16.09.2011 22:00

Zebranie mieszkańców sołectwa Suchy Las

23
Suchy Las to kolejna miejscowość, w której odbyło się, 16 września, spotkanie z mieszkańcami. Zebranie zwołał Henryk Bargiel, sołtys.
Suchy Las to miejscowość, w której mieszka około stu osób. W zebraniu zwołanym przez sołtysa i zorganizowanym w jego domu, uczestniczyło 8 osób.
Wójt Krzysztof Grabka, ze względu na odbywające się w tym samym terminie inne spotkanie, na którym reprezentował gminę Michałowice, niestety nie mógł osobiście uczestniczyć w zebraniu. Gminę reprezentował Józef Kawiorski, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów i Jarosław Sobol, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego.
Celem zebrania było rozdysponowanie środków przypadających sołectwu Suchy Las. W tym roku jest to kwota 12 504, 31 zł. Mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, aby pieniądze te przeznaczyć na remont ulicy Parkowej, na odcinku od ks. Woźniaka do lasu. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku fundusz sołecki został przeznaczony na odwodnienie ulicy Parkowej.
Henryk Bargiel proponując, aby pieniądze przekazać na remont ulicy Parkowej miał wątpliwości, czy społeczność zaakceptuje ten pomysł, gdyż będzie to kolejna inwestycja przy tej ulicy. Jednak mieszkańcy byli zgodni, że skoro rozpoczęto prace w tym rejonie, to należy doprowadzić do finału. Dodatkowo jeden z mieszkańców zauważył, że odwodnienie ulicy Parkowej sprawi, że dużo wody odpłynie jednocześnie odwadniając cała wieś. Tak więc fundusz sołectwa Suchy Las decyzją mieszkańców w całości został przeznaczony na remont ulicy Parkowej.
Podczas zebrania mieszkańcy zgłosili wnioski do budżetu gminy na kolejny rok. Padła propozycja, aby wybudować ogródek jordanowski na terenie wsi. Niestety w Suchym Lesie nie ma terenów, które były by własnością gminy. Dlatego mieszkańcy zaproponowali, aby gmina zakupiła lub dzierżawiła teren, na którym mógłby powstać plac zabawa dla dzieci. Sołtys zaproponował również, aby zarezerwować pieniądze na cele kulturalno – sportowe dla mieszkańców. W tym, podobnie jak w roku ubiegłym, organizowane jest święto pieczonego ziemniaka. Organizuje je sołectwo Sokołów, a włącza się Suchy Las i Pęcice. Henryk Bargiel zauważył, że mieszkańcy chętnie uczestniczą w tym święcie.
W części, która dotyczyła wolnych wniosków i pytań, mieszkańcy pytali o kolejne działania związane z Studium Zagospodarowania Przestrzennego gminy. Jarosław Sobol powiedział, że obecnie robiony jest harmonogram prac na najbliższe lata, związany z rozpatrywaniem wniosków, które wpłynęły do urzędu.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała