16.09.2019 20:40

Zebranie mieszkańców Sołectwa Pęcice Małe

190
11 września w świetlicy przy ulicy Brzozowej odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Pęcice Małe. Zwołał je Zdzisław Krupa, sołtys. Uczestniczyła w nim Małgorzata Pachecka, wójt gminy, Beata Rycerska, przewodnicząca rady gminy, a także radni.

Celem zebrania było rozdysponowanie środków sołectwa na rok 2020. Fundusz sołectwa Pęcice Małe na kolejny rok wynosi 57 531, 60 zł. W zebraniu uczestniczyło piętnaście osób, choć dorosłych mieszkańców jest 424 osoby. Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu zdecydowali, aby część tej kwoty, czyli 11 400 zł. przeznaczyć na wyjazdy do teatrów, muzeów, Centrum Nauki Kopernik (zakup biletów i opłacenie przewodnika).  

Ustalono także, że na zajęcia i imprezy kulturalno-integracyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów zostaną przeznaczone fundusze:

- na teatrzyki dla dzieci – 2 700 zł;

- Dzień Dziecka – 6 000 zł;

- Mikołajki – 5 500 zł;

- piknik Pożegnanie Lata – 6 000 zł;

- spotkanie świąteczne mieszkańców – 3 000 zł;

Ponadto mieszkańcy zdecydowali, aby na prowadzenie strony internetowej sołectwa przeznaczyć  – 2 400 zł;

- zajęcia edukacyjne i hobbystyczne, warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów – 8 000 zł;

- zajęcia sportowe, gimnastyczne i taneczne dla dzieci, młodzieży i seniorów – 9 000 zł;

- zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych – 2 000 zł;

- zakupy związane z imprezami i zajęciami dla dzieci i młodzieży – 1 531, 60 zł.

Tak skonstruowany budżet, po wcześniejszych konsultacjach z radą sołecką i niektórymi mieszkańcami, zaproponował sołtys Zdzisław Krupa i w takiej samej postaci został przegłosowany i przyjęty. W głosowaniu wzięło udział 15 mieszkańców, którzy byli jednomyślni.

Wcześniej Zdzisław Krupa przedstawił sprawozdanie z prac sołtysa i rady sołeckiej za ostatni rok. Powiedział, że w tym czasie spotkał się z członkami rady siedmiokrotnie, podczas spotkań były omawiane bieżące sprawy sołectwa, które dotyczyły między innymi modernizacji ulic, rozbudowy świetlicy, montażu dodatkowych urządzeń do siłowni zewnętrznej. Sołtys przypomniał, że w minionym roku organizowane były teatrzyki dla dzieci, odbył się festyn z okazji dnia dziecka, spotkanie wigilijne. W dalszym ciągu dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia gimnastyczne, w tym pilates, które będą kontynuowane.  

W zebraniu uczestniczyła Małgorzata Pachecka, wójt Gminy Michałowice, która przedstawiła prace na bieżąco wykonywane na terenie sołectwa Pęcice Małe. Powiedziała, że przeprowadzona została konserwacja i odtworzone zostało oznakowanie pionowe i poziome ruchu drogowego, konserwacja urządzeń oświetleniowych, wykonany został remont ulicy Słowików i Zielonej polany. W tym roku zostaną jeszcze oczyszczone kratki deszczowe w miejscowości, planowana jest zmiana organizacji ruchu drogowego, tak by pieszy był bardziej uprzywilejowany. W najbliższym czasie teren zielony wzdłuż ulicy Brzozowej zostanie zmodernizowany, powstanie tam zielony skwer z miejscem na odpoczynek, będą nowe nasadzenia krzewów, traw i innych roślin, zostaną ustawione ławki.  Planowany jest remont ulicy Kamień polny.

Ważnym punktem zebrania były wnioski mieszkańców do budżetu gminy na rok 2020. Mieszkańcy wraz z sołtysem Zdzisławem Krupą zgłosili między innymi: modernizację ulicy Skowronków, rozbudowę świetlicy i odwodnienie ulic: Przepiórki, Kuropatwy, Słowików, Bażantów.

W zebraniu uczestniczył dzielnicowy aspirant Paweł Biegalewsk, a także pracownicy Urzędu Gminy: Dorota Bagińska, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów oraz Jarosław Sobol, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, mieszkaniec Pęcic Małych.  

W końcowej części zebrania, w sprawach wniesionych, jedna z mieszanek wnioskowała o poprawienie dostępności komunikacji publicznej.  Mieszkańcy zwrócili się również z prośbą, aby karta mieszkańca gminy umożliwiała ulgi przy korzystaniu z basenu Kapry w Pruszkowie. Małgorzata Pachecka, wójt gminy, odpowiedziała, że zarówno wydłużenie kursowania autobusu linii 2 oraz lepsze dopasowanie tego autobusu do potrzeb mieszkańców, jak i karta mieszkańca są w trakcie realizacji. Poruszony został temat nadmiernego ruchu drogowego i hałasu przy ulicy Konopnickiej oraz odwodnienia miejscowości.  

Małgorzata Pachecka wszystkich mieszkańców zaprosiła na wystawę fotograficzną "Żaglowcem przez Atlantyk", autorem zdjęć jest Mikołaj Warsztocki, mieszkaniec Pęcic Małych. Wystawę można oglądać w Urzędzie Gminy Michałowice do 3 października br.    

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: sołectwo Pęcice Małe

Zobacz także