16.09.2013 10:00

Zebranie mieszkańców w Suchym Lesie

27
13 września, w piątek, odbyło się zebranie z mieszkańcami Suchego Lasu. Zebranie zwołała sołtys Joanna Jabłońska – Sztyk. Zebrani mieszkańcy zdecydowali na jaki cel przeznaczą fundusz sołecki na 2014 rok. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy.
Zebranie odbyło się w pomieszczeniu gospodarczym nieopodal domu Joanny Jabłońskiej – Sztyk – sołtys Suchego Lasu. Uczestniczyło w nim 14 osób. Pierwszym punktem zebrania było sprawozdanie z prac rady sołeckiej. Sołtys powiedziała, że w tym roku zostały zorganizowane: piknik z okazji Dnia Dziecka (w czerwcu), a także we wrześniu piknik dla mieszkańców „Sucholeskie bajanie”.
Drugim punktem zebrania było rozdysponowanie i przegłosowanie funduszu sołeckiego na 2014 rok, który wynosi – 14 908,38. Sołtys zaproponowała, aby kwotę 2 908,38 przeznaczyć na zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej, która będzie umiejscowiona przy ulicy Parkowej.
Natomiast kwotę 12 tysięcy przeznaczyć na sfinansowanie trzech stałych imprez, które organizowane są we wsi: wigilii, pikniku z okazji dnia dziecka i pikniku „Sucholeskie bajanie”. Zebrani mieszkańcy mieli pewne wątpliwości, zastanawiali się, czy nie lepiej było by je wydatkować na jakąś inwestycję we wsi. Jednak po krótkiej wymianie zdań przegłosowali propozycje sołtys. W głosowaniu wzięło udział 14 osób, 13 zagłosowało za, jedna osoba wstrzymała się.
Krzysztof Grabka, wójt gminy, powiedział, że fundusz sołecki, którym dysponują mieszkańcy wyraża kierunek ich dążeń. To jest ważny sygnał, który pokazuje, co w danym momencie jest ważne dla mieszkańców – powiedział Krzysztof Grabka.
Sołtys powiedziała również, że trwają ustalenia w sprawie zagospodarowania działki wiejskiej przy ulicy Ks. Woźniaka, gdzie już niebawem powstanie ogródek jordanowski. Jeszcze w tym roku działka zostanie ogrodzona. Mieszkańcy jednogłośnie uznali, że priorytetem jest wybudowanie świetlicy na terenie wyznaczonej działki. Pytali wójta Krzysztofa Grabkę, kiedy to będzie możliwe. Obecna na zebraniu radna Ewa Borzymowska zachęcała radę sołecką i mieszkańców, aby wspólnie z pracownikami urzędu gminy szukali dofinansowania zewnętrznego na budowę świetlicy.
W drugiej części zebrania mieszkańcy składali swoje propozycje do budżetu gminy na kolejny rok. Mieszkańcy wnioskowali o wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Parkowej do ronda, a także o zabezpieczenie pieniędzy na budowę świetlicy.
W sprawach wniesionych wrócił temat bezpieczeństwa drogowego na ul. Parkowej i ul. Ks. Woźniaka. Kierowcy jeżdżą tam bardzo szybko, a postawienie ograniczeń w postaci choćby poziomych spowalniaczy nie jest możliwe, ponieważ jest to droga powiatowa.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała