07.09.2011 12:00

Zebranie mieszkańców sołectwa Sokołów

71
6 września odbyło się zebranie mieszkańców Sokołowa. Zwołał je Edward Kozłowski, sołtys Sokołowa. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt Gminy, Paweł Rajski, przewodniczący Rady Gminy i jednocześnie radny z terenu Sokołowa i Józef Kawiorski, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów, a także Mariusz Jarmołkowicz, zastępca komendanta Policji w Michałowicach.
Zebranie z mieszkańcami odbyło się świetlicy Oaza Spokoju, uczestniczyło w nim niespełna dwadzieścia osób. Przypomnijmy, w Sokołowie uprawnionych do głosowania jest 228 mieszkańców. Zebranie prowadził Edward Kozłowski sołtys Sokołowa. Głównym powodem zwołania zebrania mieszkańców, było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków finansowych sołectwa Sokołów. W tym roku Sokołów otrzymał do zagospodarowania 20 074, 95 zł. Mieszkańcy, podczas zebrania, zgłaszali różne propozycje wydatkowania tych pieniędzy. Jedną z nich był głos Edwarda Kozłowskiego, aby wybudować plac zabaw dla najmłodszych i zaprojektować „oczko wodne”, panie obecne na zebraniu wnioskowały, aby powstało miejsce, gdzie można byłoby spotkać się i wypić kawę lub herbatę. Młodzież natomiast zgłosiła pomysł, aby za pieniądze sołeckie zakupić bilard i wstawić go do świetlicy Oaza Spokoju. Ostatecznie uczestnicy zebrania w Sokołowie zdecydowali, że 15 tysięcy zostanie spożytkowane na organizację imprez kulturalnych i zakup sprzętu do świetlicy, a 5 074,95 zł będzie przeznaczone na organizację zajęć sportowych i sprzęt. Boisko Orlik przyciąga wielu młodych ludzi, dzięki temu też zaplecze, w postaci świetlicy Oaza Spokoju, jest częściej i chętniej odwiedzane. Organizowane są tam spotkania towarzyskie, młodzież wspólnie ogląda mecze i filmy.
Na zebranie zaproszony został starszy aspirant Mariusz Jarmołkowicz, zastępca komendanta policji w Michałowicach. W rozmowie z mieszkańcami mówił o sprawach porządku publicznego, a przede wszystkim o organizacji imprez masowych, w tym meczów piłkarskich. Powiedział, że bezpieczeństwo na tego typu imprezach jest wyzwaniem dla wszystkich policjantów Polsce. Przypomniał również o numerze alarmowym – 112 i zachęcał, aby z niego korzystać. Jest to numer bezpłatny, dzwoniąc na ten numer łączymy się z najbliższym komisariatem policji. Jest to – jak powiedział Mariusz Jarmołkowicz, najskuteczniejsza forma reagowania na różne formy zakłócania porządku publicznego.
Podczas zebrania odbyły się również wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej Sokołowa. Zostały, w drodze głosowania, wybrane dwie osoby: Stefan Szelągowski i Łukasz Biedrzyński. Tak więc, obecna Rada Sołecka liczy pięć osób. Dwóch członków wyłonionych podczas zebrania i trzy osoby wybrane wcześniej: Bartosz Lewandowski, Marek Sybilski i Bogdan Woźniak.
Mieszkańcy zwracali się do wójta z różnymi pytaniami. Wrócił temat Studium Zagospodarowania Przestrzennego naszej gminy, a także temat sprawiedliwego dzielenia funduszy dla poszczególnych miejscowości. Krzysztof Grabka, raz jeszcze powiedział, że jesteśmy przede wszystkim gminą, czyli większym organizmem niż jedna miejscowość. I dlatego powinniśmy myśleć szerzej. Przykładem są choćby gminne szkoły. Są zlokalizowane w trzech miejscowościach w naszej gminie, a uczyć się w nich mogą wszystkie dzieci z terenu naszej gminy. Funkcjonowanie szkół pochłania prawie 1/3 budżetu naszej gminy – powiedział Krzysztof Grabka.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała