10.04.2014 14:50

Niech twój podatek wróci do gminy Michałowice

3
Nie każdy wie, ale podatek dochodowy od osób fizycznych należy rozliczać w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Osoby mieszkające w gminie Michałowice, zgodnie z prawem, powinny złożyć swoje rozliczenie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.

Ustawa o PIT  (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym, art. 45 ust. 1b)  określa, że urzędem skarbowym właściwym do składania rocznych zeznań podatkowych jest urząd stosowny według miejsca zamieszkania podatnika. Równoznaczne jest to z tym, że dla organu podatkowego adres zameldowania nie ma żadnego znaczenia.  Zgodnie z przepisami prawa ważnym jest tylko i wyłącznie miejsce zamieszkania. 

 

Do gmin wraca prawie 40% płaconego przez osoby fizyczne podatku dochodowego. Oznacza to, że jeżeli wysokość naliczonego podatku wyniesie 1000 zł, do budżetu gminy wróci blisko 400 złotych od jednego mieszkańca.

Pieniądze te przeznaczane są m.in. na:

  • inwestycje wodno-kanalizacyjne
  • budowę i modernizację dróg oraz chodników
  • rozbudowę i modernizację budynków oświaty, świetlic oraz oświetlenia
  • odwodnienie terenów
  • utrzymanie infrastruktury i porządku (min. miejsc rekreacji i odpoczynku, parków i terenów zielonych, placów zabaw, ogródków jordanowskich, boisk) 
  • ochronę środowiska
  • finansowanie działalności placówek oświatowych (3 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, 1 liceum, 2 państwowych przedszkoli oraz 23 niepublicznych jednostek wychowania przedszkolnego)

 

Im więcej osób będzie płaciło podatek w naszej gminie, zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania, tym większe możliwości realizacji zadań gminy, a tym samym poprawy warunków życia.

 

Wystarczy złożyć PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i wskazać gminę Michałowice, jako faktyczne miejsce zamieszkania. Nie musicie być Państwo w niej zameldowani, aby część waszego podatku dochodowego zasiliła jej budżet, a tym samym była przeznaczona na zadania realizowane w gminie Michałowice.

 

Wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych stanowią główną część dochodów budżetu gminy Michałowice (45,12%). Dla porównania wpływy z udziału podatku dochodowego od osób prawnych, CIT-ów, wynoszą tylko 1,38 %. Liczne firmy, które na terenie naszej gminy mają zlokalizowane hale magazynowe, produkcyjne oraz punkty sprzedaży, są zarejestrowane i mają główne siedziby w innych miejscach. W efekcie płacony przez nie podatek dochodowy nie zasila budżetu gminy Michałowice.

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji