15.10.2022 12:50

Nagrody wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej

149
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka wręczyła nagrody nauczycielom gminnych jednostek oświatowych.

Szkoły różnie obchodziły ten szczególny dla pedagogów dzień. W Komorowie na uroczystym apelu oprócz wręczenia nagród wójta i dyrektora miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów pierwszych klas liceum. Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna zorganizowana przez uczniów. Z kolei w Michałowicach nauczyciele zorganizowali wspólne śniadanie, co zaowocowało mniej formalną, a bardziej rodzinną atmosferą całego spotkania.

W całej gminie nagrodę wójta otrzymali następujący nauczyciele:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi:

 1. Jadwiga Jodłowska – Dyrektor, pedagog szkolny,
 2. Emilia Skórecka – Wicedyrektor, nauczycielka wspomagający, pedagog specjalny,
 3. Agnieszka Raczyńska-Bigaj – Wicedyrektor, nauczycielka języka angielskiego,
 4. Elżbieta Gąsior  – nauczycielka historii,
 5. Beata Wiszniewska – nauczycielka języka polskiego,
 6. Tomasz Matuszewski – nauczyciel wychowania fizycznego,
 7. Małgorzata Rec – nauczycielka języka polskiego i historii,
 8. Anna Adamczewska – nauczycielka wychowania fizycznego,
 9. Jolanta Gajewska – nauczycielka informatyki i techniki,
 10. Katarzyna Kozłowska-Worwa – nauczycielka matematyki,
 11. Małgorzata Chmiel – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
 12. Julita Michałowska – nauczycielka wychowania przedszkolnego,
 13. Agnieszka Kapica – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
 14. Małgorzata Gołdyn-Fus – nauczycielka języka niemieckiego, neurologopeda,
 15. Magdalena Sinior – nauczycielka biologii i przyrody.

Gminne Przedszkole w Michałowicach:

 1. Renata Bontron – Dyrektor, nauczycielka wychowania przedszkolnego,
 2. Agnieszka Czekalska – wicedyrektor, nauczycielka wychowania przedszkolnego,
 3. Anna Zaręba-Piskorz – nauczycielka wychowania przedszkolnego,
 4. Weronika Długosz-Jagieło  – nauczycielka wychowania przedszkolnego,
 5. Teresa Jaskólska – nauczycielka wychowania przedszkolnego,
 6. Maria Krasowska – nauczycielka wychowania przedszkolnego,
 7. Marta Izdebska – nauczycielka wychowania przedszkolnego,
 8. Agnieszka Worobiec – logopeda, pedagig specjalny,
 9. Magdalena Chrzanowska-Frelek – nauczycielka wychowania przedszkolnego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie:

 1. Edyta Pająk – Dyrektor, nauczycielka informatyki,
 2. Sławomir Rymuza – wicedyrektor, nauczyciel muzyki,
 3. Magdalena Petrykowska-Uznańska – wicedyrektor, psycholog szkolny,
 4. Joanna Jaworska – nauczycielka świetlicy,
 5. Joanna Kik-Mikuła – pedagog specjalny,
 6. Agata Dmoch-Hołdy – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
 7. Małgorzata Pawlikowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
 8. Paulina Wądołowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
 9. Hanna Karska-Przasnek – nauczycielka angielskiego.

Szkoła Podstawowa w im. Jana Pawła II w Michałowicach:

 1. Magdalena Fimowicz-Wasiak – dyrektor, nauczycielka języka angielskiego,
 2. Marta Ciechomska – nauczycielka matematyki,
 3. Jakub Daniluk – nauczyciel wychowania fizycznego,
 4. Małgorzata Jaworska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
 5. Anna Kaczorowska – logopeda,
 6. Jolanta Karwacka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
 7. Dominika Kotowska – nauczycielka współorganizujący kształcenie,
 8. Elżbieta Kwiatkowska – nauczycielka wychowania fizycznego,
 9. Monika Mikunda – nauczycielka geografii i przyrody,
 10. Magdalena Nassalska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
 11. Agnieszka Pastuszek – nauczycielka języka polskiego,
 12. Karolina Przegiętka – nauczycielka bibliotekarz,
 13. Dorota Rojek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
 14. Renata Zarychta – nauczycielka języka polskiego,
 15. Wiesław Żochowski – nauczyciel matematyki.

 

Opublikowany przez: Marcin Bójko