30.09.2013 11:00

Zebranie wiejskie sołectwa Nowa Wieś

31
W piątek, 27 września, w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa. Zwołał je, a także prowadził, Marian Bośka, sołtys Nowej Wsi. Na zebraniu obecny był Krzysztof Grabka, wójt gminy, a także radni z naszej gminy.
W zebraniu uczestniczyło 56 mieszkańców Nowej Wsi. Głównym jego punktem było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego, który w 2014 roku wynosi 50 028, 10 zł.

Zanim jednak doszło do odczytania przez sołtysa propozycji zagospodarowania funduszu sołeckiego, Marian Bośka przedstawił sprawozdanie z działalności rady sołeckiej. Powiedział, że rada spotkała się kilkanaście razy, omawiając zgłaszane przez mieszkańców spostrzeżenia. Wspomniał też o imprezach kulturalnych organizowanych przez radną Elżbietę Biczyk, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród mieszkańców.

Po czym nastąpił zasadniczy punkt zebrania czyli propozycje wydatkowania budżetu sołectwa Nowa Wieś na 2014 rok:
- 4 000 zł zaproponowano przeznaczyć na działalność sportową, na gimnastykę,
- 21 528,10 zł - na działalność kulturalną (koncerty i spektakle, różnego rodzaju warsztaty artystyczne, przedstawienia teatralne i zabawa choinkowa dla dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania z historią i folklorem)
-1 500 zł - zaproponowano, aby przeznaczyć na zakupy związane z imprezami o charakterze kulturalnym,
- 10 000 zł - na renowację pomnika Władysława Kamelskiego założyciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
- 13 000 zł - na zakup urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców sołectwa.

Mieszkańcy jednomyślnie zagłosowali za zgłoszonym wnioskiem.

W kolejnej części zebrania były wolne wnioski. Niektórzy dziękowali wójtowi Krzysztofowi Grabce, za inwestycje, które niedawno zakończyły się w poszczególnych miejscach. Głównie za przeprowadzenie kanalizacji i wodociągów.
Wielu mieszkańców narzekało na stan techniczny dróg i ulic przy których mieszkają. Krzysztof Grabka, powiedział, że prace wykonywane są po kolei. To znaczy najpierw była robiona kanalizacja, teraz przyszedł czas na remont dróg. Obecnie wiele z nich, między innymi ulica Sportowa i Łąkowa jest projektowana. Niebawem drogi te będą remontowane.

Pojawił się również temat ograniczenia prędkości ruchu samochodów na ulicy Głównej czy braku stojaków na rowery przy stacji kolejki WKD.

W zebraniu uczestniczyli radni z terenu naszej gminy, między innymi Przemysław Majtyka, radny z Granicy, który uważa, że współpraca miejscowości ze sobą sąsiadujących jest bardzo ważna. W zebraniu uczestniczyła także Elżbieta Biczyk, radna z Nowej Wsi, Ewa Borzymowska, radna z Komorowa, a także Anna Olak-Popko, radna z Michałowic.

Wszyscy mieszkańcy zostali zaproszenie na inscenizację Wesele Kurpiowskie, w wykonaniu zespołu ludowego Kurpianka z Kadzidła. Wieczór muzyczny odbędzie 5 października, o godzinie 18.00 w Remizie Strażackiej. Zapraszamy