17.09.2013 12:30

Zebranie z mieszkańcami sołectwa Sokołów

32
16 września, we wtorek, odbyło się zebranie mieszkańców Sokołowa. Zwołał je Edward Kozłowski, sołtys Sokołowa. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt Gminy, Ewa Borzymowska radna z Komorowa, a także Piotr Pacyna z Urzędu Gminy.
Zebranie z mieszkańcami odbyło się w świetlicy Oaza Spokoju, uczestniczyło w nim 9 mieszkańców Sokołowa. Zebranie prowadził Edward Kozłowski, sołtys Sokołowa. Głównym powodem zwołania zebrania mieszkańców, było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków finansowych sołectwa Sokołów. W tym roku Sokołów otrzymał do zagospodarowania 23 413,16 zł.
Edward Kozłowski zaproponował, aby kwotę 10 413,16 zł przeznaczyć na działania związane z integracją społeczności wiejskiej, natomiast resztę funduszu, czyli kwotę 13 000 zł przeznaczyć na zorganizowanie sokołowskiego Święta Pieczonego Ziemniaka. Mieszkańcy jednogłośnie poparli propozycję sołtysa.

W kolejnej części zebrania poruszono temat dotyczący dojazdu do boiska Orlik 2012. Mieszkańcy, których domy znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie narzekają na uciążliwy ruch samochodów i nadmierny hałas. Bowiem kierowcy jeżdżą tam bardzo szybko i brawurowo. Istnieje zagrożenie bezpieczeństwa na drodze, szczególnie zagrożone są dzieci.
Dlatego we wniosku do budżetu gminy na 2014 rok mieszkańcy jako priorytetowe działanie zgłosili utwardzenie drogi doprowadzającej do Orlika (ul. Wspólnoty Wiejskiej) oraz zamontowanie poziomych spowalniaczy ruchu.
We wniosku do budżetu gminy znalazły się również: modernizacja świetlicy Oaza Spokoju – remont sufitu i podłogi, ustawienie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż boiska, bieżący remont dróg oraz realizacja modernizacji ulicy Rodzinnej.
Na zakończenie zebrania sołtys Edward Kozłowski zaprosił wszystkich zebranych, a w szczególności Krzysztofa Grabkę, wójta gminy, jak również radną Ewę Borzymowską na sokołowskie Święto Pieczonego Ziemniaka, które odbędzie się w sobotę 21 września, start godz. 15.00. Zapraszamy!