04.11.2019 11:10

Akcja "Szkoła pamięta" w szkole w Nowej Wsi

218
25 października 2019 r., w ostatni piątek przed 1 listopada, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nowej Wsi włączyły się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Jej celem jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci o tych, którzy odeszli, zwłaszcza o bohaterach, którzy zapisali się w historii kraju oraz w historii naszych małych ojczyzn.

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne – pełne zadumy i refleksji. I taki jest listopadowy dzień, kiedy przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze i rozmyślamy. Pierwszego listopada, jak co roku oddajemy cześć i pamięć osobom, których już nie ma wśród nas. Wszystko ma swój początek i koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać.

Przełom października i listopada to czas, kiedy porządkujemy groby, mogiły żołnierskie, miejsca pamięci narodowej, palimy znicze, wspominamy bliskich zmarłych i tych, którzy walczyli o wolność Polski.

25 października 2019 r., w ostatni piątek przed 1 listopada, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nowej Wsi włączyły się  do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Jej celem jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci o tych, którzy odeszli, zwłaszcza o bohaterach, którzy zapisali się w historii kraju oraz w historii naszych małych ojczyzn.

Uczniowie klasy Ia i IIIc pod kierunkiem p. Małgorzaty Grobelnej i p. Bożeny Zawistowskiej postanowili uczcić pamięć tych, którym przyszło żyć i umrzeć w tragicznych czasach II wojny światowej. Przygotowali „Poranek Zadumy”, który był wyrazem szacunku dla życia i dokonań niekwestionowanego autorytetu moralnego XX wieku - Janusza Korczaka.

Niecodzienny wystrój sali lekcyjnej, recytacja wierszy, czytanie fragmentów książki Joanny Papuzińskiej pt. „Asiunia” wprowadziły uczestników w nastrój refleksji i zadumy, co pozwoliło poważnie porozmawiać z dziećmi o wojnie, nie wykraczając poza bezpieczne obrazy i emocje. Poprzez prezentację multimedialną uczniowie poznali postać Janusza Korczaka-wielkiego przyjaciela dzieci, który dopiero w 2018 r. z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości został pośmiertnie uhonorowany Orderem Orła Białego za zasługi dla Rzeczypospolitej. Dzieci projektowały swoje własne ordery dla Janusza Korczaka. Aby upamiętnić ten wzruszający poranek i ważną postać „Starego Doktora” uczniowie przygotowali wystawę „Janusz Korczak-kropla słońca”.

Nie zwracając uwagi na rozpoczynający się weekend wolontariusze ze szkoły w Nowej Wsi zebrali się, aby posprzątać zaniedbane i zapomniane groby znajdujące się na cmentarzu parafialnym w Pruszkowie. W piątkowe popołudnie 30 uczniów Szkolnego Koła Wolontariatu, wyposażonych w miotły, grabie, szufle, worki, pod opieką p. Magdaleny Sinior, p. Grzegorza Niedbały oraz chętnych rodziców, rozpoczęło wielkie porządki na terenie cmentarza. Wolontariusze odwiedzili groby żołnierzy, oddali hołd poległym za Ojczyznę oraz zapalili znicze. Mamy nadzieję, że sprzątanie cmentarza przez Szkolony Klub Wolontariatu nigdy nie zaniknie i stanie się zwyczajem.

W szczególny sposób  do zbliżającego się Święta Zmarłych zostały również przygotowane dzieci przedszkolne. Wysłuchały pogadanki na temat tradycji tego święta, dlaczego jest tak ważne i o kim koniecznie powinniśmy w tym dniu pamiętać. Dzieci rozmawiały o bliskich im osobach, które już odeszły, ale także dzieliły się refleksjami i spostrzeżeniami na temat osób zasłużonych dla nas wszystkich, którym winni jesteśmy cześć i pamięć. Najmłodsze przedszkolaki samodzielnie wykonały lampiony, które 1 listopada zapaliły wraz z rodzicami na grobach poległych żołnierzy. Pięciolatki przyniesione do przedszkola znicze przekazały harcerzom IV Szczepu ZHP im. Dzieci Walczącej Warszawy w Grodzisku Mazowieckim. Harcerze w ich imieniu zobowiązali się zapalić znicze na zapomnianych i opuszczonych grobach w Dzień Zaduszny.

Natomiast chętni zerówkowicze w towarzystwie rodziców spotkali się w piątek 25 października ze swoimi nauczycielami na cmentarzu w Pruszkowie i zapalili znicze na grobach harcerzy poległych podczas  II wojny światowej.

O zapomnianych grobach nieznanych nam osób i o mogiłach żołnierskich pamiętały także dzieci ze szkolnej świetlicy. Pod opieką p. Bożeny Ciechomskiej uprzątnęły groby na pruszkowskim cmentarzu, złożyły kwiaty i zapaliły znicze - symbol, że jednak ktoś pamięta.

Dzięki uczestnictwu w zainicjowanej w tym roku akcji MEN „Szkoła pamięta” dołączyliśmy do społeczności pielęgnujących pamięć o naszej historii. Warto jednak zauważyć, że szkoła w Nowej Wsi od lat podejmuje wiele inicjatyw o charakterze patriotycznym.. Akcja „Szkoła pamięta” to kolejna cenna lekcja historii, dlatego chcielibyśmy ją kontynuować w następnych latach.

Opracowały:

Bożena Zawistowska

Agnieszka Raczyńska-Bigaj

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: szkoła w Nowej Wsi

Zobacz także