23.11.2023 13:30

12. Wystawa Czasowa MMH „20. Lat Rajdów Pęcickich”

39
Wystawa w Małym Muzeum Historycznym została uroczyście otwarta w 5 października 2023 r. Wśród zaproszonych gościliśmy Panie: Beatę Rycerską, Annę Cygańską, Krystynę Nowakowską, Beatę Wiszniewską, Annę Adamczewską oraz Panią Dyrektor Bogumiłę Kukwę i licznie zgromadzonych kustoszy.

Do Muzeum prowadzi Galeria Pęcicka, złożona z   plakatów wyróżnionych Nagrodą Wójta Gminy Michałowice. Zwiedzający od tego momentu mogą wejść w pęcicką narrację. Następnie docieramy do korytarzyka przy Bibliotece i Muzeum, tam z kolei możemy obejrzeć  zdjęcia w albumach z dwudziestu Rajdów Pęcickich i podziwiać dzieła uczniów z poprzednich lat przedstawiające komiksy, instalację i rzeźbę Niepodległa, które gościły na poprzednich jubileuszowych wystawach.

Wśród eksponatów z czasów przedwojennych i powojennych można zapoznać się z życiorysami Powstańców Warszawskich z Nowej Wsi  oraz opracowaniami na ich temat. Informacje, dotyczące postaci kapitana Wojciecha Cygańskiego „Cygan II” ze Zgrupowania „Bartkiewicz” opracowała Hanna Jankowska, w tym roku szkolnym już uczennica liceum.  Zwiedzający mogą przeczytać listy, wywiady i poznać pamiątki po nieżyjącym Panu Wojtku. Jest również wyświetlany wywiad z Panem Wojciechem Cygańskim, który opowiada o swoim ukochanym dowódcy, cichociemnym, „Żmudzinie”-  żołnierzu wyklętym.                  

Pana Zdzisława Michalskiego „Sokół” z Batalionu „Miotła” przedstawia   wywiad z jego córką Jadwigą Grużdź i synem Maciejem  Michalskim. Wyeksponowany jest też niezwykły dar dla Muzeum – cztery zdjęcia z Powstania Warszawskiego przedstawiające żołnierzy z Batalionu „Miotła” w powstańczej Warszawie. Rolkę filmu ze zdjęciami po kapitulacji Powstania Warszawskiego przeniósł w rękawie brat „Sokoła” Jerzy Michalski „Korczak”.

Panią Bohdanę Karaszewską „Czarną” przedstawiają jej  wnuki jako wspomnienie o swojej Babci.

Wystawa ma pełnić też funkcję zacisznego gabinetu, gdzie przy świetle  lampek można zgłębiać lekturę, zapoznawać się z relacjami świadków historii, listami i wspomnieniami.

Są również wyeksponowane pamiątki z Rajdów po Kamienistej Drodze oraz publikacje na temat Pęcic ze szkoły z Komorowa i Nowej Wsi. 

Szczególną rolę pełni postać Pani Krystyny Serwaczak  - wieloletniej Prezes Klubu PTTK Varsovia. Przy świetle lampki można zapoznać się z jej działalnością na rzecz idei Rajdu po Kamienistej Drodze oraz wspomnieniami naj temat Pani Krysi  uczniów naszej szkoły. Pokazujemy również krótkie życiorysy osób, które do tej pory działają na rzecz pamięci Pęcic Pana Włodzimierza Majdewicza i Jerzego Pamrowa.

Należy też zwrócić uwagę na pamiątki po żołnierzach powstańcach, uczestników Boju pod Pęcicami. Zeszyt ze swoimi wierszami przekazał Muzeum Pan Tadeusz Zieliński, który był na dwóch pierwszych Rajdach Pęcickich. IV Obwód Ochota reprezentowany jest poprzez swoje wydawnictwa dot. Boju pod Pęcicami między innymi pióra Pana Władysława Marcinkiewicza. Znajduje się  w Muzeum również  Wspomnienie z Boju pod Pęcicami i ucieczki z miejsca kaźni Pana Czesława Łukasika.

Wspomnienia o „Ludziach Pęcic” są pokazane na tle eksponatów muzealnych z lat przedwojennych i powojennych z okresu PRL-u. Wśród tych przedmiotów mogli żyć powstańcy i ich rodziny.

Możemy oglądać militaria zgromadzone w MMH, przybory szkolne, książki i podręczniki szkolne oraz przedmioty codziennego użytku.

Eksponatem, który w latach swojej młodości mogli mieć w swoich domach rodzinnych Powstańcy Warszawscy to  Kalendarz Szkolny z 1935 roku i rocznik Płomyka z 1925 roku, w którym  można zobaczyć reklamę pruszkowskiej Fabryki Ołówków Majewskiego.

12. Wystawę Czasową „20. Lat Rajdów Pęcickich” można oglądać do końca roku kalendarzowego w czwartki od  godziny 13.30 do 15.30 w Małym Muzeum Historycznym w budynku ZSP w Nowej Wsi im. Mikołaja Kopernika 

Zapraszamy

Kustosze MMH wraz z Opiekunką Koła Muzealnego Elżbietą Gąsior

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji