20.09.2011 13:00

Zwierzenia Majki – spektakl rapsodyczny

98
W sobotę, 17 września, w szkole w Komorowie odbył się spektakl rapsodyczny „Zwierzenia” oparty na niepublikowanych pamiętnikach Marii Krassowskiej, dawnej mieszkanki Komorowa. Wieczór przygotowało Stowarzyszenie „Komorowianie”. Wójt Krzysztof Grabka nie mógł osobiście uczestniczyć w spektaklu, gminę Michałowice, honorowego patrona Domu Kultury „bez murów” reprezentował Jarosław Sobol – kierownik Referatu Planowania Przestrzennego.
Maria Krassowska pseudonim „Majka” była mieszkanką Komorowa. Należała do harcerstwa, zginęła w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego, zmarła od kuli otrzymanej podczas pierwszej swojej akcji, ratując młodego, postrzelonego żołnierza, miała 16 lat. Spektakl „Zwierzenia” przygotowany przez Lidię Kulczyńską-Pilich i Wojciecha Irmińskiego powstał na podstawie pamiętników Marii Krassowskiej.
Spektakl rozpoczyna się sceną, w której rozmawia dwóch kustoszy. Wspominają oni mieszkańców Komorowa, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim: Wiesława Dwornickiego, Władysława Łozińskiego seniora i Władysława Łozińskiego juniora, ppłk Józefa Rośka, kpt. Władysława Doruchowskiego, Wiaczesława Fedorońko i Oresta Fedorońko. Wszyscy zginęli.
Następnie na scenę wchodzi Emilia Krakowska, znana polska aktorka. Czyta fragmenty pamiętnika. W jej tle pojawia się duch Majki – młoda dziewczyna, która obrazuje młodą Majkę. Jej rola jest niema, ale bardzo sugestywna.
Występuje również narrator, w tej roli Wojciech Irmiński, który uzupełnia i objaśnia pewne zagadnienia.
Wielką siłę tego spektaklu stanowią dwie kompozycje na fortepian napisane przez Władysława Łozińskiego, juniora, mieszkańca Komorowa, który jednocześnie był bratem przyjaciółki Marii Krassowskiej - Ewy Kowalskiej z domu Łozińskiej. Władysław Łoziński zginął w 1944 roku, wraz ze swoim przyjacielem Wieśkiem Dwornickim piątego dnia Powstania. Pierwszego sierpnia otrzymali rozkaz, by czekać na folwarku Orszulin na łącznika. Nie doczekali, bo miejscowy karbowy zdradził. Zawiadomił gestapo, które przyjechało z grodziskiego posterunku i zastrzeliło ich. Utwory Władysława Łozińskiego, juniora, w 2009 roku odkryła Lidia Kulczyńska-Pilich. Podczas spektaklu zagrał je Paweł Filek.
Dopełnieniem spektaklu jest scenografia. Jednym z jej elementów są tablice przedstawiające komorowskich bohaterów, a także Majkę – autorkę pamiętnika. Tuż przed zakończeniem spektaklu tablice zostają przekręcone i pojawiają się na nich anioły.

Przedstawieniu „Zwierzenia” towarzyszyła wystawa pamiątek. Wśród nich znalazł się pamiętnik Marii Krassowskiej, świadectwa szkolne, osobiste drobiazgi, a także pamiątki i dokumenty przybliżające postaci bohaterów przedstawienia.
Ostatnim elementem wieczoru była rozmowa z koleżankami Majki ze szkoły Szachtmajerowej. W rozmowie uczestniczyła między innymi Ewa Kowalska z domu Łozińska, Wanda Chotomska, która z Majką Krassowską chodziła do tej samej klasy.
Spektakl „Zwierzenia” to kolejne przedsięwzięcia realizowane w ramach działania „Domu Kultury bez murów” organizowane przez sympatyków i członków Stowarzyszenia Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała