09.10.2012 16:00

Złote i diamentowe gody mieszkańców naszej gminy

25
Państwo Teresa i Wacław Barańscy, Alicja i Czesław Sęk, Zofia i Czesław Sosnowscy oraz Elżbieta i Bogdan Tomaszewscy w tym roku obchodzili wyjątkowe jubileusze małżeńskie, przeżywając wspólnie lata w miłości i wzajemnym poszanowaniu .
Państwo Barańscy świętowali 60. lecie swojego związku, natomiast trzy pary małżeńskie: Państwo Sosnowscy, Państwo Sęk oraz Państwo Tomaszewscy obchodzili złoty jubileusz małżeński. Podczas uroczystości, które odbywały się na XIX sesji Rady Gminy Michałowice oraz w kościele p.w. WNMP Michałowice-Opacz, parom obchodzącym jubileusz 50.lecia, wójt Krzysztof Grabka wręczył medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.Wszyscy jubilaci otrzymali kwiaty i pamiątkowe dyplomy od gminy Michałowice. Oczywiście nie mogło zabraknąć gratulacji oraz życzeń zdrowia i wielu kolejnych wspólnych lat.


Państwo Teresa i Wacław Barańscy są mieszkańcami Opaczy-Kolonii, w której pan Wacław mieszka od urodzenia. Pani Teresa była mieszkanką pobliskiej Salomei. Dzisiaj są na emeryturze, ale dalej pełni sił i werwy zajmują się przydomowym ogródkiem. Są rodzicami dwójki dzieci, córki i syna. Mają czworo wnucząt, w których wychowaniu byli bardzo pomocni, oraz jednego prawnuka. Następne pokolenia Państwa Barańskich także są związane z Opaczą-Kolonią, gdyż wszyscy ją zamieszkują.Państwo Zofia i Czesław Sosnowscy poznali się w 1959 r., dzięki bratu pana Czesława – Józefowi. Siostra pani Zofii i brat pana Czesława byli już parą i myśleli o wspólnym życiu. Państwo Sosnowscy po ślubie w 1962 r zamieszkali najpierw w Piastowie, a po roku w Ursusie. W 1990 roku wyjechali do USA. Wrócili do kraju w 1996 r. i zamieszkali w Michałowicach . Pani Zofia przez wiele lat, aż do 1990 r., pracowała w Modzie Polskiej na stanowisku konstruktora i technologa odzieży, a Pan Czesław w Zakładach Mechanicznych "Ursus" jako kierownik lakierni. Otoczeni są dużą i kochającą rodziną.


Państwo Alicja i Czesław Sęk są mieszkańcami Reguł. Do gminy Michałowice sprowadzili się 8 lat temu, przeprowadzając się z warszawskiego Mokotowa. Znają się od 52 lat. Mają jednego syna oraz wnuka, który obecnie jest już uczniem liceum. Decyzję o zmianie miejsca zamieszkania podjęli ze względów rodzinnych, po przeprowadzce syna do Malich.


Elżbieta i Bogdan Tomaszewscy do Michałowic przeprowadzili się 3 dni po ślubie, w czerwcu 1962 roku. Ich najbliższa rodzina związana jest z gminą Michałowice. Dzieci, córka i syn, uczęszczali do przedszkola i szkoły w Michałowicach, dziś w gminie mieszkają wraz ze swoimi rodzinami. Państwo Tomaszewscy doczekali się trzech wnuków oraz jednej wnuczki. Są aktywni zawodowo, Pani Ela od 17 lat pracuje w Urzędzie Gminy Michałowice, w dziale inwestycji , Pan Bogdan – od momentu przejścia na emeryturę, prowadził jednoosobowe biuro projektowe. Kochają dalekie podróże. Ich pasją jest żeglarstwo i teatr. Są zapalonymi brydżystami.


Jubilatom życzymy aby uśmiech i pogoda ducha towarzyszyły im każdego dnia.
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji