19.09.2010 20:00

Zebranie w Komorowie Wsi

11
Mieszkańcy na zebraniu sołectwa Komorów jednogłośnie zdecydowali, że budżet sołectwa na rok 2011 w wysokości 42 356 zł zostanie przeznaczony na kontynuację modernizacji oświetlania ulicznego, a także na obsługę strefy rekreacyjnej przy Zalewie. Zebranie odbyło się 17 września, prowadził je Tadeusz Chruściak radny Komorowa Wsi, uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice oraz mieszkańcy.
Zebranie z mieszkańcami Komorowa Wsi zwołał Tadeusz Listosz, sołtys sołectwa. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.
Celem zebrania, podobnie jak w innych miejscowościach naszej gminy, było uchwalenie budżetu sołectwa Komorów. W tym roku kwota, którą miejscowość otrzymała do rozdysponowania wynosi 42 356 zł. Podczas zebrania mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, że pieniądze te zostaną przeznaczone na dwa zadania: 21 tysięcy zostanie przekazane na kontynuację modernizacji oświetlania ulicznego i 21 356 zł zostanie wydane na obsługę strefy rekreacyjnej przy Zalewie.

Ubiegłoroczny budżet sołectwa w kwocie przeszło 37 tysięcy w całości został przeznaczony na modernizację oświetlenia głównych ulic Komorowa Wsi, czyli ulicy Głównej, Turystycznej i Bugaj. Jak powiedział Tadeusz Chruściak, radny Komorowa Wsi, zależało nam, aby przeznaczyć te pieniądze na taki cel, aby skorzystała jak największa liczba mieszkańców. Oświetlenie uliczne jest taką inwestycją. Udało się już wiele zrobić, ale potrzeby są jeszcze większe. Dlatego mieszkańcy podczas zebrania zdecydowali, aby kontynuować tę inwestycję i modernizować oświetlenie w kolejnych ulicach. Przeznaczyli na ten cel prawie połowę budżetu sołectwa na 2011 rok.
Drugą część budżetu mieszkańcy przeznaczyli na obsługę strefy rekreacyjnej przy Zalewie. Obecnie trwają tam prace budowlane, do końca bieżącego roku powstanie tam ogródek jordanowski dla dzieci oraz skatepark - miejsce do jazdy na desko-rolkach i rolkach. Jest to jedna z kilu inwestycji, które trwają na terenie naszej gminy i która realizowana jest w ramach projektu unijnego z funduszu norweskiego. Za pieniądze przekazane z budżetu sołectwa organizowane będą tam zajęcia sportowe i rekreacyjne z instruktorami dla dzieci i młodzieży.
W drugiej części zebrania był czas na pytania do wójta, Krzysztofa Grabki. Wójt gminy, zapewnił, że wszystkie prace związane z zagospodarowaniem terenu przy Zalewu przebiegają prawidłowo i jeszcze w tym roku zostaną zakończone. Wiele czasu poświecono tematowi zagospodarowania przestrzennego gminy. Krzysztof Grabka powiedział, że gminę Michałowice czekają inwestycje w postaci rozbudowy szkół. „W całej Polsce jest niż demograficzny, ale nie w naszej gminie. U nas szkoły pękają w szwach, dlatego trzeba je rozbudowywać” – powiedział Krzysztof Grabka. Wspomniał też, że planowana jest budowa przedszkola. Ma ono powstać na terenie Granicy, w pobliżu ulicy Pruszkowskiej i Głównej. Ta inwestycja rozpocznie się prawdopodobnie w 2012 roku.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała