29.09.2014 10:35

Zebranie z mieszkańcami sołectwa Komorów

528
W piątek, 26 września, odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Komorów. Zebranie zwołał Tadeusz Listosz, sołtys Komorowa. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, Krzysztof Iwanowski, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Michałowicach, jak również radni z naszej gminy.

Zebranie prowadziła Katarzyna Parzyńska z Rady Sołeckiej Komorowa. Odczytała sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za mijający rok.

Zasadniczym  powodem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego sołectwa Komorów na rok 2015. Fundusz wynosi 49 080,60 zł.

 

Prowadząca spotkanie powiedziała, że cała Rada Sołecka wraz z sołtysem wypracowała propozycje zagospodarowania tego budżetu. I zaproponowała, aby kwotę 6 000 zł przeznaczyć na wyposażenie świetlicy. Kwotę 29 080,60 zł przeznaczyć na imprezy i zajęcia służące aktywizacji mieszkańców. 10 000 zł wydać na zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców. 2 000 zł przeznaczyć na założenie i prowadzenie strony internetowej sołectwa i 2 000 zł – na zarybienie stawu w Kaliszowym Gaiku.

Mieszkańcy w głosowaniu: jedna osoba wstrzymała się, pozostali mieszkańcy głosowali za przedstawionym wnioskiem, zatwierdzili przedstawioną propozycję wydatkowania funduszu sołeckiego.   

 

Na zebranie z mieszkańcami zaproszony został Krzysztof Iwanowski, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Michałowicach. Komendant Iwanowski pytany o bezpieczeństwo w Komorowie, powiedział że spadła liczba włamań  do domów o połowę w porównaniu z rokiem ubiegłym. Mieszkańcy poinformowali komendanta, że w strefie rekreacji przy Zalewie jak również na terenie Kaliszowego Gaiku  gromadzą się w nocy niepożądani goście, którzy hałasują, niszczą i zaśmiecają teren. Prosili o częstsze patrole w tych miejscach. Natomiast komendant Iwanowski prosił, aby telefonicznie informować policję, gdy zdarzenie ma miejsce. Wtedy patrol na pewno przyjedzie i wylegitymuje te osoby. Takie działania dają pozytywny skutek – mówił.  

 

W dalszej części zebrania Katarzyna Parzyńska powiedziała, że imprezy na które zarezerwowane zostało ponad 29 tysięcy, to między innymi organizacja wigilii dla mieszkańców, festyn z okazji powitania lata – starosłowiańskie Wianki, a także pikniki dla najmłodszych mieszkańców z okazji Dnia Dziecka.

 

Kolejny punkt zebrania dotyczył wypracowania wniosku do budżetu gminy na rok 2015. Mieszkańcy wnioskowali o przeprowadzenie modernizacji ulic: Głównej (z zakazem parkowania), Wschodniej, Polnej, Starego Dębu, Miodowej, Starej Drogi, Starych Sadów, Owocowej i Paproci, a także uzupełnienie oświetlenia w ulicy Wschodniej, Miodowej i Starych Sadów. We wniosku znalazł się również punkt dotyczący wykonania przejścia dla pieszych na ulicy Starych Lip,  na wysokości sklepu spożywczego.

 

Obecny na zebraniu Tadeusz Chruściak, radny podziękował zebranym za uczestnictwo  w zebraniu. Powiedział, że w najbliższych wyborach samorządowych nie będzie kandydował na radnego. Wspomniał, że reprezentował miejscowość w Radzie Gminy przez 24 lat, teraz uznał, że przyszedł czas, aby go zastąpić. Zaproponował kandydaturę Katarzyny Parzyńskiej z rady sołeckiej, która sprawdziła się w działaniach społecznych na rzecz mieszkańców.

 

Rada Sołecka z sołtysem Tadeuszem Listoszem podziękowała Tadeuszowi za wiele lat dobrej współpracy.  Tadeusz Chruściak powiedział, że dwadzieścia lat temu była to miejscowość uboga, dziś jest przekonany, że sołectwo Komorów jest dobrze wyposażoną i atrakcyjną miejscowością.

 

Obecny na zebraniu Krzysztof Grabka, wójt gminy, również dziękował za konstruktywną współpracę.

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: Sołectwo Komorów, zebranie

Zobacz także