25.11.2013 16:00

Złoty Orzeł dla Gminy Michałowice

64
Po raz trzeci Gmina Michałowice zwyciężyła w konkursie Mazowiecka Gmina Roku 2013, zdobywając złotą statuetkę Orła Mazowieckiego Samorządu (kategoria - gmina wiejska powyżej 12 tys. mieszkańców). Nagrodę odebrał wójt gminy Krzysztof Grabka, podczas gali "Samorząd i Przedsiębiorczość”, która odbyła się 23 listopada w Warszawie.

Mazowieckie samorządy oceniane były poprzez pryzmat wyników ekonomicznych, jakości zarządzania i oferowanych usług, wywiązywania się ze swoich zadań obligatoryjnych. Kapituła konkursu, przyznając naszej gminie pierwsze miejsce, doceniła działania dotyczące poprawy warunków życia mieszkańców, obejmujących takie obszary m.in. jak ochrona środowiska, edukacja czy infrastruktura techniczna.

Konkurs zorganizowany w ramach Narodowego Programu Promocji POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020 odbył się już po raz 6. Honorowy patronat sprawował Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik oraz Prezydent M. St. Warszawy, Hanna Gronkiewicz – Waltz.

W dotychczasowych edycjach konkursu Mazowiecka Gmina Roku, Gmina Michałowice już dwa razy zdobyła najwyższą nagrodę w kategorii gmina wiejska (2010 r., 2012 r.), raz uplasowała się na II (2011 r.) i III miejscu (2008 r.) oraz otrzymała wyróżnienie (2009 rok). Przypomnijmy, że w tym roku gmina zajęła także 2. pozycję w rankingu „LIDERZY WZROSTU”, w kategorii „Gminy Aglomeracji Warszawskiej” oraz zdobyła tytuły Gminy na 5! oraz Mazowieckiej Gminy na 5!.

Wszystkie nagrody i wyróżnienia są nie tylko wyrazem uznania dla działań podejmowanych na rzecz społeczności, ale przede wszystkim motywacją i mobilizacją do dalszej pracy.

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji