14.10.2014 08:25

Dzień Edukacji Narodowej

672
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty składamy podziękowania za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy gminnych placówek oraz życzymy satysfakcji z wykonywanych zadań, dumy z wychowanków i powodzenia w życiu osobistym.

Obecnie w gminnych szkołach i przedszkolach zatrudnionych jest 233 nauczycieli, z czego 101 posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, 79 - mianowanego, 45 - kontraktowego i 8 - stażysty. 

 

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Michałowice, która odbyła się  30 września 2014 roku, wójt Krzysztof Grabka przedstawił nową dyrektor gminnego przedszkola w Michałowicach, Panią Renatę Bontron, która funkcje tę pełni od 1 września br. oraz wręczył akty mianowania 10 nauczycielom. 

Są nimi:

Anna Koziorowska  (ZSP w Nowej Wsi)

Joanna Trzeciak (ZSP w Nowej Wsi)

Anna Chruścińska (ZSP w Nowej Wsi)

Elwira Padewska  (ZSO w Komorowie)

Dorota Pawelec  (ZSO w Komorowie)

Joanna Reszka (ZSO w Komorowie)

Marek Perz (ZSO w Komorowie)

Anna Laszuk – Chludzińska   (ZSO w Komorowie)

Magdalena Żmijewska  (ZS w Michałowicach)

Kamil Połodziuk  (ZS w Michałowicach)

 

Wszyscy złożyli na piśmie ślubowanie: "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

 

Wójt Krzysztof Grabka gratulując pedagogom osiągnięcia kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz doceniając rolę nauczyciela w wychowaniu i nauczaniu młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy, złożył podziękowania i życzenia dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej oraz w życiu osobistym.

 

 


 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także