05.10.2018 12:30

Awans nauczycieli

471
Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Michałowice pedagodzy gminnych szkół odebrali z rąk wójta gminy Michałowice, Krzysztofa Grabki akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczycielami, którzy je otrzymali są:

  • Agnieszka Królak (szkoła w Michałowicach – j. angielski);
  • Magdalena Łęcka (szkoła w Michałowicach –  j. angielski/niemiecki);
  • Karolina Popłońska (szkoła w Michałowicach –  edukacja wczesnoszkolna);
  • Teresa Jaskólska (przedszkole w Michałowicach – wychowanie przedszkolne);
  • Urszula Stawicka (szkoła w Nowej Wsi – edukacja wczesnoszkolna);
  • Agnieszka Raczyńska – Bigaj  (szkoła w Nowej Wsi – j. angielski);
  • Andrzej Makowski (szkoła w Nowej Wsi – wf);
  • Anna Kaczmarzyk (szkoła w Komorowie – religia).

Tuż przed uroczystym  otrzymaniem aktów mianowania pedagodzy złożyli ślubowanie: 
"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Otrzymany tytuł jest uwieńczeniem trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu, uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz zdania egzaminu końcowego przed specjalnie powołaną przez wójta komisją. 

Obecnie w gminnych szkołach i przedszkolach zatrudnionych jest 288 nauczycieli: 132 posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, 69 - mianowanego, 74 - kontraktowego i 13 - stażysty. 

Wójt gminy, Krzysztof Graba i przewodnicząca rady, Elżbieta Biczyk, gratulując pedagogom osiągnięcia kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz doceniając rolę nauczyciela w wychowaniu i nauczaniu młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy, złożył podziękowania i życzenia dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej i w życiu osobistym.