04.12.2011 00:00

60-lecie szkoły w Michałowicach

220
3 grudnia w hali gimnastycznej Zespołu Szkół w Michałowicach odbyła się uroczystości 60-lecia michałowickiej szkoły.
Zebranych przywitał dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach Andrzej Olęcki, natomiast w imieniu dyrekcji, nauczycieli oraz innych pracowników najważniejsze słowa wypowiedziała nauczycielka Małgorzata Jaworska: - Piękna, przestronna, przyjazna uczniom taka jest dzisiaj nasza szkoła. Przez lata rosła, piękniała, stawała się nowoczesna. Jedno pozostało w niej jednak niezmienne: postawa i zaangażowanie ludzi, którzy z wielką pasją, oddaniem i miłością nauczają i wychowują kolejne pokolenia dzieci i młodzieży.

Życzenia pedagogom, pracownikom szkoły oraz uczniom, cierpliwości i jeszcze większego zapału do pracy - na ręce dyrekcji: Andrzeja Olęckiego – dyrektora Zespołu Szkół, Elżbiety Kwiatkowskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz Moniki Mikundy – dyrektor Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego - złożył wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. Zapowiedział, że w 2012 r. zostanie rozpoczęta rozbudowa Zespołu Szkół w Michałowicach o kolejne 10 klas.

- Barbara Czaplicka – poseł, mieszkańcom naszej gminy znana jako lekarz pediatra, życzyła uczniom: - by wasi nauczyciele byli waszymi przewodnikami na całe życie.

Ks. prałat Leon Firlej, były wieloletni proboszcz parafii Michałowice-Opacz, teraz jej rezydent, podkreślił: Niech mottem uczniów michałowickiej szkoły będą słowa Jana Pawła II, zapisane na tablicy pamiątkowej w szkole podstawowej: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

- Niech patroni szkoły podstawowej Jan Paweł II i gimnazjum ks. Józef Poniatowski – dwa różne talenty, dwie różne osobowości – będą przykładem i wzorem dla tych, którzy kształtują serca, umysły i postawy kolejnych pokoleń. Niech praca nauczycieli będzie bardziej doceniana i szanowana – powiedział ks. Firlej.

Został odczytany, przez przedstawiciela starostwa, list z życzeniami od Elżbiety Smolińskiej – starosty powiatu pruszkowskiego.

Życzenia złożył Piotr Hoser, wieloletni radny gminy Michałowice, członek Zarządu Gminy Michałowice, który zajmował się sprawami oświatowymi naszej gminy przez 12 lat. – Kiedy w nowych warunkach ustrojowych przystąpiliśmy do pracy, staraliśmy się poprawić warunki materialne szkół w naszej gminie – powiedział były radny Hoser.

Podczas części oficjalnej dyrektor Olęcki wręczył kwiaty Jadwidze Lawrence, radnej powiatowej – wdowie po śp. wójcie Romanie Lawrence oraz nauczycielce-seniorce ponad 90-ledniej Urszuli Osieckiej, która uczyła w Michałowicach w latach 1958-1989.

W uroczystościach ponadto m.in. wzięli udział: Paweł Rajski – przewodniczący Rady Gminy Michałowice, Paweł Zacny – wiceprzewodniczący rady oraz wieloletni nauczyciel michałowickiego zespołu szkół, a także inni radni, Bolesław Kuss – wieloletni radny gminy Michałowice, sołtysi, przedstawiciele innych szkół, bibliotek.

Andrzej Olęcki dyrektorem został w 1990 r. Podczas sobotniej uroczystości nagrodził pucharami nauczycieli, którzy dłużej od niego pracują w Michałowicach: Ewę Pius, Barbarę Makarewicz, Małgorzatę Harlę, Izabelę Nowakowską, Henrykę Koleję, Pawła Zacnego, Wiesława Żochowskiego, Tadeusza Filkoskiego oraz koszami kwiatów pracowników administracji i obsługi: Krystynę Sętkowską, Alicję Emir-Hassan, Teresę Żuchowską, Helenę Sokół, Hannę Eljasz i Ryszarda Lenarczyka.

