania było złożenie wniosków do budżetu gminy Michałowice na rok 2020. Tym zagadnieniem zajęła się radna Katarzyna Parzyńska, która po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami wnioskowała, aby do budżetu gminy Michałowice na rok 2020 złożyć następujące propozycje: modernizację ulic: Sadowej, Owocowej, Północnej, Myśliwskiej, Bugaj od numeru 5b, Kaliszany, Paproci, dokończenie ulicy Polnej, Niecałej i Tęczowej.  Wnioskowała też o oczyszczenie i modernizację zbiornika retencyjnego przy strefie rekreacji, wykonanie oświetlenia ulic: Zielnej, Paproci między numerami 19 – 20 oraz ulicy Pod borem. Kolejna propozycja to budowa boiska do gier zespołowych w strefie rekreacji nad zalewem oraz zgłosiła wniosek, na prośbę mieszkańców, aby umożliwić wykup terenów zalewowych pod zbiornik retencyjny.

Kolejnym punktem zebrania były sprawy wniesione. Głos zabrała Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, która bardzo rzeczowo przedstawiła zadania i przedsięwzięcia, które udało się wykonać. Następnie powiedziała o najbliższych inwestycjach w sołectwie Komorów.  W niedługim czasie zostanie zagospodarowany między innymi teren nieopodal ulicy Turystycznej w okolicy cmentarza, powstanie tam zielony skwer oraz  przeprowadzony zostanie również remont nawierzchni ulicy Turystycznej.  Mieszkańcy zgłaszali wnioski i dzielili się uwagami na temat funkcjonowania miejscowości. Rozmawiano na temat wydłużenia trasy kursu miejscowego autobusu. Jedna z mieszkanek poprosiła, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci jadących do szkoły na odcinku przy ulicy Wiejskiej.

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: Sołectwo Komorów

Zobacz także