14.09.2012 13:00

Zebranie w Suchym Lesie

38
12 września odbyło się zebranie mieszkańców Suchego Lasu. Zebranie zwołała sołtys Joanna Jabłońska – Sztyk. Mieszkańcy zdecydowali na jaki cel przeznaczą fundusz sołecki na 2013 rok. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy.
Zebranie odbyło się w mieszkaniu Joanny Jabłońskiej – Sztyk – sołtys Suchego Lasu. Uczestniczyło w nim 12 osób. Na początku mieszkańcy wysłuchali sprawozdania z prac Rady Sołeckiej. A następnie Joanna Jabłońska – Sztyk przedstawiła propozycje przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2013 rok. Zaproponowała, aby pieniądze wydatkować na następujące działania: na organizację Dnia Dziecka 1500zł, na zorganizowanie w czerwcu przyszłego roku imprezy integrującej mieszkańców – Sucholeskie Bajanie – 2500, a także na piknik rodzinny we wrześniu i Wigilię – 3000 tysiące. Resztę sumy funduszu sołeckiego, który w tym roku wynosi 12 936,59, czyli kwotę niespełna 6000 tysięcy, zaproponowała, aby przeznaczyć na opracowanie koncepcji zagospodarowania ogródka joradanowskiego. Niektórzy mieszkańcy mieli wątpliwości, ponieważ uważali, że być może warto by było, przeznaczyć pieniądze na konkretny cel. Jednak po zapewnieniu Krzysztofa Grabki, wójta gminy i Władysława Kwaśnego, mieszkańca Suchego Lasu, właściciela działki, gdzie planowane jest umiejscowienie ogródka jordanowskiego, że niebawem dojdzie do podpisania umowy dzierżawy działki na okres 21 lat z możliwością przedłużenia, mieszkańcy jednogłośnie zagłosowali za propozycjami zgłoszonymi przez sołtys Suchego Lasu.
Krzysztof Grabka, wójt gminy, wyraził zadowolenie z jednomyślności mieszkańców. Powiedział, że przyszedł w końcu czas, że możemy inwestować w ludzi, tak by poczuli lepszą jakość życia w swoim otoczeniu. Dodał, że fundusz sołecki, którym dysponują mieszkańcy wyraża kierunek ich dążeń. To jest ważny sygnał, który pokazuje, co w danym momencie jest ważne dla mieszkańców – powiedział Krzysztof Grabka.
W drugiej części zebrania mieszkańcy składali swoje propozycje do budżetu gminy na kolejny rok. I tak, jedna z mieszkanek, która mieszka w Suchym Lesie od niedawna, wystąpiła z wnioskiem o odwodnienie, utwardzenie i oświetlenie ulicy Parkowej, na odcinku od kapliczki do lasu. Krzysztof Grabka powiedział, że utwardzenie tego odcinka ulicy będzie zrobione jeszcze w tym roku. Mieszkańcy zgłosili również wniosek o odwodnienie ulicy ks. Woźniaka, a także utwardzenie zjazdu do ulicy Gromadzkiej. Zaproponowali również, aby w przyszłym budżecie gminy znalazły się fundusze na projekt ogródka jardanowskiego. Sołtys wnioskowała również, o wymianę tablicy ogłoszeń, która stoi na końcu wsi i o postawienie nowej tablicy – na początku wsi. Tak by były w Suchym Lesie trzy tablice z ogłoszeniami.
Na zakończenie zebrania Joanna Jabłońska – Sztyk zaprosiła Krzysztofa Grabkę, Ewę Borzymowską i Annę Olak-Popko, radne naszej gminy, które uczestniczyły w zebraniu, a także wszystkich zebranych mieszkańców - na piknik rodzinny na zakończenie lata, który odbędzie się 16 września o godz. 14.00. Zapraszamy!