Historia szkoły została przedstawiona w prezentacji. Początki były bardzo skromne… *

Część oficjalną zakończył znakomity, 40-minutowy występ. Wystąpiło 22 uczniów, 10 nauczycielek i jeden nauczyciel: dyrektor Olęcki. Tradycyjnie oprawę muzyczną przygotowała Alina Stencka, która od lat kształtuje wysoki poziom kultury muzycznej wśród uczniów. Teksty na uroczystość do znanych melodii napisała nauczycielka języka angielskiego Joanna Godlewska, ona też jest autorką humoreski o historii michałowickiej szkoły. Tekst ten wygłosiła z dużym talentem aktorskim.

Uroczystość zakończyła się przy zastawionych stołach. Na korytarzu szkoły uczniowie oraz absolwenci oglądali wystawę dotyczącą historii szkoły. Znajdowali siebie na zdjęciach sprzed lat. Wpisywali się do księgi pamiątkowej.

W salach lekcyjnych zorganizowano spotkania dawnych roczników. W jednej z takich klas odwiedziliśmy nauczycielkę-
-seniorkę Urszulę Osiecką; na klasowym spotkaniu rocznika, który rozpoczynał naukę w 1956 r.

- Byłam nauczycielką języka polskiego – powiedziała Urszula Osiecka. - Ale w tamtych czasach nauczyciel uczył wszystkich przedmiotów. Po odejściu na emeryturę pracowałam jeszcze w szkolnej bibliotece. Teraz mieszkam w Warszawie.* Historia michałowickiej szkoły w „pigułce”

Szkoła w Michałowicach rozpoczęła działalność w 1945 roku jako filia publicznej Szkoły Powszechnej w Czechowicach. W roku szkolnym 1950/51 stała się filią Szkoły Powszechnej w Opaczy Dużej, a od roku szkolnego 1951/52 zaczęła funkcjonować jako samodzielna placówka pod nazwą: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego w Michałowicach.


Kierowniczką placówki była najpierw Maria Wyszomirska, następnie do roku 1962 Stanisław Wojciechowski, który usilnie zabiegał o budowę nowego gmachu. Budynek nowej szkoły został oddany do użytku w 1960 r.

W kolejnych latach funkcje kierownicze w Szkole Podstawowej w Michałowicach pełnili:

1962 - 1972 Jakub Wasiński. Dzięki niemu został zagospodarowany teren szkolny i powstało boisko.

1972 - 1982 Gerard Jachowicz; z roczną przerwą, w latach 1975 - 1976 kierowniczką była Włodzimiera Balij.

1982 - 1984 Bogusław Biernacki

1984 - 1990 Tomasz Maliszewski. W tym czasie, w lutym 1989 r. budynek powiększył się o 10 sal lekcyjnych wraz z zapleczami.

W 1990 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Michałowicach został Andrzej Olęcki.

26 października 1996 r. oddano do użytku nową halę sportową.

W 1999 r., w związku z reformą oświaty, nastąpił podział placówki na szkołę podstawową i gimnazjum. Przez dwa lata dyr. Olęcki zarządzał obydwiema szkołami

Dopiero w latach 2001 - 2003 oddzielną funkcję dyrektora gimnazjum zaczęła pełnić Alina Stencka. 4 października 2002 r. gimnazjum przeprowadziło się do nowego budynku oraz otrzymało imię ks. Józefa Poniatowskiego.

W roku 2003 nastąpiła kolejna reorganizacja placówki. Został powołany Zespół Szkół w Michałowicach, w skład którego weszła szkoła podstawowa i gimnazjum. Na czele powołanego zespołu stanął Andrzej Olęcki, który pełni tę funkcję do dziś, współpracując przez te lata z Justyną Biernacką, Aliną Stencką, Elżbietą Kwiatkowską, Bogumiłą Staniaszek i Moniką Mikundą.

16 października 2006 r. Szkoła Podstawowa w Michałowicach otrzymała imię Jana Pawła II.

6 stycznia 2007 r. został otwarty kompleks sportowy przy Zespole Szkół w Michałowicach.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak