17.10.2011 00:00

Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

27
W sobotę 15 października miały miejsce uroczyste obchody Złotego Jubileuszu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi.
Do nowowiejskiej szkoły przybyło wielu gości. Wszystkich powitała dyrektor Ewa Dymura. Obecni byli: wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka, przewodniczący Rady Gminy Paweł Rajski, Poseł na Sejm RP Barbara Czaplicka, ksiądz dziekan Andrzej Perdzyński, ksiądz Jan Studziński – proboszcz miejscowej parafii oraz wikariusz ksiądz Andrzej Kamiński. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: wieloletnia dyrektor szkoły Zofia Nowicka, radni powiatu pruszkowskiego i gminy Michałowice, przedstawiciel Zarządu Powiatu Hanna Kuran, członkowie rad sołeckich, zaprzyjaźnieni ze szkołą kombatanci, dyrektorzy szkół, bibliotek i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli oczywiście nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie, absolwenci i ich rodzice. Dyrektor Ewa Dymura podziękowała wszystkim osobom związanym ze szkołą za wysiłek, determinację i entuzjazm w wykonywaniu swoich zadań oraz życzyła sukcesów, satysfakcji i wiary, że wspólna praca ma wielką wartość. Przytoczyła słowa bł. Jana Pawła II, który mówił, żeby „bardziej być, niż mieć” i zaznaczyła, że dla każdego nauczyciela w Nowej Wsi największą radością są sukcesy jego uczniów.
Życzenia jubileuszowe oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył wójt Krzysztof Grabka, wręczył również okolicznościowe nagrody.
Ważnym punktem sobotnich uroczystości było poświęcenie nowego sztandaru. Elżbieta Tomczak – nauczycielka i absolwentka szkoły, wspominając jej historię, dokonała pożegnania obecnego sztandaru – Szkoły Podstawowej, zaś wójt Krzysztof Grabka i przewodniczący Paweł Rajski przekazali uczniom nowy sztandar – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a obecni na jubileuszu księża dokonali jego poświęcenia. Stary sztandar, który służył szkole czterdzieści lat, umieszczony zostanie na honorowym miejscu w Małym Muzeum Historycznym.
Następnie miało miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych. Dzieci wykonały piosenki, wyrecytowały tekst przysięgi, a następnie zostały pasowane na uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Kopernika.
Po oficjalnej części uroczystości, przybyli goście obejrzeli musical „Jak to z ucz(e)niem bywa(ło)…”, przygotowany przez Koło Teatralne, działające pod opieką Doroty Planety – nauczycielki języka polskiego. Następnie zaś wszyscy przybyli mogli spotkać się z uczniami, którzy w poszczególnych salach prezentowali realizowane przez siebie projekty edukacyjne.
Po południu z kolei przyszedł czas na spotkania absolwentów z nauczycielami, wspólną biesiadę i zabawę taneczną.W 1955 roku powołany został Społeczny Komitet Budowy Szkoły, a rok później Kuratorium Oświaty wydało zgodę na utworzenie nowego obwodu szkolnego. Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się 7 marca 1961 roku. Dziesięć lat później szkole nadano imię Mikołaja Kopernika. We wrześniu 1993 r. utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi, a w roku szkolnym 1999/2000 w związku z reformą oświaty, nastąpił podział na szkołę podstawową i gimnazjum. Szkołą kierowało jedenastu dyrektorów, od roku 1993 funkcję tę sprawuje Ewa Dymura. Trzynastu absolwentów szkoły powróciło do niej jako nauczyciele, w chwili obecnej pracuje siedmioro z nich. W roku 2003 szkoła otrzymała ogólnopolski certyfikat „Szkoły z klasą”.
Autor: Anna Bąkowska
Opublikowany przez: Anna Bąkowska